Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3594 | Date: 22-Dec-1991
છે અમારા હૈયામાં તો જે બધું, આજ પ્રભુ તને એ તો કહી દીધું
Chē amārā haiyāmāṁ tō jē badhuṁ, āja prabhu tanē ē tō kahī dīdhuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3594 | Date: 22-Dec-1991

છે અમારા હૈયામાં તો જે બધું, આજ પ્રભુ તને એ તો કહી દીધું

  No Audio

chē amārā haiyāmāṁ tō jē badhuṁ, āja prabhu tanē ē tō kahī dīdhuṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1991-12-22 1991-12-22 https://www.kakabhajans.org/Bhajan/default.aspx?id=15583 છે અમારા હૈયામાં તો જે બધું, આજ પ્રભુ તને એ તો કહી દીધું છે અમારા હૈયામાં તો જે બધું, આજ પ્રભુ તને એ તો કહી દીધું

કહેવા બેસીશ જો પ્રભુ, છે જે તારા હૈયામાં, બધું લાગશે યુગો, થાયે ના તોયે પૂરું

કહેતા ને કહેતા અમે રહેશું, થાશે ના પૂરું, જ્યાં જાગતું ને જાગતું રહે, નવું ને નવું

કહેવું છે અમારે તો પૂરું, રાખવું નથી અધૂરું, રહે તોયે એ તો અધૂરુંને અધૂરું

કદી કહેવું છે જે, ના એ કહેવાતું, રહે મનડું મુંઝાતું ત્યાં તો શું કરવું

સાચું શું ને ખોટું શું, કદી ના એ સમજાતું, પૂછવું છે તને, નથી એ તો પુછાતું

જાણવું છે બધું, નથી અંધારામાં રહેવું, કહી શકશે તારા વિના તો કોણ બીજું

જાણવું છે અમારે બધું, તારા વિના કોણ જાણે બધું, તારા વિના કોને એ પૂછવું

જાણે તું તો બધું, કહેશે તારે હશે જે કહેવું, પૂછશું તો એને, પડશે તારે તો કહેવું
View Original Increase Font Decrease Font


છે અમારા હૈયામાં તો જે બધું, આજ પ્રભુ તને એ તો કહી દીધું

કહેવા બેસીશ જો પ્રભુ, છે જે તારા હૈયામાં, બધું લાગશે યુગો, થાયે ના તોયે પૂરું

કહેતા ને કહેતા અમે રહેશું, થાશે ના પૂરું, જ્યાં જાગતું ને જાગતું રહે, નવું ને નવું

કહેવું છે અમારે તો પૂરું, રાખવું નથી અધૂરું, રહે તોયે એ તો અધૂરુંને અધૂરું

કદી કહેવું છે જે, ના એ કહેવાતું, રહે મનડું મુંઝાતું ત્યાં તો શું કરવું

સાચું શું ને ખોટું શું, કદી ના એ સમજાતું, પૂછવું છે તને, નથી એ તો પુછાતું

જાણવું છે બધું, નથી અંધારામાં રહેવું, કહી શકશે તારા વિના તો કોણ બીજું

જાણવું છે અમારે બધું, તારા વિના કોણ જાણે બધું, તારા વિના કોને એ પૂછવું

જાણે તું તો બધું, કહેશે તારે હશે જે કહેવું, પૂછશું તો એને, પડશે તારે તો કહેવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē amārā haiyāmāṁ tō jē badhuṁ, āja prabhu tanē ē tō kahī dīdhuṁ

kahēvā bēsīśa jō prabhu, chē jē tārā haiyāmāṁ, badhuṁ lāgaśē yugō, thāyē nā tōyē pūruṁ

kahētā nē kahētā amē rahēśuṁ, thāśē nā pūruṁ, jyāṁ jāgatuṁ nē jāgatuṁ rahē, navuṁ nē navuṁ

kahēvuṁ chē amārē tō pūruṁ, rākhavuṁ nathī adhūruṁ, rahē tōyē ē tō adhūruṁnē adhūruṁ

kadī kahēvuṁ chē jē, nā ē kahēvātuṁ, rahē manaḍuṁ muṁjhātuṁ tyāṁ tō śuṁ karavuṁ

sācuṁ śuṁ nē khōṭuṁ śuṁ, kadī nā ē samajātuṁ, pūchavuṁ chē tanē, nathī ē tō puchātuṁ

jāṇavuṁ chē badhuṁ, nathī aṁdhārāmāṁ rahēvuṁ, kahī śakaśē tārā vinā tō kōṇa bījuṁ

jāṇavuṁ chē amārē badhuṁ, tārā vinā kōṇa jāṇē badhuṁ, tārā vinā kōnē ē pūchavuṁ

jāṇē tuṁ tō badhuṁ, kahēśē tārē haśē jē kahēvuṁ, pūchaśuṁ tō ēnē, paḍaśē tārē tō kahēvuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3594 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...359235933594...Last