BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4600 | Date: 27-Mar-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ તો જીવનમાં તો, કહેતાં ને કહેતાં જાય, કોઈ તો જીવનમાં, કરતા ને કરતા જાય

  No Audio

Koi To Jeevanama To, Kaheta Ne Kaheta Jay, Koi To Jeevanama, Pharata Ne Pharata Jay

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1993-03-27 1993-03-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=100 કોઈ તો જીવનમાં તો, કહેતાં ને કહેતાં જાય, કોઈ તો જીવનમાં, કરતા ને કરતા જાય કોઈ તો જીવનમાં તો, કહેતાં ને કહેતાં જાય, કોઈ તો જીવનમાં, કરતા ને કરતા જાય
જીવનમાં તો બસ, આમ થાતું ને થાતું જાય (2)
કોઈ તો આજનું કામ કાલ પર છોડતા જાય, કોઈ લીધેલું કામ, હાથમાં પૂરું ને પૂરું કરતા જાય
કોઈ તો સહજ રીતે કામ પાર પાડતા જાય, કોઈના કામમાં ગોટાળા ઊભા થાતાં ને થાતાં જાય
કોઈના હાથમાં તો કામ શોભતું જાય, તો કોઈ તો, કામથી ભાગતા ને ભાગતા જાય
કોઈ તો કામથી તો ત્રાસી ઊઠે, તો કોઈ તો, કામ હસતા ને હસતા કરતા જાય
કોઈને કામની સૂઝ તો બરાબર પડે, કોઈ તો, કામમાં મૂંઝાતા ને મૂંઝાતા જાય
કોઈ કામ તો ચીવટાઈ થી કરતા જાય, તો કોઈ તો, કામમાં વેઠ ઉતારતાં જાય
કોઈ તો કામમાં મશગૂલ એવાં રે થાય, જગમાં પોતાની જાત એમાં તો ભૂલી જાય
કોઈ તો કામ કરે એવી રીતે, જાણે જીવનમાં એના વિના બીજાથી ના એ થાય
રીત છે કામ કરવાની સહુની તો જુદી જુદી, જુદી રીતે તો સહુ કામ કરતા જાય
Gujarati Bhajan no. 4600 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ તો જીવનમાં તો, કહેતાં ને કહેતાં જાય, કોઈ તો જીવનમાં, કરતા ને કરતા જાય
જીવનમાં તો બસ, આમ થાતું ને થાતું જાય (2)
કોઈ તો આજનું કામ કાલ પર છોડતા જાય, કોઈ લીધેલું કામ, હાથમાં પૂરું ને પૂરું કરતા જાય
કોઈ તો સહજ રીતે કામ પાર પાડતા જાય, કોઈના કામમાં ગોટાળા ઊભા થાતાં ને થાતાં જાય
કોઈના હાથમાં તો કામ શોભતું જાય, તો કોઈ તો, કામથી ભાગતા ને ભાગતા જાય
કોઈ તો કામથી તો ત્રાસી ઊઠે, તો કોઈ તો, કામ હસતા ને હસતા કરતા જાય
કોઈને કામની સૂઝ તો બરાબર પડે, કોઈ તો, કામમાં મૂંઝાતા ને મૂંઝાતા જાય
કોઈ કામ તો ચીવટાઈ થી કરતા જાય, તો કોઈ તો, કામમાં વેઠ ઉતારતાં જાય
કોઈ તો કામમાં મશગૂલ એવાં રે થાય, જગમાં પોતાની જાત એમાં તો ભૂલી જાય
કોઈ તો કામ કરે એવી રીતે, જાણે જીવનમાં એના વિના બીજાથી ના એ થાય
રીત છે કામ કરવાની સહુની તો જુદી જુદી, જુદી રીતે તો સહુ કામ કરતા જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī tō jīvanamāṁ tō, kahētāṁ nē kahētāṁ jāya, kōī tō jīvanamāṁ, karatā nē karatā jāya
jīvanamāṁ tō basa, āma thātuṁ nē thātuṁ jāya (2)
kōī tō ājanuṁ kāma kāla para chōḍatā jāya, kōī līdhēluṁ kāma, hāthamāṁ pūruṁ nē pūruṁ karatā jāya
kōī tō sahaja rītē kāma pāra pāḍatā jāya, kōīnā kāmamāṁ gōṭālā ūbhā thātāṁ nē thātāṁ jāya
kōīnā hāthamāṁ tō kāma śōbhatuṁ jāya, tō kōī tō, kāmathī bhāgatā nē bhāgatā jāya
kōī tō kāmathī tō trāsī ūṭhē, tō kōī tō, kāma hasatā nē hasatā karatā jāya
kōīnē kāmanī sūjha tō barābara paḍē, kōī tō, kāmamāṁ mūṁjhātā nē mūṁjhātā jāya
kōī kāma tō cīvaṭāī thī karatā jāya, tō kōī tō, kāmamāṁ vēṭha utāratāṁ jāya
kōī tō kāmamāṁ maśagūla ēvāṁ rē thāya, jagamāṁ pōtānī jāta ēmāṁ tō bhūlī jāya
kōī tō kāma karē ēvī rītē, jāṇē jīvanamāṁ ēnā vinā bījāthī nā ē thāya
rīta chē kāma karavānī sahunī tō judī judī, judī rītē tō sahu kāma karatā jāya
First...45964597459845994600...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall