Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5524 | Date: 19-Oct-1994
હે મા, હવે મને તો તું, તારે ખોળલે, પોઢાડી દે, ખોળે બોલાવી લે
Hē mā, havē manē tō tuṁ, tārē khōlalē, pōḍhāḍī dē, khōlē bōlāvī lē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 5524 | Date: 19-Oct-1994

હે મા, હવે મને તો તું, તારે ખોળલે, પોઢાડી દે, ખોળે બોલાવી લે

  Audio

hē mā, havē manē tō tuṁ, tārē khōlalē, pōḍhāḍī dē, khōlē bōlāvī lē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1994-10-19 1994-10-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1023 હે મા, હવે મને તો તું, તારે ખોળલે, પોઢાડી દે, ખોળે બોલાવી લે હે મા, હવે મને તો તું, તારે ખોળલે, પોઢાડી દે, ખોળે બોલાવી લે

જીવનમાં ચાલ્યો બહુ, થાક્યો બહુ, હવે તો તારે ખોળલે પોઢાડી દે

ખૂટી ગઈ છે હવે ધીરજ તો મારી, ખોળલે હવે તો તું પોઢાડી દે

મળ્યો નથી આરામ જગમાં, હવે તારે ખોળલે આરામ તો લેવા દે

સુખદુઃખમાં ઝોલા ખાધા જીવનમાં, તારે ખોળલે સ્થિર તો થાવા દે

ઉપાધિ અને ઉપાધિ વિના રહ્યું નથી રે જીવન, ઉપાધિ બધી તું છોડાવી દે

કારણને કારણ વિના રહ્યો મૂંઝાતો, જીવનની મૂંઝવણ બધી તું હટાવી દે

ભૂલ્યા જીવનમાં તો ઘણું ઘણું, જીવનમાં હવે ખુદને તો તું ભુલાવી દે

મળી નથી શાંતિ તો જીવનમાં, તારે ખોળલે શાંતિ હવે તો લેવા દે

પાસે હોવા છતાં, સાંનિધ્ય ના મળ્યું, તારે ખોળલે સમીપતા અનુભવવા દે
https://www.youtube.com/watch?v=88W8eirKYwU
View Original Increase Font Decrease Font


હે મા, હવે મને તો તું, તારે ખોળલે, પોઢાડી દે, ખોળે બોલાવી લે

જીવનમાં ચાલ્યો બહુ, થાક્યો બહુ, હવે તો તારે ખોળલે પોઢાડી દે

ખૂટી ગઈ છે હવે ધીરજ તો મારી, ખોળલે હવે તો તું પોઢાડી દે

મળ્યો નથી આરામ જગમાં, હવે તારે ખોળલે આરામ તો લેવા દે

સુખદુઃખમાં ઝોલા ખાધા જીવનમાં, તારે ખોળલે સ્થિર તો થાવા દે

ઉપાધિ અને ઉપાધિ વિના રહ્યું નથી રે જીવન, ઉપાધિ બધી તું છોડાવી દે

કારણને કારણ વિના રહ્યો મૂંઝાતો, જીવનની મૂંઝવણ બધી તું હટાવી દે

ભૂલ્યા જીવનમાં તો ઘણું ઘણું, જીવનમાં હવે ખુદને તો તું ભુલાવી દે

મળી નથી શાંતિ તો જીવનમાં, તારે ખોળલે શાંતિ હવે તો લેવા દે

પાસે હોવા છતાં, સાંનિધ્ય ના મળ્યું, તારે ખોળલે સમીપતા અનુભવવા દે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hē mā, havē manē tō tuṁ, tārē khōlalē, pōḍhāḍī dē, khōlē bōlāvī lē

jīvanamāṁ cālyō bahu, thākyō bahu, havē tō tārē khōlalē pōḍhāḍī dē

khūṭī gaī chē havē dhīraja tō mārī, khōlalē havē tō tuṁ pōḍhāḍī dē

malyō nathī ārāma jagamāṁ, havē tārē khōlalē ārāma tō lēvā dē

sukhaduḥkhamāṁ jhōlā khādhā jīvanamāṁ, tārē khōlalē sthira tō thāvā dē

upādhi anē upādhi vinā rahyuṁ nathī rē jīvana, upādhi badhī tuṁ chōḍāvī dē

kāraṇanē kāraṇa vinā rahyō mūṁjhātō, jīvananī mūṁjhavaṇa badhī tuṁ haṭāvī dē

bhūlyā jīvanamāṁ tō ghaṇuṁ ghaṇuṁ, jīvanamāṁ havē khudanē tō tuṁ bhulāvī dē

malī nathī śāṁti tō jīvanamāṁ, tārē khōlalē śāṁti havē tō lēvā dē

pāsē hōvā chatāṁ, sāṁnidhya nā malyuṁ, tārē khōlalē samīpatā anubhavavā dē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5524 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...552155225523...Last