BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5539 | Date: 04-Nov-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

સુખમાં સદા ભૂલતા રહ્યાં અમે તને, દુઃખમાં સાથ તમે તોયે ના છોડયા

  No Audio

Sukhma Sada Bhulta Rahya Ame Tane, Dukkhma Saath Tane Toy Na Chodya

કૃષ્ણ, રામ, શિવ (Krishna, Ram, Shiv)


1994-11-04 1994-11-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1038 સુખમાં સદા ભૂલતા રહ્યાં અમે તને, દુઃખમાં સાથ તમે તોયે ના છોડયા સુખમાં સદા ભૂલતા રહ્યાં અમે તને, દુઃખમાં સાથ તમે તોયે ના છોડયા
ઓ પરમપિતા પ્રભુ, ઉપકાર જીવનમાં કેમ કરીને ફેડવા
મૂંઝારામાંને મૂંઝારામાં અટવાતા રહ્યાં, સદા સાથમાં તમે ઊભા રહ્યાં - ઉપકાર...
કરી ભૂલો અમે તો ઘણી, ભૂલીને એને તો તમે, સદા સાથમાં તમે રહ્યાં - ઉપકાર...
કરુણાભરી તમારી આંખોમાં, કરુણામાં ફરક તો ના પડયા - ઉપકાર...
સુખ, સુખની જપતા રહ્યાં અમે માળા, જપાતી રહી દુઃખની ઊલટી માળા - ઉપકાર...
યોગ્યતા વિના પણ, અમને તમે તો સદા, ગળે તમારા વળગાડયા - ઉપકાર...
હૈયાંના ભાર અમારા, તારા ચરણમાં, સદા ખાલી અમે કરતા આવ્યા - ઉપકાર...
જીવનમાં દુઃખદર્દના મળ્યા ના કોઈ સહારા, તારા સહારા તોયે મળતા રહ્યાં - ઉપકાર...
Gujarati Bhajan no. 5539 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સુખમાં સદા ભૂલતા રહ્યાં અમે તને, દુઃખમાં સાથ તમે તોયે ના છોડયા
ઓ પરમપિતા પ્રભુ, ઉપકાર જીવનમાં કેમ કરીને ફેડવા
મૂંઝારામાંને મૂંઝારામાં અટવાતા રહ્યાં, સદા સાથમાં તમે ઊભા રહ્યાં - ઉપકાર...
કરી ભૂલો અમે તો ઘણી, ભૂલીને એને તો તમે, સદા સાથમાં તમે રહ્યાં - ઉપકાર...
કરુણાભરી તમારી આંખોમાં, કરુણામાં ફરક તો ના પડયા - ઉપકાર...
સુખ, સુખની જપતા રહ્યાં અમે માળા, જપાતી રહી દુઃખની ઊલટી માળા - ઉપકાર...
યોગ્યતા વિના પણ, અમને તમે તો સદા, ગળે તમારા વળગાડયા - ઉપકાર...
હૈયાંના ભાર અમારા, તારા ચરણમાં, સદા ખાલી અમે કરતા આવ્યા - ઉપકાર...
જીવનમાં દુઃખદર્દના મળ્યા ના કોઈ સહારા, તારા સહારા તોયે મળતા રહ્યાં - ઉપકાર...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sukhamāṁ sadā bhūlatā rahyāṁ amē tanē, duḥkhamāṁ sātha tamē tōyē nā chōḍayā
ō paramapitā prabhu, upakāra jīvanamāṁ kēma karīnē phēḍavā
mūṁjhārāmāṁnē mūṁjhārāmāṁ aṭavātā rahyāṁ, sadā sāthamāṁ tamē ūbhā rahyāṁ - upakāra...
karī bhūlō amē tō ghaṇī, bhūlīnē ēnē tō tamē, sadā sāthamāṁ tamē rahyāṁ - upakāra...
karuṇābharī tamārī āṁkhōmāṁ, karuṇāmāṁ pharaka tō nā paḍayā - upakāra...
sukha, sukhanī japatā rahyāṁ amē mālā, japātī rahī duḥkhanī ūlaṭī mālā - upakāra...
yōgyatā vinā paṇa, amanē tamē tō sadā, galē tamārā valagāḍayā - upakāra...
haiyāṁnā bhāra amārā, tārā caraṇamāṁ, sadā khālī amē karatā āvyā - upakāra...
jīvanamāṁ duḥkhadardanā malyā nā kōī sahārā, tārā sahārā tōyē malatā rahyāṁ - upakāra...
First...55365537553855395540...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall