BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4614 | Date: 04-Apr-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

જેવા છીએ રે, અમે રે એવા રે છીએ

  No Audio

Jeva Chiye Re, Ame Re Eva Re Chiye

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1993-04-04 1993-04-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=114 જેવા છીએ રે, અમે રે એવા રે છીએ જેવા છીએ રે, અમે રે એવા રે છીએ,
    પ્રભુજી રે વ્હાલાં અમને રે, હવે રે તું સ્વીકારી લેજે
કરી નથી રે કોઈ, સાધના રે અમે,
    જાણીએ રે ના, અમે રે વ્હાલા, સાધનાના પથ તો કેવાં હશે
આચર્યું ના સત્ય અમે, જીવનમાં રે વ્હાલા,
    જાણીએ રે ના, સત્યના તેજ તો કેવાં રે હશે
રહ્યાં નથી રે અમે, લોભ વિના રે અમે,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા, લોભ લાલચ વિનાના જીવન કેવાં હશે
કર્યો ખૂબ પ્રેમ તારી માયાને રે વ્હાલા,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા, વિશુદ્ધ પ્રેમ તો કેવાં હશે
આવે ધ્યાનમાં રે નર્તન, તારી માયાના રે હરદમ,
    જાણીએ ના રે, નર્તન વિનાના ધ્યાન કેવાં હશે
ક્ષમા અમે માંગતા રહ્યાં, ક્ષમા ના અમે દઈ શક્યા,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા તારી ક્ષમા કેવી રે હશે
ચડી ધીરજ અમારી કસોટીએ, ધીરજમાં અમે તૂટતાં રહીએ,
    જાણીએ ના રે, ધીરજ તારી કેવી હશે
ઊછળે વિકારોના મોજા, હૈયે રે અમારા,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા, વિકારો વિનાના જીવન કેવાં હશે
જાગતા રહ્યાં ખોટા ભાવો રે હૈયાંમાં રે અમારા,
    જાણીએ રે ના, વિશુદ્ધ ભાવ તારા કેવાં હશે
શબ્દે શબ્દે થાય મિલન તારું રે વ્હાલા,
    જાણતાં નથી રે વ્હાલા, પ્રત્યક્ષ મિલન તારું કેવું હશે
Gujarati Bhajan no. 4614 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જેવા છીએ રે, અમે રે એવા રે છીએ,
    પ્રભુજી રે વ્હાલાં અમને રે, હવે રે તું સ્વીકારી લેજે
કરી નથી રે કોઈ, સાધના રે અમે,
    જાણીએ રે ના, અમે રે વ્હાલા, સાધનાના પથ તો કેવાં હશે
આચર્યું ના સત્ય અમે, જીવનમાં રે વ્હાલા,
    જાણીએ રે ના, સત્યના તેજ તો કેવાં રે હશે
રહ્યાં નથી રે અમે, લોભ વિના રે અમે,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા, લોભ લાલચ વિનાના જીવન કેવાં હશે
કર્યો ખૂબ પ્રેમ તારી માયાને રે વ્હાલા,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા, વિશુદ્ધ પ્રેમ તો કેવાં હશે
આવે ધ્યાનમાં રે નર્તન, તારી માયાના રે હરદમ,
    જાણીએ ના રે, નર્તન વિનાના ધ્યાન કેવાં હશે
ક્ષમા અમે માંગતા રહ્યાં, ક્ષમા ના અમે દઈ શક્યા,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા તારી ક્ષમા કેવી રે હશે
ચડી ધીરજ અમારી કસોટીએ, ધીરજમાં અમે તૂટતાં રહીએ,
    જાણીએ ના રે, ધીરજ તારી કેવી હશે
ઊછળે વિકારોના મોજા, હૈયે રે અમારા,
    જાણીએ ના રે વ્હાલા, વિકારો વિનાના જીવન કેવાં હશે
જાગતા રહ્યાં ખોટા ભાવો રે હૈયાંમાં રે અમારા,
    જાણીએ રે ના, વિશુદ્ધ ભાવ તારા કેવાં હશે
શબ્દે શબ્દે થાય મિલન તારું રે વ્હાલા,
    જાણતાં નથી રે વ્હાલા, પ્રત્યક્ષ મિલન તારું કેવું હશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jēvā chīē rē, amē rē ēvā rē chīē,
prabhujī rē vhālāṁ amanē rē, havē rē tuṁ svīkārī lējē
karī nathī rē kōī, sādhanā rē amē,
jāṇīē rē nā, amē rē vhālā, sādhanānā patha tō kēvāṁ haśē
ācaryuṁ nā satya amē, jīvanamāṁ rē vhālā,
jāṇīē rē nā, satyanā tēja tō kēvāṁ rē haśē
rahyāṁ nathī rē amē, lōbha vinā rē amē,
jāṇīē nā rē vhālā, lōbha lālaca vinānā jīvana kēvāṁ haśē
karyō khūba prēma tārī māyānē rē vhālā,
jāṇīē nā rē vhālā, viśuddha prēma tō kēvāṁ haśē
āvē dhyānamāṁ rē nartana, tārī māyānā rē haradama,
jāṇīē nā rē, nartana vinānā dhyāna kēvāṁ haśē
kṣamā amē māṁgatā rahyāṁ, kṣamā nā amē daī śakyā,
jāṇīē nā rē vhālā tārī kṣamā kēvī rē haśē
caḍī dhīraja amārī kasōṭīē, dhīrajamāṁ amē tūṭatāṁ rahīē,
jāṇīē nā rē, dhīraja tārī kēvī haśē
ūchalē vikārōnā mōjā, haiyē rē amārā,
jāṇīē nā rē vhālā, vikārō vinānā jīvana kēvāṁ haśē
jāgatā rahyāṁ khōṭā bhāvō rē haiyāṁmāṁ rē amārā,
jāṇīē rē nā, viśuddha bhāva tārā kēvāṁ haśē
śabdē śabdē thāya milana tāruṁ rē vhālā,
jāṇatāṁ nathī rē vhālā, pratyakṣa milana tāruṁ kēvuṁ haśē
First...46114612461346144615...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall