BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 503 | Date: 18-Aug-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

  Audio

Aare Manda, Dai Ne Taro Saath, Mane ' Maa ' Na Bhav Ma Dubva Deje

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1986-08-18 1986-08-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11492 અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
https://www.youtube.com/watch?v=bR5Ap3GcHHA
Gujarati Bhajan no. 503 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
arē manaḍāṁ, daīnē tārō sātha, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
ūṁḍī jhaṁkhanā chē haiyānī ā, jhaṁkhanā ē tō pūrī thāvā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
līlāmāṁ ēnī baṁdhāyō chuṁ khūba, baṁdhana havē ē tōḍavā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
aṭavāyō, kharaḍāyō chuṁ khōṭā vicārōmāṁ, ē vicāra havē chōḍavā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
jhēra pīdhā chē khūba saṁsāranā, havē `mā' nā prēmanuṁ pāna karavā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
satāvē chē haiyānī khūba ēkalatā, havē ēkalatā ē bhūlavā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
kāmakrōdhanī satāvē chē haiyē āga, havē ēnē `mā' māṁ samāvā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
kīdhā chē kūḍakapaṭanā kaṁīka kāma, havē ē badhuṁ visaravā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
śāṁti jhaṁkhatā haiyānē mārā, śāṁti havē tyāṁ lēvā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
janamōjanamanā adhūrā prayatnō, havē āja ēnē pūrā thavā dējē
   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

Explanation in English:
In this beautiful Gujarati Bhajan he has portrayed exceptionally on our "Mind" Which is always in fluctuations. To achieve anything in this world is only possible when you have a strong dedicated mind.

So he is praying to the mind to support him to devote himself to get involved in the Divine Mother
Oh my mind! give your support and let me drown in Mother's emotions.
For once let me forget the realisation of this world, and let me drown in Mother's love.
This is a deep longing of my heart , let this longing be fulfilled.
For once let me forget the realisation of this world, and let me drown in Mother's love.
I am wrapped a lot in its enact,( relating to the world) let this bondage be broken now.
For once let me forget the realisation of this world, and let me drown in Mother's love.
I am stuck up, stuck up in wrong thoughts, let me leave those thoughts now.
For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.
Drank a lot of poison of this world, Now let me taste mother's love.
For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.
The heart's loneliness is bothering a lot, make me forget this loneliness.
For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.
The fire of lust and anger is tormenting my heart. Let this be immersed in the Divine Mother.
For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.
Done a lot of wrong deeds of hypocrisy, now let all be forgotten.
For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.
My heart is longing for peace and tranquility, let it be in peace now.
For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.
Incomplete are these efforts from various births, now let it be complete today.
For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.

અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજેઅરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
1986-08-18https://i.ytimg.com/vi/bR5Ap3GcHHA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=bR5Ap3GcHHA
અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજેઅરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે
   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
1986-08-18https://i.ytimg.com/vi/wAbz4KXq124/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=wAbz4KXq124
First...501502503504505...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall