Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 503 | Date: 18-Aug-1986
અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
Arē manaḍāṁ, daīnē tārō sātha, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 503 | Date: 18-Aug-1986

અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

  Audio

arē manaḍāṁ, daīnē tārō sātha, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1986-08-18 1986-08-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11492 અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
https://www.youtube.com/watch?v=bR5Ap3GcHHA
View Original Increase Font Decrease Font


અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

arē manaḍāṁ, daīnē tārō sātha, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

ūṁḍī jhaṁkhanā chē haiyānī ā, jhaṁkhanā ē tō pūrī thāvā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

līlāmāṁ ēnī baṁdhāyō chuṁ khūba, baṁdhana havē ē tōḍavā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

aṭavāyō, kharaḍāyō chuṁ khōṭā vicārōmāṁ, ē vicāra havē chōḍavā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

jhēra pīdhā chē khūba saṁsāranā, havē `mā' nā prēmanuṁ pāna karavā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

satāvē chē haiyānī khūba ēkalatā, havē ēkalatā ē bhūlavā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

kāmakrōdhanī satāvē chē haiyē āga, havē ēnē `mā' māṁ samāvā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

kīdhā chē kūḍakapaṭanā kaṁīka kāma, havē ē badhuṁ visaravā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

śāṁti jhaṁkhatā haiyānē mārā, śāṁti havē tyāṁ lēvā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē

janamōjanamanā adhūrā prayatnō, havē āja ēnē pūrā thavā dējē

   ēkavāra bhūlīnē jaganuṁ bhāna, manē `mā' nā bhāvamāṁ ḍūbavā dējē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati Bhajan he has portrayed exceptionally on our "Mind" Which is always in fluctuations. To achieve anything in this world is only possible when you have a strong dedicated mind.

So he is praying to the mind to support him to devote himself to get involved in the Divine Mother

Oh my mind! give your support and let me drown in Mother's emotions.

For once let me forget the realisation of this world, and let me drown in Mother's love.

This is a deep longing of my heart , let this longing be fulfilled.

For once let me forget the realisation of this world, and let me drown in Mother's love.

I am wrapped a lot in its enact,( relating to the world) let this bondage be broken now.

For once let me forget the realisation of this world, and let me drown in Mother's love.

I am stuck up, stuck up in wrong thoughts, let me leave those thoughts now.

For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.

Drank a lot of poison of this world, Now let me taste mother's love.

For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.

The heart's loneliness is bothering a lot, make me forget this loneliness.

For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.

The fire of lust and anger is tormenting my heart. Let this be immersed in the Divine Mother.

For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.

Done a lot of wrong deeds of hypocrisy, now let all be forgotten.

For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.

My heart is longing for peace and tranquility, let it be in peace now.

For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.

Incomplete are these efforts from various births, now let it be complete today.

For once let me forget the realisation of this world and let me drown in Mother's love.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 503 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજેઅરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
1986-08-18https://i.ytimg.com/vi/bR5Ap3GcHHA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=bR5Ap3GcHHA
અરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજેઅરે મનડાં, દઈને તારો સાથ, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઊંડી ઝંખના છે હૈયાની આ, ઝંખના એ તો પૂરી થાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

લીલામાં એની બંધાયો છું ખૂબ, બંધન હવે એ તોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા' ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

અટવાયો, ખરડાયો છું ખોટા વિચારોમાં, એ વિચાર હવે છોડવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

ઝેર પીધા છે ખૂબ સંસારના, હવે `મા’ ના પ્રેમનું પાન કરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

સતાવે છે હૈયાની ખૂબ એકલતા, હવે એકલતા એ ભૂલવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કામક્રોધની સતાવે છે હૈયે આગ, હવે એને `મા’ માં સમાવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

કીધા છે કૂડકપટના કંઈક કામ, હવે એ બધું વિસરવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

શાંતિ ઝંખતા હૈયાને મારા, શાંતિ હવે ત્યાં લેવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે

જનમોજનમના અધૂરા પ્રયત્નો, હવે આજ એને પૂરા થવા દેજે

   એકવાર ભૂલીને જગનું ભાન, મને `મા’ ના ભાવમાં ડૂબવા દેજે
1986-08-18https://i.ytimg.com/vi/wAbz4KXq124/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=wAbz4KXq124


First...502503504...Last