BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 505 | Date: 21-Aug-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભૂલીને ભૂલ તારી તુજમાં, ગોતી રહ્યો છે ભૂલ ગ્રહના પડછાયામાં

  No Audio

Bhuli Ne Bhul Tari Tuja Ma, Goti Rayo Che Bhul Grah Na Padchaya Ma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-08-21 1986-08-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11494 ભૂલીને ભૂલ તારી તુજમાં, ગોતી રહ્યો છે ભૂલ ગ્રહના પડછાયામાં ભૂલીને ભૂલ તારી તુજમાં, ગોતી રહ્યો છે ભૂલ ગ્રહના પડછાયામાં
જ્યાં વિશ્વાસ નથી તને તારો તુજમાં, વિશ્વાસ રહેશે તને ક્યાં પ્રભુમાં
નથી જોયાં ગ્રહોના હાથ, કદી તેં તારી સફળતામાં
શાને કાજે શોધે છે તું ગ્રહોના પડછાયા નિષ્ફળતામાં
ખંખેરીને હૈયાની દુર્બળતા, ભરી દે અડગ વિશ્વાસ તું હૈયામાં
સફળતાના શિખરો ચડતો જશે, પડશે તું પોતે અચંબામાં
ખેલ્યા ખેલ ખૂબ કૂડકપટના, ન જોયા હાથ ગ્રહોના તે તેમાં
હવે પલટાઈ છે બાજી ઊંધી તારી, જોઈ રહ્યો છે દાવ તું તેમાં
ભૂલીને બધી વાતો, સદા રાખજે તું આ વિચાર મનમાં
ગ્રહો ને આ સકળસૃષ્ટિએ જાવાનું છે કર્તાના ચરણમાં
Gujarati Bhajan no. 505 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભૂલીને ભૂલ તારી તુજમાં, ગોતી રહ્યો છે ભૂલ ગ્રહના પડછાયામાં
જ્યાં વિશ્વાસ નથી તને તારો તુજમાં, વિશ્વાસ રહેશે તને ક્યાં પ્રભુમાં
નથી જોયાં ગ્રહોના હાથ, કદી તેં તારી સફળતામાં
શાને કાજે શોધે છે તું ગ્રહોના પડછાયા નિષ્ફળતામાં
ખંખેરીને હૈયાની દુર્બળતા, ભરી દે અડગ વિશ્વાસ તું હૈયામાં
સફળતાના શિખરો ચડતો જશે, પડશે તું પોતે અચંબામાં
ખેલ્યા ખેલ ખૂબ કૂડકપટના, ન જોયા હાથ ગ્રહોના તે તેમાં
હવે પલટાઈ છે બાજી ઊંધી તારી, જોઈ રહ્યો છે દાવ તું તેમાં
ભૂલીને બધી વાતો, સદા રાખજે તું આ વિચાર મનમાં
ગ્રહો ને આ સકળસૃષ્ટિએ જાવાનું છે કર્તાના ચરણમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bhūlīnē bhūla tārī tujamāṁ, gōtī rahyō chē bhūla grahanā paḍachāyāmāṁ
jyāṁ viśvāsa nathī tanē tārō tujamāṁ, viśvāsa rahēśē tanē kyāṁ prabhumāṁ
nathī jōyāṁ grahōnā hātha, kadī tēṁ tārī saphalatāmāṁ
śānē kājē śōdhē chē tuṁ grahōnā paḍachāyā niṣphalatāmāṁ
khaṁkhērīnē haiyānī durbalatā, bharī dē aḍaga viśvāsa tuṁ haiyāmāṁ
saphalatānā śikharō caḍatō jaśē, paḍaśē tuṁ pōtē acaṁbāmāṁ
khēlyā khēla khūba kūḍakapaṭanā, na jōyā hātha grahōnā tē tēmāṁ
havē palaṭāī chē bājī ūṁdhī tārī, jōī rahyō chē dāva tuṁ tēmāṁ
bhūlīnē badhī vātō, sadā rākhajē tuṁ ā vicāra manamāṁ
grahō nē ā sakalasr̥ṣṭiē jāvānuṁ chē kartānā caraṇamāṁ

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji he is exploring on planetary positions as we usually knowingly and unknowningly depend on them for our failure and success.
Kakaji is wiping out this myth by saying keep faith in your self, do your Karma (actions) and leave at the Almighty's feet as nothing is beyond it.
Forgetting all your own mistakes, you are searching for mistakes in your planetary shadow's.
When you don't have any faith in your own self, then how shall you keep faith in the Almighty.
Never saw the hands of planet's in your success.
Then why are you looking for the shadow of planet's in your failure.
Remove all the weakness from your heart and fill it with unshakable faith.
You shall start climbing towards the peak of success and you yourself shall be amazed.
Played games of tricky hypocrisy, then you never saw the hands of planet's in it.
Now the bet has turned upside down, and keep watching your stake in it.
Kakaji concludes by the most important thing for all of us to know and understand he states,
Forget all things, always keep this thought in your mind that, the planets have to go through the universe, from the feet of the doer (Almighty).

First...501502503504505...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall