Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 514 | Date: 08-Sep-1986
શરમ છોડીને માડી આવ્યા તારી પાસે, હવે શાને તું શરમાય છે
Śarama chōḍīnē māḍī āvyā tārī pāsē, havē śānē tuṁ śaramāya chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 514 | Date: 08-Sep-1986

શરમ છોડીને માડી આવ્યા તારી પાસે, હવે શાને તું શરમાય છે

  No Audio

śarama chōḍīnē māḍī āvyā tārī pāsē, havē śānē tuṁ śaramāya chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-09-08 1986-09-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11503 શરમ છોડીને માડી આવ્યા તારી પાસે, હવે શાને તું શરમાય છે શરમ છોડીને માડી આવ્યા તારી પાસે, હવે શાને તું શરમાય છે

આશ ધરીને આવ્યા માડી તારી પાસે, આશ ના તોડી નાખજે

અહંમાં પીડાયા બહુ માડી હવે, અહં અમારો તોડી નાખજે

પ્રેમના ભૂખ્યા બાળ છીએ તારા, પ્રેમમાં નવરાવી નાખજે

જીવનના છે અટપટા રાહો, સાચો રાહ સુઝાડી આપજે

ભટકી, ભટકી થાક્યા છીએ બહુ માડી, હવે વધુ ના ભટકાવજે

સાચું ખોટું બહુ કીધું જગમાં માડી, હવે સાચું શું એ સમજાવજે

જીવનમાં સહુ છૂટતાં આવ્યા માડી, સાથ તારો નિભાવી રાખજે

સાચું ખોટું કંઈક કર્યું માડી, પણ આખર તો તારા બાળ છીએ

તિરસ્કાર કરીને અમારો, માડી મુખ તું ના ફેરવી નાખજે
View Original Increase Font Decrease Font


શરમ છોડીને માડી આવ્યા તારી પાસે, હવે શાને તું શરમાય છે

આશ ધરીને આવ્યા માડી તારી પાસે, આશ ના તોડી નાખજે

અહંમાં પીડાયા બહુ માડી હવે, અહં અમારો તોડી નાખજે

પ્રેમના ભૂખ્યા બાળ છીએ તારા, પ્રેમમાં નવરાવી નાખજે

જીવનના છે અટપટા રાહો, સાચો રાહ સુઝાડી આપજે

ભટકી, ભટકી થાક્યા છીએ બહુ માડી, હવે વધુ ના ભટકાવજે

સાચું ખોટું બહુ કીધું જગમાં માડી, હવે સાચું શું એ સમજાવજે

જીવનમાં સહુ છૂટતાં આવ્યા માડી, સાથ તારો નિભાવી રાખજે

સાચું ખોટું કંઈક કર્યું માડી, પણ આખર તો તારા બાળ છીએ

તિરસ્કાર કરીને અમારો, માડી મુખ તું ના ફેરવી નાખજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śarama chōḍīnē māḍī āvyā tārī pāsē, havē śānē tuṁ śaramāya chē

āśa dharīnē āvyā māḍī tārī pāsē, āśa nā tōḍī nākhajē

ahaṁmāṁ pīḍāyā bahu māḍī havē, ahaṁ amārō tōḍī nākhajē

prēmanā bhūkhyā bāla chīē tārā, prēmamāṁ navarāvī nākhajē

jīvananā chē aṭapaṭā rāhō, sācō rāha sujhāḍī āpajē

bhaṭakī, bhaṭakī thākyā chīē bahu māḍī, havē vadhu nā bhaṭakāvajē

sācuṁ khōṭuṁ bahu kīdhuṁ jagamāṁ māḍī, havē sācuṁ śuṁ ē samajāvajē

jīvanamāṁ sahu chūṭatāṁ āvyā māḍī, sātha tārō nibhāvī rākhajē

sācuṁ khōṭuṁ kaṁīka karyuṁ māḍī, paṇa ākhara tō tārā bāla chīē

tiraskāra karīnē amārō, māḍī mukha tuṁ nā phēravī nākhajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji has portrayed the deep love for his beloved the Divine Mother.

Kakaji engrossed in love and compassion prays,

I left all the shame and came to you Mother, then why are you feeling ashamed.

As I have come with all hopes, so don't break my hope.

We are hungry of your love O Mother, we are your kids, bathe us in your love.

The path of life is awkward, show us the right path. Wandering here and there I am tired now O'Mother don't make me wander a lot now.

Did a lot of deeds which were true and false in this world O'Mother now what is true please explain me that.

After living the whole life a human comes to understand that every thing is leaving and now is asking support of the Divine.

Regretting over his mistakes he seeks for Mother's support and says whether good or bad at the end we are your kids.

Pleading to the Mother says, with hatred do not turn your face away from us.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 514 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...514515516...Last