Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 517 | Date: 10-Sep-1986
જગમાં આવતા, વાંધો કોઈ તારો ચાલ્યો નહિ
Jagamāṁ āvatā, vāṁdhō kōī tārō cālyō nahi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 517 | Date: 10-Sep-1986

જગમાં આવતા, વાંધો કોઈ તારો ચાલ્યો નહિ

  No Audio

jagamāṁ āvatā, vāṁdhō kōī tārō cālyō nahi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-09-10 1986-09-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11506 જગમાં આવતા, વાંધો કોઈ તારો ચાલ્યો નહિ જગમાં આવતા, વાંધો કોઈ તારો ચાલ્યો નહિ

જગમાંથી જાતાં, વાંધો કોઈ તારો ચાલશે નહિ

કર્મો કરતા કદી તેં પાછું વળી જોયું નહિ

કર્મો તને પીડતાં, પાછું વળી એ જોશે નહિ

કામ ક્રોધમાં ડૂબતા, કદી વિચાર તેં કર્યો નહિ

તને હવે એ ડુબાડતાં, પાછું વળી જોશે નહિ

લોભ-મોહમાં લપટાતાં, રાહ કદી તેં જોઈ નહિ

હવે તને એ બાંધવા, રાહ કદી એ જોશે નહિ

મનડાંને સ્થિર કરવા, પ્રયત્નો કદી તેં કર્યાં નહિ

તને હવે નચાવવા એ તો કદી ચૂકશે નહિ

પ્રભુને યાદ કરવા, સજાગ કોશિશ કદી તેં કીધી નહિ

તોય તને યાદ અપાવવા કદી એ ચૂકશે નહિ
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં આવતા, વાંધો કોઈ તારો ચાલ્યો નહિ

જગમાંથી જાતાં, વાંધો કોઈ તારો ચાલશે નહિ

કર્મો કરતા કદી તેં પાછું વળી જોયું નહિ

કર્મો તને પીડતાં, પાછું વળી એ જોશે નહિ

કામ ક્રોધમાં ડૂબતા, કદી વિચાર તેં કર્યો નહિ

તને હવે એ ડુબાડતાં, પાછું વળી જોશે નહિ

લોભ-મોહમાં લપટાતાં, રાહ કદી તેં જોઈ નહિ

હવે તને એ બાંધવા, રાહ કદી એ જોશે નહિ

મનડાંને સ્થિર કરવા, પ્રયત્નો કદી તેં કર્યાં નહિ

તને હવે નચાવવા એ તો કદી ચૂકશે નહિ

પ્રભુને યાદ કરવા, સજાગ કોશિશ કદી તેં કીધી નહિ

તોય તને યાદ અપાવવા કદી એ ચૂકશે નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ āvatā, vāṁdhō kōī tārō cālyō nahi

jagamāṁthī jātāṁ, vāṁdhō kōī tārō cālaśē nahi

karmō karatā kadī tēṁ pāchuṁ valī jōyuṁ nahi

karmō tanē pīḍatāṁ, pāchuṁ valī ē jōśē nahi

kāma krōdhamāṁ ḍūbatā, kadī vicāra tēṁ karyō nahi

tanē havē ē ḍubāḍatāṁ, pāchuṁ valī jōśē nahi

lōbha-mōhamāṁ lapaṭātāṁ, rāha kadī tēṁ jōī nahi

havē tanē ē bāṁdhavā, rāha kadī ē jōśē nahi

manaḍāṁnē sthira karavā, prayatnō kadī tēṁ karyāṁ nahi

tanē havē nacāvavā ē tō kadī cūkaśē nahi

prabhunē yāda karavā, sajāga kōśiśa kadī tēṁ kīdhī nahi

tōya tanē yāda apāvavā kadī ē cūkaśē nahi
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is spreading the truth that every thing is controlled in the world by the supreme power. He is asking us to be cautious, while doing our deeds as whatever deeds we do does have the effect on our lives.

While coming in the world no matter of yours shall be accepted

And while leaving the world too no matter of yours shall be accepted. Kakaji wants to say that coming and going in this world are not in the hands of a human. As it is in the command of the supreme power.

As while doing the Karma (deeds) you never turn behind and look, as you never thought of the consequences of the deeds done.

The deeds done by you hurt you. It shall not look back after hurting you. Always being drowned in lust and anger you never thought about the deeds you are doing.

Though you are drowned, the Almighty is the one who shall never wait to build you up again.

As you never had control on your mind so never thought of stabilizing it. And as you cannot control your mind it shall never fail dancing you.

You have never made conscious efforts to remember the Lord but it shall never fail to remind you.

As the holy one is always present to guide and support their kids.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 517 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...517518519...Last