Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 522 | Date: 13-Sep-1986
સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા’ ને દ્વાર
Sukhiyā āvē, duḥkhiyā āvē, dōḍī dōḍī āvē `mā' nē dvāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 522 | Date: 13-Sep-1986

સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા’ ને દ્વાર

  No Audio

sukhiyā āvē, duḥkhiyā āvē, dōḍī dōḍī āvē `mā' nē dvāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-09-13 1986-09-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11511 સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા’ ને દ્વાર સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા’ ને દ્વાર

   પ્રેમથી સૌને હૈયે ચાંપે માડી, સુણીને સહુની પુકાર

રોગિયા આવે ભોગિયા આવે, આવે સહુ `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુની આશ પૂરતી માડી, કરતી ના નિરાશ

લૂલા આવે, મૂંગા આવે, આવે સહુ `મા’ ને દ્વાર

   પ્રેમથી સહુને સહાય કરતી માડી, દેર કરતી ના લગાર

ગરીબ આવે તવંગર આવે, ફેલાવે ઝોળી `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુની ઝોળી ભરતી, ભરતી એ તો સદાય

કામી આવે, લોભી આવે, આવે સહુ તો `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુને માફ કરતી માડી, હૈયે જાગે જ્યાં પશ્ચાત્તાપ

સંસારથી દાઝેલા આવે, ડૂબેલા આવે, આવે સહુ `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુને હૈયે ચાંપે માડી, મૂકીને હૂંફાળો હાથ

પાપી આવે પુણ્યશાળી આવે, કહે સહુ `મા’ ને વાત

   પ્રેમથી એ તો સહુને સાંભળે માડી, સાંભળે સહુની વાત

યોગીઓ આવે, ભક્તો આવે, આવે જ્યારે `મા’ ને દ્વાર

   પ્રેમથી એ તો એમને આવકારે, ખોલીને હૈયાના દ્વાર
View Original Increase Font Decrease Font


સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા’ ને દ્વાર

   પ્રેમથી સૌને હૈયે ચાંપે માડી, સુણીને સહુની પુકાર

રોગિયા આવે ભોગિયા આવે, આવે સહુ `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુની આશ પૂરતી માડી, કરતી ના નિરાશ

લૂલા આવે, મૂંગા આવે, આવે સહુ `મા’ ને દ્વાર

   પ્રેમથી સહુને સહાય કરતી માડી, દેર કરતી ના લગાર

ગરીબ આવે તવંગર આવે, ફેલાવે ઝોળી `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુની ઝોળી ભરતી, ભરતી એ તો સદાય

કામી આવે, લોભી આવે, આવે સહુ તો `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુને માફ કરતી માડી, હૈયે જાગે જ્યાં પશ્ચાત્તાપ

સંસારથી દાઝેલા આવે, ડૂબેલા આવે, આવે સહુ `મા’ ની પાસ

   પ્રેમથી સહુને હૈયે ચાંપે માડી, મૂકીને હૂંફાળો હાથ

પાપી આવે પુણ્યશાળી આવે, કહે સહુ `મા’ ને વાત

   પ્રેમથી એ તો સહુને સાંભળે માડી, સાંભળે સહુની વાત

યોગીઓ આવે, ભક્તો આવે, આવે જ્યારે `મા’ ને દ્વાર

   પ્રેમથી એ તો એમને આવકારે, ખોલીને હૈયાના દ્વાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sukhiyā āvē, duḥkhiyā āvē, dōḍī dōḍī āvē `mā' nē dvāra

   prēmathī saunē haiyē cāṁpē māḍī, suṇīnē sahunī pukāra

rōgiyā āvē bhōgiyā āvē, āvē sahu `mā' nī pāsa

   prēmathī sahunī āśa pūratī māḍī, karatī nā nirāśa

lūlā āvē, mūṁgā āvē, āvē sahu `mā' nē dvāra

   prēmathī sahunē sahāya karatī māḍī, dēra karatī nā lagāra

garība āvē tavaṁgara āvē, phēlāvē jhōlī `mā' nī pāsa

   prēmathī sahunī jhōlī bharatī, bharatī ē tō sadāya

kāmī āvē, lōbhī āvē, āvē sahu tō `mā' nī pāsa

   prēmathī sahunē māpha karatī māḍī, haiyē jāgē jyāṁ paścāttāpa

saṁsārathī dājhēlā āvē, ḍūbēlā āvē, āvē sahu `mā' nī pāsa

   prēmathī sahunē haiyē cāṁpē māḍī, mūkīnē hūṁphālō hātha

pāpī āvē puṇyaśālī āvē, kahē sahu `mā' nē vāta

   prēmathī ē tō sahunē sāṁbhalē māḍī, sāṁbhalē sahunī vāta

yōgīō āvē, bhaktō āvē, āvē jyārē `mā' nē dvāra

   prēmathī ē tō ēmanē āvakārē, khōlīnē haiyānā dvāra
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is describing about the kind, compassionate, large hearted Divine Mother who embraces all with their faults, all are welcomed at her door.

Kakaji Prays

Whether a happy person comes or a person full of grief, all come running at Mother's doorstep.

Listening to the cry, with love she greets & hugs them to her heart.

Whether a patient comes or a victim, She fulfills all hopes never disappoints anybody.

Whether a handicapped comes or a dumb comes all come at Mother's door.

With love you help all, of them without being late.

Whether a poor comes or a rich comes all spread their sack infront of you O'Mother.

And with love you fulfill everyone's sack.

Whether a greedy comes or a person full in lust comes all come at Mother's door.

The large hearted Eternal Mother forgives all of them.

And when in the heart repentance arises after being burnt from the world, or being drowned all come near Mother.

With love she embraces all placing her warm hands.

Whether s sinner comes or a virtuous comes all come near her. And the kind hearted mother takes care of all with love.

Yogi's & devotees come at Mother's door and the loving mother welcomes them by opening the doors of her heart.

Here Kakaji in a very simple way is telling that all are welcomed at Mother's door she waits for her kids with open arms only we should realise her compassion. As in our busy live's we don't even bother to take Mother's name. So start taking her name as we remember her only when we are in pain.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 522 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...520521522...Last