BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 522 | Date: 13-Sep-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા' ને દ્વાર

  No Audio

Sukhiya Aave, Dukhiya Aave,Dodi Dodi Aave ' Maa ' Ne Dvar

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-09-13 1986-09-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11511 સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા' ને દ્વાર સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા' ને દ્વાર
   પ્રેમથી સૌને હૈયે ચાંપે માડી, સુણીને સહુની પુકાર
રોગિયા આવે ભોગિયા આવે, આવે સહુ `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુની આશ પૂરતી માડી, કરતી ના નિરાશ
લૂલા આવે, મૂંગા આવે, આવે સહુ `મા' ને દ્વાર
   પ્રેમથી સહુને સહાય કરતી માડી, દેર કરતી ના લગાર
ગરીબ આવે તવંગર આવે, ફેલાવે ઝોળી `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુની ઝોળી ભરતી, ભરતી એ તો સદાય
કામી આવે, લોભી આવે, આવે સહુ તો `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુને માફ કરતી માડી હૈયે જાગે જ્યાં પશ્ચાતાપ
સંસારથી દાઝેલા આવે, ડૂબેલા આવે, આવે સહુ `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુને હૈયે ચાંપે માડી, મૂકીને હૂંફાળો હાથ
પાપી આવે પુણ્યશાળી આવે, કહે સહુ `મા' ને વાત
   પ્રેમથી એ તો સહુને સાંભળે માડી, સાંભળે સહુની વાત
યોગીઓ આવે, ભક્તો આવે, આવે જ્યારે `મા' ને દ્વાર
   પ્રેમથી એ તો એમને આવકારે, ખોલીને હૈયાના દ્વાર
Gujarati Bhajan no. 522 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સુખિયા આવે, દુઃખિયા આવે, દોડી દોડી આવે `મા' ને દ્વાર
   પ્રેમથી સૌને હૈયે ચાંપે માડી, સુણીને સહુની પુકાર
રોગિયા આવે ભોગિયા આવે, આવે સહુ `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુની આશ પૂરતી માડી, કરતી ના નિરાશ
લૂલા આવે, મૂંગા આવે, આવે સહુ `મા' ને દ્વાર
   પ્રેમથી સહુને સહાય કરતી માડી, દેર કરતી ના લગાર
ગરીબ આવે તવંગર આવે, ફેલાવે ઝોળી `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુની ઝોળી ભરતી, ભરતી એ તો સદાય
કામી આવે, લોભી આવે, આવે સહુ તો `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુને માફ કરતી માડી હૈયે જાગે જ્યાં પશ્ચાતાપ
સંસારથી દાઝેલા આવે, ડૂબેલા આવે, આવે સહુ `મા' ની પાસ
   પ્રેમથી સહુને હૈયે ચાંપે માડી, મૂકીને હૂંફાળો હાથ
પાપી આવે પુણ્યશાળી આવે, કહે સહુ `મા' ને વાત
   પ્રેમથી એ તો સહુને સાંભળે માડી, સાંભળે સહુની વાત
યોગીઓ આવે, ભક્તો આવે, આવે જ્યારે `મા' ને દ્વાર
   પ્રેમથી એ તો એમને આવકારે, ખોલીને હૈયાના દ્વાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sukhiyā āvē, duḥkhiyā āvē, dōḍī dōḍī āvē `mā' nē dvāra
prēmathī saunē haiyē cāṁpē māḍī, suṇīnē sahunī pukāra
rōgiyā āvē bhōgiyā āvē, āvē sahu `mā' nī pāsa
prēmathī sahunī āśa pūratī māḍī, karatī nā nirāśa
lūlā āvē, mūṁgā āvē, āvē sahu `mā' nē dvāra
prēmathī sahunē sahāya karatī māḍī, dēra karatī nā lagāra
garība āvē tavaṁgara āvē, phēlāvē jhōlī `mā' nī pāsa
prēmathī sahunī jhōlī bharatī, bharatī ē tō sadāya
kāmī āvē, lōbhī āvē, āvē sahu tō `mā' nī pāsa
prēmathī sahunē māpha karatī māḍī haiyē jāgē jyāṁ paścātāpa
saṁsārathī dājhēlā āvē, ḍūbēlā āvē, āvē sahu `mā' nī pāsa
prēmathī sahunē haiyē cāṁpē māḍī, mūkīnē hūṁphālō hātha
pāpī āvē puṇyaśālī āvē, kahē sahu `mā' nē vāta
prēmathī ē tō sahunē sāṁbhalē māḍī, sāṁbhalē sahunī vāta
yōgīō āvē, bhaktō āvē, āvē jyārē `mā' nē dvāra
prēmathī ē tō ēmanē āvakārē, khōlīnē haiyānā dvāra

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is describing about the kind, compassionate, large hearted Divine Mother who embraces all with their faults, all are welcomed at her door.
Kakaji Prays
Whether a happy person comes or a person full of grief, all come running at Mother's doorstep.
Listening to the cry, with love she greets & hugs them to her heart.
Whether a patient comes or a victim, She fulfills all hopes never disappoints anybody.
Whether a handicapped comes or a dumb comes all come at Mother's door.
With love you help all, of them without being late.
Whether a poor comes or a rich comes all spread their sack infront of you O'Mother.
And with love you fulfill everyone's sack.
Whether a greedy comes or a person full in lust comes all come at Mother's door.
The large hearted Eternal Mother forgives all of them.
And when in the heart repentance arises after being burnt from the world, or being drowned all come near Mother.
With love she embraces all placing her warm hands.
Whether s sinner comes or a virtuous comes all come near her. And the kind hearted mother takes care of all with love.
Yogi's & devotees come at Mother's door and the loving mother welcomes them by opening the doors of her heart.
Here Kakaji in a very simple way is telling that all are welcomed at Mother's door she waits for her kids with open arms only we should realise her compassion. As in our busy live's we don't even bother to take Mother's name. So start taking her name as we remember her only when we are in pain.

First...521522523524525...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall