BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 524 | Date: 19-Sep-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ

  No Audio

Mare Kone Kehvu, Madi Mari Aaj Muj Thi Ruthi Gai

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1986-09-19 1986-09-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11513 મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ
ન કાંઈ એ બોલે કે ચાલે, પાષાણ એ આજ બની ગઈ
વાત હૈયાની કરતો એને, આજ દ્વાર એ બંધ કરી ગઈ
સમજણ ના પડી મુજને કે આજ મારી ભૂલ શી થઈ
માયાને મેં ગણી વહાલી, કે મુજથી એની અવગણના થઈ
ના સમજાયું મુજને, કેમ એ આંખ સામે પડદો પાડી ગઈ
ઘડીમાં દેખાતી, ઘડીમાં છુપાતી, હૈયામાં ઝંખના જગાવી ગઈ
વહાલ એ તો સદા વરસાવતી, તોય કેમ વૈરી લાગી ગઈ
ભૂલો કરું જ્યારે, ત્યારે હસતી હસતી નીરખી રહી
સંસારમાં જ્યાં થાકું, ત્યાં સદા સહાય કરતી ગઈ
એનાથી રૂઠી બેસી જ્યાં, આંખ મારી બંધ કરી દઈ
ત્યાં એ તો દોડી આવે, મુજને હૈયે ચાંપી ગઈ
Gujarati Bhajan no. 524 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ
ન કાંઈ એ બોલે કે ચાલે, પાષાણ એ આજ બની ગઈ
વાત હૈયાની કરતો એને, આજ દ્વાર એ બંધ કરી ગઈ
સમજણ ના પડી મુજને કે આજ મારી ભૂલ શી થઈ
માયાને મેં ગણી વહાલી, કે મુજથી એની અવગણના થઈ
ના સમજાયું મુજને, કેમ એ આંખ સામે પડદો પાડી ગઈ
ઘડીમાં દેખાતી, ઘડીમાં છુપાતી, હૈયામાં ઝંખના જગાવી ગઈ
વહાલ એ તો સદા વરસાવતી, તોય કેમ વૈરી લાગી ગઈ
ભૂલો કરું જ્યારે, ત્યારે હસતી હસતી નીરખી રહી
સંસારમાં જ્યાં થાકું, ત્યાં સદા સહાય કરતી ગઈ
એનાથી રૂઠી બેસી જ્યાં, આંખ મારી બંધ કરી દઈ
ત્યાં એ તો દોડી આવે, મુજને હૈયે ચાંપી ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mārē kōnē kahēvuṁ, māḍī mārī āja mujathī rūṭhī gaī
na kāṁī ē bōlē kē cālē, pāṣāṇa ē āja banī gaī
vāta haiyānī karatō ēnē, āja dvāra ē baṁdha karī gaī
samajaṇa nā paḍī mujanē kē āja mārī bhūla śī thaī
māyānē mēṁ gaṇī vahālī, kē mujathī ēnī avagaṇanā thaī
nā samajāyuṁ mujanē, kēma ē āṁkha sāmē paḍadō pāḍī gaī
ghaḍīmāṁ dēkhātī, ghaḍīmāṁ chupātī, haiyāmāṁ jhaṁkhanā jagāvī gaī
vahāla ē tō sadā varasāvatī, tōya kēma vairī lāgī gaī
bhūlō karuṁ jyārē, tyārē hasatī hasatī nīrakhī rahī
saṁsāramāṁ jyāṁ thākuṁ, tyāṁ sadā sahāya karatī gaī
ēnāthī rūṭhī bēsī jyāṁ, āṁkha mārī baṁdha karī daī
tyāṁ ē tō dōḍī āvē, mujanē haiyē cāṁpī gaī

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is in introspection of his relationship with the Divine Mother, the Divine Mother seems to be annoyed, Kakaji is feeling guilty about it and longing for the Divines love.
Kakaji in repentance
Whom shall I go and tell, that my mother is angry with me.
Neither she is speaking anything nor telling she is behaving like having a stone heart.
As the mother is annoyed, Kakaji is feeling guilty he says I spoke to her from my heart now she has closed the door. As he is unable to understand what mistake did he do today.
He is pondering upon, Did I give importance to illusions a lot or did I dishonour it.
I could not understand as a curtain was drawn infront of my eyes.
Appearing in a while and hiding in a while, she awoke a longing in my heart.
He is asking Mother, You always used to pour love then why are you behaving like an enemy. As whenever I used to do mistakes then you kept smiling, whenever I got tired in the world you always used to help me.
Whenever you sat being angry, my eyes got closed then she used to come running and embrace me by my heart.

First...521522523524525...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall