Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 524 | Date: 19-Sep-1986
મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ
Mārē kōnē kahēvuṁ, māḍī mārī āja mujathī rūṭhī gaī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 524 | Date: 19-Sep-1986

મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ

  No Audio

mārē kōnē kahēvuṁ, māḍī mārī āja mujathī rūṭhī gaī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-09-19 1986-09-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11513 મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ

ન કાંઈ એ બોલે કે ચાલે, પાષાણ એ આજ બની ગઈ

વાત હૈયાની કરતો એને, આજ દ્વાર એ બંધ કરી ગઈ

સમજણ ના પડી મુજને કે આજ મારી ભૂલ શી થઈ

માયાને મેં ગણી વહાલી, કે મુજથી એની અવગણના થઈ

ના સમજાયું મુજને, કેમ એ આંખ સામે પડદો પાડી ગઈ

ઘડીમાં દેખાતી, ઘડીમાં છુપાતી, હૈયામાં ઝંખના જગાવી ગઈ

વહાલ એ તો સદા વરસાવતી, તોય કેમ વૈરી લાગી ગઈ

ભૂલો કરું જ્યારે, ત્યારે હસતી હસતી નીરખી રહી

સંસારમાં જ્યાં થાકું, ત્યાં સદા સહાય કરતી ગઈ

એનાથી રૂઠી બેસી જ્યાં, આંખ મારી બંધ કરી દઈ

ત્યાં એ તો દોડી આવે, મુજને હૈયે ચાંપી ગઈ
View Original Increase Font Decrease Font


મારે કોને કહેવું, માડી મારી આજ મુજથી રૂઠી ગઈ

ન કાંઈ એ બોલે કે ચાલે, પાષાણ એ આજ બની ગઈ

વાત હૈયાની કરતો એને, આજ દ્વાર એ બંધ કરી ગઈ

સમજણ ના પડી મુજને કે આજ મારી ભૂલ શી થઈ

માયાને મેં ગણી વહાલી, કે મુજથી એની અવગણના થઈ

ના સમજાયું મુજને, કેમ એ આંખ સામે પડદો પાડી ગઈ

ઘડીમાં દેખાતી, ઘડીમાં છુપાતી, હૈયામાં ઝંખના જગાવી ગઈ

વહાલ એ તો સદા વરસાવતી, તોય કેમ વૈરી લાગી ગઈ

ભૂલો કરું જ્યારે, ત્યારે હસતી હસતી નીરખી રહી

સંસારમાં જ્યાં થાકું, ત્યાં સદા સહાય કરતી ગઈ

એનાથી રૂઠી બેસી જ્યાં, આંખ મારી બંધ કરી દઈ

ત્યાં એ તો દોડી આવે, મુજને હૈયે ચાંપી ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mārē kōnē kahēvuṁ, māḍī mārī āja mujathī rūṭhī gaī

na kāṁī ē bōlē kē cālē, pāṣāṇa ē āja banī gaī

vāta haiyānī karatō ēnē, āja dvāra ē baṁdha karī gaī

samajaṇa nā paḍī mujanē kē āja mārī bhūla śī thaī

māyānē mēṁ gaṇī vahālī, kē mujathī ēnī avagaṇanā thaī

nā samajāyuṁ mujanē, kēma ē āṁkha sāmē paḍadō pāḍī gaī

ghaḍīmāṁ dēkhātī, ghaḍīmāṁ chupātī, haiyāmāṁ jhaṁkhanā jagāvī gaī

vahāla ē tō sadā varasāvatī, tōya kēma vairī lāgī gaī

bhūlō karuṁ jyārē, tyārē hasatī hasatī nīrakhī rahī

saṁsāramāṁ jyāṁ thākuṁ, tyāṁ sadā sahāya karatī gaī

ēnāthī rūṭhī bēsī jyāṁ, āṁkha mārī baṁdha karī daī

tyāṁ ē tō dōḍī āvē, mujanē haiyē cāṁpī gaī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is in introspection of his relationship with the Divine Mother, the Divine Mother seems to be annoyed, Kakaji is feeling guilty about it and longing for the Divines love.

Kakaji in repentance

Whom shall I go and tell, that my mother is angry with me.

Neither she is speaking anything nor telling she is behaving like having a stone heart.

As the mother is annoyed, Kakaji is feeling guilty he says I spoke to her from my heart now she has closed the door. As he is unable to understand what mistake did he do today.

He is pondering upon, Did I give importance to illusions a lot or did I dishonour it.

I could not understand as a curtain was drawn infront of my eyes.

Appearing in a while and hiding in a while, she awoke a longing in my heart.

He is asking Mother, You always used to pour love then why are you behaving like an enemy. As whenever I used to do mistakes then you kept smiling, whenever I got tired in the world you always used to help me.

Whenever you sat being angry, my eyes got closed then she used to come running and embrace me by my heart.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 524 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...523524525...Last