Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 526 | Date: 22-Sep-1986
મધુરું નામ લેતા માડી, હૈયામાં ભાવોની ભરતી ભરાય
Madhuruṁ nāma lētā māḍī, haiyāmāṁ bhāvōnī bharatī bharāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 526 | Date: 22-Sep-1986

મધુરું નામ લેતા માડી, હૈયામાં ભાવોની ભરતી ભરાય

  No Audio

madhuruṁ nāma lētā māḍī, haiyāmāṁ bhāvōnī bharatī bharāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-09-22 1986-09-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11515 મધુરું નામ લેતા માડી, હૈયામાં ભાવોની ભરતી ભરાય મધુરું નામ લેતા માડી, હૈયામાં ભાવોની ભરતી ભરાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય

તારી કૃપાનું બિંદુ પામું હું તો માડી, મારી દૃષ્ટિ બદલાય

હૈયામાં જાગતું મારું મારું, એ તો ત્યાં ને ત્યાં શમી જાય

ક્ષણની તારી ઝાંખી મળતાં માડી, તલસાટ ખૂબ વધી જાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય

કહેવું આ કોને મારે માડી, જ્યાં વાણી પણ મારી થંભી જાય

અનેક જન્મોનો વિયોગ માડી, તારી કૃપા આજ હરી જાય

નજર ફેરવી જોઉં જ્યાં જ્યાં, માડી તારું હસતું મુખડું દેખાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય

કૃપાળુ માડી, કૃપા તારી જારી રાખજે, જોજે આ બાળ માયામાં ના લપટાય

આ બાળ તારો છે તો કાચો, જોજે પગ એના લથડિયું ન ખાય

ક્ષણે ક્ષણે સહારો એને દેજે, જોજે નિઃસહાય ન બની જાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય
View Original Increase Font Decrease Font


મધુરું નામ લેતા માડી, હૈયામાં ભાવોની ભરતી ભરાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય

તારી કૃપાનું બિંદુ પામું હું તો માડી, મારી દૃષ્ટિ બદલાય

હૈયામાં જાગતું મારું મારું, એ તો ત્યાં ને ત્યાં શમી જાય

ક્ષણની તારી ઝાંખી મળતાં માડી, તલસાટ ખૂબ વધી જાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય

કહેવું આ કોને મારે માડી, જ્યાં વાણી પણ મારી થંભી જાય

અનેક જન્મોનો વિયોગ માડી, તારી કૃપા આજ હરી જાય

નજર ફેરવી જોઉં જ્યાં જ્યાં, માડી તારું હસતું મુખડું દેખાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય

કૃપાળુ માડી, કૃપા તારી જારી રાખજે, જોજે આ બાળ માયામાં ના લપટાય

આ બાળ તારો છે તો કાચો, જોજે પગ એના લથડિયું ન ખાય

ક્ષણે ક્ષણે સહારો એને દેજે, જોજે નિઃસહાય ન બની જાય

સાનભાન હું તો ભૂલું માડી, મારા અણુ અણુ આનંદે નહાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

madhuruṁ nāma lētā māḍī, haiyāmāṁ bhāvōnī bharatī bharāya

sānabhāna huṁ tō bhūluṁ māḍī, mārā aṇu aṇu ānaṁdē nahāya

tārī kr̥pānuṁ biṁdu pāmuṁ huṁ tō māḍī, mārī dr̥ṣṭi badalāya

haiyāmāṁ jāgatuṁ māruṁ māruṁ, ē tō tyāṁ nē tyāṁ śamī jāya

kṣaṇanī tārī jhāṁkhī malatāṁ māḍī, talasāṭa khūba vadhī jāya

sānabhāna huṁ tō bhūluṁ māḍī, mārā aṇu aṇu ānaṁdē nahāya

kahēvuṁ ā kōnē mārē māḍī, jyāṁ vāṇī paṇa mārī thaṁbhī jāya

anēka janmōnō viyōga māḍī, tārī kr̥pā āja harī jāya

najara phēravī jōuṁ jyāṁ jyāṁ, māḍī tāruṁ hasatuṁ mukhaḍuṁ dēkhāya

sānabhāna huṁ tō bhūluṁ māḍī, mārā aṇu aṇu ānaṁdē nahāya

kr̥pālu māḍī, kr̥pā tārī jārī rākhajē, jōjē ā bāla māyāmāṁ nā lapaṭāya

ā bāla tārō chē tō kācō, jōjē paga ēnā lathaḍiyuṁ na khāya

kṣaṇē kṣaṇē sahārō ēnē dējē, jōjē niḥsahāya na banī jāya

sānabhāna huṁ tō bhūluṁ māḍī, mārā aṇu aṇu ānaṁdē nahāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Shri Devendra Ghia ji, fondly known as Kakaji is worshipping the Divine Mother, pouring his sentiments & lost in her worship.

He worships

Taking your sweet name O'Mother, my heart is filled with warmth.

I forget my conciousness and in each & every atom of my body is drenched in happiness.

As I get a drop of your grace, My vision changes.

My heart wakens with it, it shall subside here & there.

Getting your glimpse for a moment . My thirst increases

Whom shall I say this O my mother , My speech also stops at

This separation is of many births O'Mother. May your grace be hastened today.

Wherever I turn my eye's., I can see your smiling faces

Be merciful may your grace continue , see that your child does not fall into any illusions.

He is your child so please see that his legs are not dragged.

Every moment you give him support, so that it does not become helpless.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 526 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...526527528...Last