Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 527 | Date: 24-Sep-1986
તારા દર્શનનો દીવાનો કરીને માડી, માયામાં પાછો ના ફેંકતી
Tārā darśananō dīvānō karīnē māḍī, māyāmāṁ pāchō nā phēṁkatī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 527 | Date: 24-Sep-1986

તારા દર્શનનો દીવાનો કરીને માડી, માયામાં પાછો ના ફેંકતી

  Audio

tārā darśananō dīvānō karīnē māḍī, māyāmāṁ pāchō nā phēṁkatī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-09-24 1986-09-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11516 તારા દર્શનનો દીવાનો કરીને માડી, માયામાં પાછો ના ફેંકતી તારા દર્શનનો દીવાનો કરીને માડી, માયામાં પાછો ના ફેંકતી

તારા પ્રેમની પ્યાસ જગાવીને સંસારના ઝેર હવે ના પાતી

શરણ તારું શોધતો આવ્યો, હવે બીજે ક્યાંય ના ધકેલતી

ધીરજ હવે ખૂટી છે ઘણી, વધુ કસોટી હવે ના કરતી

તારા દર્શનની ઝાંખી દઈ, હવે આઘી તું ના ખસતી

ભૂલો કરી હશે મેં ઘણી, તારું મુખડું ફેરવી ના લેતી

તારા દર્શનની આશ છે ઘણી, નિરાશ મુજને ના કરતી

કામક્રોધ ભુલાવી દેજે માડી, મુજમાં વિકાર હવે ના ભરતી

ધ્યાન કરવા બેસું તારું, ધ્યાન મારું બીજે ના ખેંચતી

સંકટ પડે મુજને જ્યારે માડી, વહારે ચડવું ના ભૂલતી
https://www.youtube.com/watch?v=NQ3SIQZDpzU
View Original Increase Font Decrease Font


તારા દર્શનનો દીવાનો કરીને માડી, માયામાં પાછો ના ફેંકતી

તારા પ્રેમની પ્યાસ જગાવીને સંસારના ઝેર હવે ના પાતી

શરણ તારું શોધતો આવ્યો, હવે બીજે ક્યાંય ના ધકેલતી

ધીરજ હવે ખૂટી છે ઘણી, વધુ કસોટી હવે ના કરતી

તારા દર્શનની ઝાંખી દઈ, હવે આઘી તું ના ખસતી

ભૂલો કરી હશે મેં ઘણી, તારું મુખડું ફેરવી ના લેતી

તારા દર્શનની આશ છે ઘણી, નિરાશ મુજને ના કરતી

કામક્રોધ ભુલાવી દેજે માડી, મુજમાં વિકાર હવે ના ભરતી

ધ્યાન કરવા બેસું તારું, ધ્યાન મારું બીજે ના ખેંચતી

સંકટ પડે મુજને જ્યારે માડી, વહારે ચડવું ના ભૂલતી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā darśananō dīvānō karīnē māḍī, māyāmāṁ pāchō nā phēṁkatī

tārā prēmanī pyāsa jagāvīnē saṁsāranā jhēra havē nā pātī

śaraṇa tāruṁ śōdhatō āvyō, havē bījē kyāṁya nā dhakēlatī

dhīraja havē khūṭī chē ghaṇī, vadhu kasōṭī havē nā karatī

tārā darśananī jhāṁkhī daī, havē āghī tuṁ nā khasatī

bhūlō karī haśē mēṁ ghaṇī, tāruṁ mukhaḍuṁ phēravī nā lētī

tārā darśananī āśa chē ghaṇī, nirāśa mujanē nā karatī

kāmakrōdha bhulāvī dējē māḍī, mujamāṁ vikāra havē nā bharatī

dhyāna karavā bēsuṁ tāruṁ, dhyāna māruṁ bījē nā khēṁcatī

saṁkaṭa paḍē mujanē jyārē māḍī, vahārē caḍavuṁ nā bhūlatī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan written by Shri Devendra Ghia ji (Kakaji). Here Kakaji is throwing light on enlightenment . He means to say that once if you have moved on the path of spirituality then don't fall back in Illusions.

He is worshipping the Eternal Mother & praying to get her support in this spiritual journey.

You have made me crazy for your vision, now please don't throw me back into fantasy.

As you quench my thirst by your love,so now I feel the world to be as poison.

Ii came searching for your shelter, Now don't push me anywhere else.

I am lacking patience, so now don't test me anymore.

Give a glimpse of your sight, now don't move ahead.

I have made many mistakes, but please don't turn your face away from me.

I am keeping a lots of hope for your visit, now don't disappoint me.

Help me to forget Kaam Krodha (lust & anger) & help me not to fill negativity in me.

I sit to meditate upon you, then don't distract me.

Whenever I fall in trouble O'Mother don't forget to remove me.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 527 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

તારા દર્શનનો દીવાનો કરીને માડી, માયામાં પાછો ના ફેંકતીતારા દર્શનનો દીવાનો કરીને માડી, માયામાં પાછો ના ફેંકતી

તારા પ્રેમની પ્યાસ જગાવીને સંસારના ઝેર હવે ના પાતી

શરણ તારું શોધતો આવ્યો, હવે બીજે ક્યાંય ના ધકેલતી

ધીરજ હવે ખૂટી છે ઘણી, વધુ કસોટી હવે ના કરતી

તારા દર્શનની ઝાંખી દઈ, હવે આઘી તું ના ખસતી

ભૂલો કરી હશે મેં ઘણી, તારું મુખડું ફેરવી ના લેતી

તારા દર્શનની આશ છે ઘણી, નિરાશ મુજને ના કરતી

કામક્રોધ ભુલાવી દેજે માડી, મુજમાં વિકાર હવે ના ભરતી

ધ્યાન કરવા બેસું તારું, ધ્યાન મારું બીજે ના ખેંચતી

સંકટ પડે મુજને જ્યારે માડી, વહારે ચડવું ના ભૂલતી
1986-09-24https://i.ytimg.com/vi/NQ3SIQZDpzU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=NQ3SIQZDpzU


First...526527528...Last