Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 530 | Date: 26-Sep-1986
તીર તારું છોડજે એવું, લક્ષ્ય તારું એ વીંધી જાય
Tīra tāruṁ chōḍajē ēvuṁ, lakṣya tāruṁ ē vīṁdhī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 530 | Date: 26-Sep-1986

તીર તારું છોડજે એવું, લક્ષ્ય તારું એ વીંધી જાય

  No Audio

tīra tāruṁ chōḍajē ēvuṁ, lakṣya tāruṁ ē vīṁdhī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-09-26 1986-09-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11519 તીર તારું છોડજે એવું, લક્ષ્ય તારું એ વીંધી જાય તીર તારું છોડજે એવું, લક્ષ્ય તારું એ વીંધી જાય

પરમધામનું લક્ષ્ય છે તારું, જોજે એ ચૂકી ન જવાય

કરુણાકારી નામ છે `મા’ નું, કરુણા એ નિત્ય કરતી જાય

હૈયે તું તો લેજે એવું, કરુણા નિત્ય વરસી જાય

છે એ તો સદા દયાળુ, દયાના દાન દેતી જાય

દાન લેવું છે જ્યારે એની દયાનું, દાન તું લેજે સદાય

સુંદર મુખડું જોવું હોય તો, જોજે `મા’ નું મુખડું સદાય

સુંદર મુખડું એનું હૈયે વસે, તો ધન્ય ધન્ય થઈ જવાય

રાત જશે ને દિન જશે, એમ સમય વીતતો જાય

ડગલું જો આગળ નહિ ભરો, ત્યાં ને ત્યાં રહી જવાય

ચિંતન જેનું નિત્ય કરશો, એ તો સામે મળી જાય

‘મા’ નું એ વરદાન છે, સૌને સમજી ઉપયોગ કરજો સદાય

સુખ તો સહુને ગમે, દુઃખ પણ કદી એમાં ભળી જાય

સુખદુઃખમાં સમત્વ ધરજો, તો દુઃખી કદી ન થવાય

‘મા’ ના હૈયે હેતના અમી વરસે, ઝીલવા તૈયાર રહેજો સદાય

લીલામાં મનડું ના ડુબાડો, જોજો એ ચૂકી ન જવાય

નાનાને પણ નાનો ન ગણજો, દિલથી દેજો માન

માતા તો છે સર્વમાં વ્યાપી, રહી છે સર્વમાં સમાન
View Original Increase Font Decrease Font


તીર તારું છોડજે એવું, લક્ષ્ય તારું એ વીંધી જાય

પરમધામનું લક્ષ્ય છે તારું, જોજે એ ચૂકી ન જવાય

કરુણાકારી નામ છે `મા’ નું, કરુણા એ નિત્ય કરતી જાય

હૈયે તું તો લેજે એવું, કરુણા નિત્ય વરસી જાય

છે એ તો સદા દયાળુ, દયાના દાન દેતી જાય

દાન લેવું છે જ્યારે એની દયાનું, દાન તું લેજે સદાય

સુંદર મુખડું જોવું હોય તો, જોજે `મા’ નું મુખડું સદાય

સુંદર મુખડું એનું હૈયે વસે, તો ધન્ય ધન્ય થઈ જવાય

રાત જશે ને દિન જશે, એમ સમય વીતતો જાય

ડગલું જો આગળ નહિ ભરો, ત્યાં ને ત્યાં રહી જવાય

ચિંતન જેનું નિત્ય કરશો, એ તો સામે મળી જાય

‘મા’ નું એ વરદાન છે, સૌને સમજી ઉપયોગ કરજો સદાય

સુખ તો સહુને ગમે, દુઃખ પણ કદી એમાં ભળી જાય

સુખદુઃખમાં સમત્વ ધરજો, તો દુઃખી કદી ન થવાય

‘મા’ ના હૈયે હેતના અમી વરસે, ઝીલવા તૈયાર રહેજો સદાય

લીલામાં મનડું ના ડુબાડો, જોજો એ ચૂકી ન જવાય

નાનાને પણ નાનો ન ગણજો, દિલથી દેજો માન

માતા તો છે સર્વમાં વ્યાપી, રહી છે સર્વમાં સમાન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tīra tāruṁ chōḍajē ēvuṁ, lakṣya tāruṁ ē vīṁdhī jāya

paramadhāmanuṁ lakṣya chē tāruṁ, jōjē ē cūkī na javāya

karuṇākārī nāma chē `mā' nuṁ, karuṇā ē nitya karatī jāya

haiyē tuṁ tō lējē ēvuṁ, karuṇā nitya varasī jāya

chē ē tō sadā dayālu, dayānā dāna dētī jāya

dāna lēvuṁ chē jyārē ēnī dayānuṁ, dāna tuṁ lējē sadāya

suṁdara mukhaḍuṁ jōvuṁ hōya tō, jōjē `mā' nuṁ mukhaḍuṁ sadāya

suṁdara mukhaḍuṁ ēnuṁ haiyē vasē, tō dhanya dhanya thaī javāya

rāta jaśē nē dina jaśē, ēma samaya vītatō jāya

ḍagaluṁ jō āgala nahi bharō, tyāṁ nē tyāṁ rahī javāya

ciṁtana jēnuṁ nitya karaśō, ē tō sāmē malī jāya

‘mā' nuṁ ē varadāna chē, saunē samajī upayōga karajō sadāya

sukha tō sahunē gamē, duḥkha paṇa kadī ēmāṁ bhalī jāya

sukhaduḥkhamāṁ samatva dharajō, tō duḥkhī kadī na thavāya

‘mā' nā haiyē hētanā amī varasē, jhīlavā taiyāra rahējō sadāya

līlāmāṁ manaḍuṁ nā ḍubāḍō, jōjō ē cūkī na javāya

nānānē paṇa nānō na gaṇajō, dilathī dējō māna

mātā tō chē sarvamāṁ vyāpī, rahī chē sarvamāṁ samāna
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Devendra Ghia ji ( Kakaji) in this Gujarati Bhajan is showing us the path of self realisation & the path to attain moksha( Salvation), with true dedication, faith & compassion.

Kakaji here teaches

The arrow you leave should surely pierce the target. He is talking of true concentration here.

If your target is to reach the heavenly abode, be cautious do not miss it.

The other name of the Divine Mother is compassion. She daily blesses us with it.

You (human) should also fill your hearts with kindness.

As the divine is always merciful giving alms of kindness.

The one who needs donation you gift them with mercy.

If you want to see a beautiful face, see the Divine Mother's beautiful face.

The day her beautiful face starts dwelling in our hearts, we shall be thankful to her.

Day & night shall pass away, as time flies. So you should take your next step ahead otherwise you shall stay at the same place.

And if you meditate daily then you shall meet the divine easily. It is the divines blessings.

The Divine Mother's blessings is always there, so use it wisely.

Happiness is all around and sorrow won't be mixed in it.

Equlibriate happiness & sorrow, then you won't be affected with sorrow.

Mother's heart is always pouring blessings, You should be prepared to catch it.

Don't drown in action of hers, be cautious as you don't miss your target.

Don't count the smallest of the small, give them respect from your heart.

The Divine Mother is omnipresent, being equal in all.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 530 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...529530531...Last