Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 532 | Date: 29-Sep-1986
કર્મો હું તો કરતો જાઉં, ફળ એનું મળશે ક્યારે
Karmō huṁ tō karatō jāuṁ, phala ēnuṁ malaśē kyārē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 532 | Date: 29-Sep-1986

કર્મો હું તો કરતો જાઉં, ફળ એનું મળશે ક્યારે

  No Audio

karmō huṁ tō karatō jāuṁ, phala ēnuṁ malaśē kyārē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-09-29 1986-09-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11521 કર્મો હું તો કરતો જાઉં, ફળ એનું મળશે ક્યારે કર્મો હું તો કરતો જાઉં, ફળ એનું મળશે ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

મનડું મારું શુદ્ધ કરતો રહું, કૃપા તારી પામું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

તુજને નીરખતા હું તો રડતો માડી, અટકું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

નિત્ય જપ કરતો રહું, ધ્યાનમાં ડૂબું હું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

પૂજન કરતા-કરતા હું તો ભાન મારું ભૂલું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

સાચવી-સાચવી ચાલું હું તો, તોય માયામાં અટવાઉં ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

બચી-બચી આવું તોય, લોભમાં ડૂબું હું તો ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

મનડાંને સ્થિર કરવા કોશિશ કરતો, તોય ભાગે એ ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

શરણું હું તો શોધું તારું માડી, સ્વીકાર કરશો મારો ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે
View Original Increase Font Decrease Font


કર્મો હું તો કરતો જાઉં, ફળ એનું મળશે ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

મનડું મારું શુદ્ધ કરતો રહું, કૃપા તારી પામું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

તુજને નીરખતા હું તો રડતો માડી, અટકું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

નિત્ય જપ કરતો રહું, ધ્યાનમાં ડૂબું હું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

પૂજન કરતા-કરતા હું તો ભાન મારું ભૂલું ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

સાચવી-સાચવી ચાલું હું તો, તોય માયામાં અટવાઉં ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

બચી-બચી આવું તોય, લોભમાં ડૂબું હું તો ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

મનડાંને સ્થિર કરવા કોશિશ કરતો, તોય ભાગે એ ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે

શરણું હું તો શોધું તારું માડી, સ્વીકાર કરશો મારો ક્યારે

   એ તો હું કંઈ નવ જાણું માડી, એ તો તું તો જાણે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karmō huṁ tō karatō jāuṁ, phala ēnuṁ malaśē kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

manaḍuṁ māruṁ śuddha karatō rahuṁ, kr̥pā tārī pāmuṁ kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

tujanē nīrakhatā huṁ tō raḍatō māḍī, aṭakuṁ kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

nitya japa karatō rahuṁ, dhyānamāṁ ḍūbuṁ huṁ kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

pūjana karatā-karatā huṁ tō bhāna māruṁ bhūluṁ kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

sācavī-sācavī cāluṁ huṁ tō, tōya māyāmāṁ aṭavāuṁ kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

bacī-bacī āvuṁ tōya, lōbhamāṁ ḍūbuṁ huṁ tō kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

manaḍāṁnē sthira karavā kōśiśa karatō, tōya bhāgē ē kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē

śaraṇuṁ huṁ tō śōdhuṁ tāruṁ māḍī, svīkāra karaśō mārō kyārē

   ē tō huṁ kaṁī nava jāṇuṁ māḍī, ē tō tuṁ tō jāṇē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is in introspection of all the Karma (deeds) done by him and when shall he get the fruits of it, So he is asking the Divine the results of various hardships he has done..

Kakaji is worshipping

He is saying to the Divine Mother

I am going on doing my deeds, when shall I get the fruits of it. I don't know about it, you only know.

I keep purifying my mind when shall your grace be received. I don't know about it, You only know.

Whenever I see you, My emotions are overwhelmed and I start crying. When shall it stop

I don't know about it, you only know

I always keep chanting your name when shall I start meditating.

I don't know about it, You only know.

While worshipping you, I want to be lost

I don't know about it, you only know.

I am saving myself and walking, don't know when shall I stuck in illusions.

I don't know about it, you only know.

I am aware being cautious, but when shall I drown in greediness.

I don't know about it, you only know.

I am trying hard to stabilize my mind, but still it runs. I don't know about it, you only know.

I would seek your shelter , accept my request.

I don't know about it, You only know.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 532 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...532533534...Last