Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 537 | Date: 02-Oct-1986
સદા મનમંદિરમાં માડી, તારી મનોહર મૂર્તિ નિહાળું
Sadā manamaṁdiramāṁ māḍī, tārī manōhara mūrti nihāluṁ

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 537 | Date: 02-Oct-1986

સદા મનમંદિરમાં માડી, તારી મનોહર મૂર્તિ નિહાળું

  Audio

sadā manamaṁdiramāṁ māḍī, tārī manōhara mūrti nihāluṁ

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1986-10-02 1986-10-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11526 સદા મનમંદિરમાં માડી, તારી મનોહર મૂર્તિ નિહાળું સદા મનમંદિરમાં માડી, તારી મનોહર મૂર્તિ નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

ભૂલીને માયા તારી માડી, હું તો સદા તુજને ધ્યાવું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

સુખદુઃખ હૈયે ના સ્પર્શે, સદા હૈયે શાંતિ હું પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો માડી, હું તો એજ માગું

વૈર હૈયેથી વીસરી માડી, સદા સર્વને પ્રેમથી નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

દયા હૈયેથી માડી નિત્ય ટપકે, સદા ક્રોધ હું તો વિસારું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

દિન, દિન નમ્ર બની માડી સદા અહંને હું ઓગાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

કામવાસના હૈયેથી છૂટે માડી, દૃષ્ટિમાં નિર્મળતા પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો માડી, હું તો એજ માગું

મારું તારું હૈયેથી છૂટે માડી, તુજને સર્વમાં નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

મનથી ખોટા વિચારો છૂટે, મનને સદા તુજમાં સમાવું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

સાનભાન જગનું ભૂલી, તારા દર્શન નિત્ય પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું
https://www.youtube.com/watch?v=QJ9xSIR8y1I
View Original Increase Font Decrease Font


સદા મનમંદિરમાં માડી, તારી મનોહર મૂર્તિ નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

ભૂલીને માયા તારી માડી, હું તો સદા તુજને ધ્યાવું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

સુખદુઃખ હૈયે ના સ્પર્શે, સદા હૈયે શાંતિ હું પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો માડી, હું તો એજ માગું

વૈર હૈયેથી વીસરી માડી, સદા સર્વને પ્રેમથી નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

દયા હૈયેથી માડી નિત્ય ટપકે, સદા ક્રોધ હું તો વિસારું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

દિન, દિન નમ્ર બની માડી સદા અહંને હું ઓગાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

કામવાસના હૈયેથી છૂટે માડી, દૃષ્ટિમાં નિર્મળતા પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો માડી, હું તો એજ માગું

મારું તારું હૈયેથી છૂટે માડી, તુજને સર્વમાં નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

મનથી ખોટા વિચારો છૂટે, મનને સદા તુજમાં સમાવું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

સાનભાન જગનું ભૂલી, તારા દર્શન નિત્ય પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sadā manamaṁdiramāṁ māḍī, tārī manōhara mūrti nihāluṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ

bhūlīnē māyā tārī māḍī, huṁ tō sadā tujanē dhyāvuṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ

sukhaduḥkha haiyē nā sparśē, sadā haiyē śāṁti huṁ pāmuṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō māḍī, huṁ tō ēja māguṁ

vaira haiyēthī vīsarī māḍī, sadā sarvanē prēmathī nihāluṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ

dayā haiyēthī māḍī nitya ṭapakē, sadā krōdha huṁ tō visāruṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ

dina, dina namra banī māḍī sadā ahaṁnē huṁ ōgāluṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ

kāmavāsanā haiyēthī chūṭē māḍī, dr̥ṣṭimāṁ nirmalatā pāmuṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō māḍī, huṁ tō ēja māguṁ

māruṁ tāruṁ haiyēthī chūṭē māḍī, tujanē sarvamāṁ nihāluṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ

manathī khōṭā vicārō chūṭē, mananē sadā tujamāṁ samāvuṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ

sānabhāna jaganuṁ bhūlī, tārā darśana nitya pāmuṁ

   kr̥pālu sadā kr̥pā ēvī karajō, māḍī huṁ tō ēja māguṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is glorifying the grace, kindness, and mercy of the Divine Mother.

Kakaji prays

Always in the temple of my heart. I see your beautiful idol.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

Forgetting your illusions, O'Mother I shall always concentrate on you.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

Happiness & sorrow does not touch me always I attain peace in the heart.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

Let enemity be lost from the heart O'Mother and I look at everyone with love.

Let kindness pour from my heart and anger be forgotten.

Oh the gracious !put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

Day by day I become humble and I always melt the ego.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

Let go of the lust from my heart, let there be purity in sight.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

Let the difference of mine and yours be wiped out from my heart and may I be able to see you in all.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

Let all the false thoughts come out of the mind. May I be able to immerse my mind in you.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.

May I forget the world of consciousness and get your eternal vision.

Oh the gracious! put your grace as such O'Mother that I just ask for the same.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 537 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

સદા મનમંદિરમાં માડી, તારી મનોહર મૂર્તિ નિહાળુંસદા મનમંદિરમાં માડી, તારી મનોહર મૂર્તિ નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

ભૂલીને માયા તારી માડી, હું તો સદા તુજને ધ્યાવું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

સુખદુઃખ હૈયે ના સ્પર્શે, સદા હૈયે શાંતિ હું પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો માડી, હું તો એજ માગું

વૈર હૈયેથી વીસરી માડી, સદા સર્વને પ્રેમથી નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

દયા હૈયેથી માડી નિત્ય ટપકે, સદા ક્રોધ હું તો વિસારું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

દિન, દિન નમ્ર બની માડી સદા અહંને હું ઓગાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

કામવાસના હૈયેથી છૂટે માડી, દૃષ્ટિમાં નિર્મળતા પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો માડી, હું તો એજ માગું

મારું તારું હૈયેથી છૂટે માડી, તુજને સર્વમાં નિહાળું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

મનથી ખોટા વિચારો છૂટે, મનને સદા તુજમાં સમાવું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું

સાનભાન જગનું ભૂલી, તારા દર્શન નિત્ય પામું

   કૃપાળુ સદા કૃપા એવી કરજો, માડી હું તો એજ માગું
1986-10-02https://i.ytimg.com/vi/QJ9xSIR8y1I/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=QJ9xSIR8y1I


First...535536537...Last