BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 539 | Date: 03-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

વિશ્વનો માલિક રહ્યો છે એક, પામવા રસ્તા છે અનેક

  No Audio

Vishwa No Maalik Rahyo Che Ek, Pamva Rasta Che Anek

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-10-03 1986-10-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11528 વિશ્વનો માલિક રહ્યો છે એક, પામવા રસ્તા છે અનેક વિશ્વનો માલિક રહ્યો છે એક, પામવા રસ્તા છે અનેક
ભાવ વિના રસ્તા રહેશે ખોટા, ધરજો હૈયે આ વિવેક
જપ તો કરતા રહ્યાં અનેક, મનડું સાફ ન કર્યું લવલેશ
દર્શન વિના જિંદગી વીતશે, રહેશો સદા તમે એમને એમ
દર્શન, પૂજન તો સદા કીધાં, મનડાંને ફરતા રહેવા દીધાં
જિંદગીભર આમ કરતા રહ્યાં, પ્રભુના દર્શન તો નવ દીઠાં
ધ્યાન ધરવા નિત્ય બેઠાં, ભાવના તો સાંસા પડયા
મનડાંએ તો લીધા રસ્તા એના, પ્રભુના દર્શન તો નવ દીઠાં
ક્રિયા, કર્મો બહુ બહુ કીધાં, ભાવ તો રહ્યા હૈયામાં ખૂટયા
દિવસો એમને એમ વીતતા રહ્યા, પ્રભુના દર્શન તો નવ થયા
નિરાશા ને અસંતોષે હૈયાં જકડયાં, હૈયાના ભાવ તો સૂકવ્યા
દિનરાત હૈયાં શાંતિ કાજે તડપી રહ્યાં, પ્રભુના દર્શન તો નવ થયાં
Gujarati Bhajan no. 539 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વિશ્વનો માલિક રહ્યો છે એક, પામવા રસ્તા છે અનેક
ભાવ વિના રસ્તા રહેશે ખોટા, ધરજો હૈયે આ વિવેક
જપ તો કરતા રહ્યાં અનેક, મનડું સાફ ન કર્યું લવલેશ
દર્શન વિના જિંદગી વીતશે, રહેશો સદા તમે એમને એમ
દર્શન, પૂજન તો સદા કીધાં, મનડાંને ફરતા રહેવા દીધાં
જિંદગીભર આમ કરતા રહ્યાં, પ્રભુના દર્શન તો નવ દીઠાં
ધ્યાન ધરવા નિત્ય બેઠાં, ભાવના તો સાંસા પડયા
મનડાંએ તો લીધા રસ્તા એના, પ્રભુના દર્શન તો નવ દીઠાં
ક્રિયા, કર્મો બહુ બહુ કીધાં, ભાવ તો રહ્યા હૈયામાં ખૂટયા
દિવસો એમને એમ વીતતા રહ્યા, પ્રભુના દર્શન તો નવ થયા
નિરાશા ને અસંતોષે હૈયાં જકડયાં, હૈયાના ભાવ તો સૂકવ્યા
દિનરાત હૈયાં શાંતિ કાજે તડપી રહ્યાં, પ્રભુના દર્શન તો નવ થયાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
viśvanō mālika rahyō chē ēka, pāmavā rastā chē anēka
bhāva vinā rastā rahēśē khōṭā, dharajō haiyē ā vivēka
japa tō karatā rahyāṁ anēka, manaḍuṁ sāpha na karyuṁ lavalēśa
darśana vinā jiṁdagī vītaśē, rahēśō sadā tamē ēmanē ēma
darśana, pūjana tō sadā kīdhāṁ, manaḍāṁnē pharatā rahēvā dīdhāṁ
jiṁdagībhara āma karatā rahyāṁ, prabhunā darśana tō nava dīṭhāṁ
dhyāna dharavā nitya bēṭhāṁ, bhāvanā tō sāṁsā paḍayā
manaḍāṁē tō līdhā rastā ēnā, prabhunā darśana tō nava dīṭhāṁ
kriyā, karmō bahu bahu kīdhāṁ, bhāva tō rahyā haiyāmāṁ khūṭayā
divasō ēmanē ēma vītatā rahyā, prabhunā darśana tō nava thayā
nirāśā nē asaṁtōṣē haiyāṁ jakaḍayāṁ, haiyānā bhāva tō sūkavyā
dinarāta haiyāṁ śāṁti kājē taḍapī rahyāṁ, prabhunā darśana tō nava thayāṁ

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is exploring on emotions. As there is one supreme owner of this world. And to achieve him there are various ways but the most important aspect is emotions, if you don't have emotions you can't reach near him
Kakaji says
The owner of this world is only one, and there are many ways to reach him.
If you take the road without emotions then it is wrong, keep this consciousness in your heart.
You keep chanting quite a many times but you have never tried to clear your mind a bit.
So you shall never get vision of the Divine and you shall always remain the same.
Did a lot of worship, but your mind was always roaming.
You did this all your life, but could never see the Lord.
Sat constantly to meditate, but you didn't breathe the emotions.
The mind has taken its road, but the vision of Lord could not happen.
Did a lot of deeds but the emotions were always missing from your heart.
Day by day were spent like this, the vision of the Lord did not take place.
Despair and dissatisfaction gripped your heart, the emotions of the heart dried up.
Day and night started longing for peace in the heart but the vision of the Lord didn't happen.
So Kakaji is saying the Divine just needs compassion & emotions and nothing else, and it is the most simple way to attain divinity.

First...536537538539540...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall