BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 541 | Date: 04-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ફરી ફરી મોકલી જગમાં કરી ઉપકાર, વાટ મારી રહી છે તું જોતી

  No Audio

Fari Fari Mokli Jag Ma Kari Upkar, Vaat Mari Rahi Che Tu Joti

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1986-10-04 1986-10-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11530 ફરી ફરી મોકલી જગમાં કરી ઉપકાર, વાટ મારી રહી છે તું જોતી ફરી ફરી મોકલી જગમાં કરી ઉપકાર, વાટ મારી રહી છે તું જોતી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
ભૂલીને વાયદા બધા તુજને, રહી છે માયા હૈયે એને ખૂબ વાગી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
કુકર્મોથી બન્યા છે કાળા હૈયા એના, સાફ કરવા એણે તસ્દી નથી કંઈ લીધી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
વસંતો ને વસંતો ગઈ નથી હૈયેથી એના, વાસના હજી કંઈ છૂટી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
દીધું છે ભરપૂર સહુને તેં જગમાં, બેઠો છે તુજ સામે ફેલાવીને હાથ ખાલી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
નથી વરસાવી દયા અન્ય પર, રહ્યો છે દયાની ભીખ તુજ પાસે માગી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
પાપો કરતા નથી પાછું વળી કંઈ જોયું, પ્રપંચોમાં સદા રહ્યો છે રાચી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
રડાવી, રડાવી અન્યને રહ્યો છે રાજી, થઈ આજ એની જ આંખ અશ્રુભીની
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
વિશ્વાસે બેસી ગયો છે આજ તુજ સામે, માફ કરજે આજ તું એને માડી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
Gujarati Bhajan no. 541 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ફરી ફરી મોકલી જગમાં કરી ઉપકાર, વાટ મારી રહી છે તું જોતી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
ભૂલીને વાયદા બધા તુજને, રહી છે માયા હૈયે એને ખૂબ વાગી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
કુકર્મોથી બન્યા છે કાળા હૈયા એના, સાફ કરવા એણે તસ્દી નથી કંઈ લીધી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
વસંતો ને વસંતો ગઈ નથી હૈયેથી એના, વાસના હજી કંઈ છૂટી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
દીધું છે ભરપૂર સહુને તેં જગમાં, બેઠો છે તુજ સામે ફેલાવીને હાથ ખાલી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
નથી વરસાવી દયા અન્ય પર, રહ્યો છે દયાની ભીખ તુજ પાસે માગી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
પાપો કરતા નથી પાછું વળી કંઈ જોયું, પ્રપંચોમાં સદા રહ્યો છે રાચી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
રડાવી, રડાવી અન્યને રહ્યો છે રાજી, થઈ આજ એની જ આંખ અશ્રુભીની
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
વિશ્વાસે બેસી ગયો છે આજ તુજ સામે, માફ કરજે આજ તું એને માડી
   ગુનેગાર તારો જ આ બાળ માડી, ગયો છે તુજ સામે આજે બેસી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pharī pharī mōkalī jagamāṁ karī upakāra, vāṭa mārī rahī chē tuṁ jōtī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
bhūlīnē vāyadā badhā tujanē, rahī chē māyā haiyē ēnē khūba vāgī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
kukarmōthī banyā chē kālā haiyā ēnā, sāpha karavā ēṇē tasdī nathī kaṁī līdhī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
vasaṁtō nē vasaṁtō gaī nathī haiyēthī ēnā, vāsanā hajī kaṁī chūṭī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
dīdhuṁ chē bharapūra sahunē tēṁ jagamāṁ, bēṭhō chē tuja sāmē phēlāvīnē hātha khālī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
nathī varasāvī dayā anya para, rahyō chē dayānī bhīkha tuja pāsē māgī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
pāpō karatā nathī pāchuṁ valī kaṁī jōyuṁ, prapaṁcōmāṁ sadā rahyō chē rācī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
raḍāvī, raḍāvī anyanē rahyō chē rājī, thaī āja ēnī ja āṁkha aśrubhīnī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī
viśvāsē bēsī gayō chē āja tuja sāmē, māpha karajē āja tuṁ ēnē māḍī
   gunēgāra tārō ja ā bāla māḍī, gayō chē tuja sāmē ājē bēsī

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is in introspection of all the mistakes a human does and expects to be forgiven. As he is repenting for all his misdeeds.
Kakaji says to the Divine Mother
Again and again you send me in this world oblige me and then you wait for me.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
This child of yours whom you sent in this world has forgotten all the promises he did to you, and now delusions have clutched his heart.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
Doing all misdeeds now his heart has become dark and he has not taken any actions to clean it.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
Many springs and seasons have passed by but the lust has not left his heart.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
You have given enough to all in this world, but still they are sitting in front of you with empty hands.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
He is so shrewd that he never showered mercy on anybody else, and now he is begging for mercy from you.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
While committing sins never turned back to look, always was busy in conspiracies.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
Made others cry and stayed himself happy, and today his eye's are shedding tears.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you.
And now he tends to be forgiven after doing so many mistakes.
With faith he is sitting infront of you today, forgive him O'Mother.
Culprit is your this child O'Mother who is sitting infront of you and repenting for all the mistakes done by him and wants to seek forgiveness.

First...541542543544545...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall