BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 547 | Date: 06-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી

  No Audio

Dharti Ma Janmya, Dharti Thi Poshaya, Sod Dharti Ma Sauhe Tani

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-10-06 1986-10-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11536 ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી
શ્વાસ સહુએ લેતા, શ્વાસો લખાવી આવ્યાં, કિંમત એની નવ જાણી
પ્રકાશમાં ફરતા, અંધકારથી દૂર રહેતા, પ્રકાશની કિંમત નવ જાણી
હૈયાની હૂંફ લેતા, હૂંફ માટે તડપતા, હૂંફની કિંમત નવ જાણી
નામ તો સહુ લેતા, પ્રભુ નામમાં સમાતા, નામની કિંમત તો નવ જાણી
રુદન તો કરતા, રુદન હૈયે ઉભરાતાં, રુદનની કિંમત તો નવ જાણી
આનંદ માટે ઝંખતા, આનંદે ડૂબતા, તોયે આનંદની કિંમત નવ જાણી
સહારો ગોતતાં, સહારો લેતા, તોયે સહારાની કિંમત નવ જાણી
રાહ તો જોતાં, રાહથી મૂંઝાતા, તોયે ધીરજની કિંમત નવ જાણી
બચપણ વીત્યું, જુવાની આવી, તોયે બાળપણની કિંમત નવ જાણી
સમયમાં જીવ્યા, સમયથી બંધાયા, તોયે સમયની કિંમત નવ જાણી
વિયોગ સહન કીધા, વિયોગથી પીડાયા, તોયે વિયોગની કિંમત નવ જાણી
Gujarati Bhajan no. 547 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી
શ્વાસ સહુએ લેતા, શ્વાસો લખાવી આવ્યાં, કિંમત એની નવ જાણી
પ્રકાશમાં ફરતા, અંધકારથી દૂર રહેતા, પ્રકાશની કિંમત નવ જાણી
હૈયાની હૂંફ લેતા, હૂંફ માટે તડપતા, હૂંફની કિંમત નવ જાણી
નામ તો સહુ લેતા, પ્રભુ નામમાં સમાતા, નામની કિંમત તો નવ જાણી
રુદન તો કરતા, રુદન હૈયે ઉભરાતાં, રુદનની કિંમત તો નવ જાણી
આનંદ માટે ઝંખતા, આનંદે ડૂબતા, તોયે આનંદની કિંમત નવ જાણી
સહારો ગોતતાં, સહારો લેતા, તોયે સહારાની કિંમત નવ જાણી
રાહ તો જોતાં, રાહથી મૂંઝાતા, તોયે ધીરજની કિંમત નવ જાણી
બચપણ વીત્યું, જુવાની આવી, તોયે બાળપણની કિંમત નવ જાણી
સમયમાં જીવ્યા, સમયથી બંધાયા, તોયે સમયની કિંમત નવ જાણી
વિયોગ સહન કીધા, વિયોગથી પીડાયા, તોયે વિયોગની કિંમત નવ જાણી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dharatīmāṁ janmyāṁ, dharatīthī pōṣāyā, sōḍa dharatīmāṁ sahuē tāṇī
śvāsa sahuē lētā, śvāsō lakhāvī āvyāṁ, kiṁmata ēnī nava jāṇī
prakāśamāṁ pharatā, aṁdhakārathī dūra rahētā, prakāśanī kiṁmata nava jāṇī
haiyānī hūṁpha lētā, hūṁpha māṭē taḍapatā, hūṁphanī kiṁmata nava jāṇī
nāma tō sahu lētā, prabhu nāmamāṁ samātā, nāmanī kiṁmata tō nava jāṇī
rudana tō karatā, rudana haiyē ubharātāṁ, rudananī kiṁmata tō nava jāṇī
ānaṁda māṭē jhaṁkhatā, ānaṁdē ḍūbatā, tōyē ānaṁdanī kiṁmata nava jāṇī
sahārō gōtatāṁ, sahārō lētā, tōyē sahārānī kiṁmata nava jāṇī
rāha tō jōtāṁ, rāhathī mūṁjhātā, tōyē dhīrajanī kiṁmata nava jāṇī
bacapaṇa vītyuṁ, juvānī āvī, tōyē bālapaṇanī kiṁmata nava jāṇī
samayamāṁ jīvyā, samayathī baṁdhāyā, tōyē samayanī kiṁmata nava jāṇī
viyōga sahana kīdhā, viyōgathī pīḍāyā, tōyē viyōganī kiṁmata nava jāṇī

Explanation in English
In this beautiful Gujarati Bhajan Kakaji is trying to explain that when born on this earth, we should learn to value whatever Mother earth has given us. He further wants us to value each and every moment of life, as life is a precious gift of God and make it valuable by achieving God.
Kakaji says
Born in the earth, nourished from the earth, stretched in the earth
All of them breathe, our breaths have already being written, without knowing the price of it.
Moving in the brightness, staying away from darkness, never knew the value of light.
Taking warmth in the heart, longing for the warmth, without knowing the value of warmth.
All take the name of the Lord, get involved in his name, without knowing the value of the Lord's name.
As we get involved with the Divine, crying and weeping started, a cry arises in the heart, did not know the value of crying.
Longing for pleasure, drowning in joy, never knew the value of joy.
Searching for support, taking the support, never knew the value of support.
Waiting for the way to reach the Lord, confused on the way never knew the value of patience.
Childhood passed by, youth came still never understood the value of childhood.
We are living in time, bound by time, then too we do not know the value of time.
Suffered from weaning, suffered the pain from weaning still we do not understand the value of weaning.

First...546547548549550...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall