Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 547 | Date: 06-Oct-1986
ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી
Dharatīmāṁ janmyāṁ, dharatīthī pōṣāyā, sōḍa dharatīmāṁ sahuē tāṇī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 547 | Date: 06-Oct-1986

ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી

  No Audio

dharatīmāṁ janmyāṁ, dharatīthī pōṣāyā, sōḍa dharatīmāṁ sahuē tāṇī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-10-06 1986-10-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11536 ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી

શ્વાસ સહુ લેતા, શ્વાસો લખાવી આવ્યાં, કિંમત એની નવ જાણી

પ્રકાશમાં ફરતા, અંધકારથી દૂર રહેતા, પ્રકાશની કિંમત નવ જાણી

હૈયાની હૂંફ લેતા, હૂંફ માટે તડપતા, હૂંફની કિંમત નવ જાણી

નામ તો સહુ લેતા, પ્રભુ નામમાં સમાતા, નામની કિંમત તો નવ જાણી

રુદન તો કરતા, રુદન હૈયે ઉભરાતાં, રુદનની કિંમત તો નવ જાણી

આનંદ માટે ઝંખતા, આનંદે ડૂબતા, તોય આનંદની કિંમત નવ જાણી

સહારો ગોતતાં, સહારો લેતા, તોય સહારાની કિંમત નવ જાણી

રાહ તો જોતાં, રાહથી મૂંઝાતા, તોય ધીરજની કિંમત નવ જાણી

બચપણ વીત્યું, જુવાની આવી, તોય બાળપણની કિંમત નવ જાણી

સમયમાં જીવ્યા, સમયથી બંધાયા, તોય સમયની કિંમત નવ જાણી

વિયોગ સહન કીધા, વિયોગથી પીડાયા, તોય વિયોગની કિંમત નવ જાણી
Increase Font Decrease Font

ધરતીમાં જન્મ્યાં, ધરતીથી પોષાયા, સોડ ધરતીમાં સહુએ તાણી

શ્વાસ સહુ લેતા, શ્વાસો લખાવી આવ્યાં, કિંમત એની નવ જાણી

પ્રકાશમાં ફરતા, અંધકારથી દૂર રહેતા, પ્રકાશની કિંમત નવ જાણી

હૈયાની હૂંફ લેતા, હૂંફ માટે તડપતા, હૂંફની કિંમત નવ જાણી

નામ તો સહુ લેતા, પ્રભુ નામમાં સમાતા, નામની કિંમત તો નવ જાણી

રુદન તો કરતા, રુદન હૈયે ઉભરાતાં, રુદનની કિંમત તો નવ જાણી

આનંદ માટે ઝંખતા, આનંદે ડૂબતા, તોય આનંદની કિંમત નવ જાણી

સહારો ગોતતાં, સહારો લેતા, તોય સહારાની કિંમત નવ જાણી

રાહ તો જોતાં, રાહથી મૂંઝાતા, તોય ધીરજની કિંમત નવ જાણી

બચપણ વીત્યું, જુવાની આવી, તોય બાળપણની કિંમત નવ જાણી

સમયમાં જીવ્યા, સમયથી બંધાયા, તોય સમયની કિંમત નવ જાણી

વિયોગ સહન કીધા, વિયોગથી પીડાયા, તોય વિયોગની કિંમત નવ જાણી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
dharatīmāṁ janmyāṁ, dharatīthī pōṣāyā, sōḍa dharatīmāṁ sahuē tāṇī

śvāsa sahu lētā, śvāsō lakhāvī āvyāṁ, kiṁmata ēnī nava jāṇī

prakāśamāṁ pharatā, aṁdhakārathī dūra rahētā, prakāśanī kiṁmata nava jāṇī

haiyānī hūṁpha lētā, hūṁpha māṭē taḍapatā, hūṁphanī kiṁmata nava jāṇī

nāma tō sahu lētā, prabhu nāmamāṁ samātā, nāmanī kiṁmata tō nava jāṇī

rudana tō karatā, rudana haiyē ubharātāṁ, rudananī kiṁmata tō nava jāṇī

ānaṁda māṭē jhaṁkhatā, ānaṁdē ḍūbatā, tōya ānaṁdanī kiṁmata nava jāṇī

sahārō gōtatāṁ, sahārō lētā, tōya sahārānī kiṁmata nava jāṇī

rāha tō jōtāṁ, rāhathī mūṁjhātā, tōya dhīrajanī kiṁmata nava jāṇī

bacapaṇa vītyuṁ, juvānī āvī, tōya bālapaṇanī kiṁmata nava jāṇī

samayamāṁ jīvyā, samayathī baṁdhāyā, tōya samayanī kiṁmata nava jāṇī

viyōga sahana kīdhā, viyōgathī pīḍāyā, tōya viyōganī kiṁmata nava jāṇī
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this beautiful Gujarati Bhajan Kakaji is trying to explain that when born on this earth, we should learn to value whatever Mother earth has given us. He further wants us to value each and every moment of life, as life is a precious gift of God and make it valuable by achieving God.
Kakaji says
Born in the earth, nourished from the earth, stretched in the earth
All of them breathe, our breaths have already being written, without knowing the price of it.
Moving in the brightness, staying away from darkness, never knew the value of light.
Taking warmth in the heart, longing for the warmth, without knowing the value of warmth.
All take the name of the Lord, get involved in his name, without knowing the value of the Lord's name.
As we get involved with the Divine, crying and weeping started, a cry arises in the heart, did not know the value of crying.
Longing for pleasure, drowning in joy, never knew the value of joy.
Searching for support, taking the support, never knew the value of support.
Waiting for the way to reach the Lord, confused on the way never knew the value of patience.
Childhood passed by, youth came still never understood the value of childhood.
We are living in time, bound by time, then too we do not know the value of time.
Suffered from weaning, suffered the pain from weaning still we do not understand the value of weaning.
Gujarati Bhajan no. 547 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...547548549...Last