Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 551 | Date: 06-Oct-1986
મળી છે જેને પાંખો, કદી સ્થિર એ તો નવ રહે
Malī chē jēnē pāṁkhō, kadī sthira ē tō nava rahē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 551 | Date: 06-Oct-1986

મળી છે જેને પાંખો, કદી સ્થિર એ તો નવ રહે

  No Audio

malī chē jēnē pāṁkhō, kadī sthira ē tō nava rahē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1986-10-06 1986-10-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11540 મળી છે જેને પાંખો, કદી સ્થિર એ તો નવ રહે મળી છે જેને પાંખો, કદી સ્થિર એ તો નવ રહે

મનને છે મજબૂત પાંખો, સ્થિર કદી એ નવ રહે

પળમાં એ અહીં રહે, પળમાં ક્યાંયે એ ઊડી જાયે

દોડી પાછળ એની, પકડવું એને તો મુશ્કેલ બને

ગતિ છે એની ઘણી, ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જાયે

મથી મથીને મથશો, સમજવું એને મુશ્કેલ બને

લલચાય સદા એ તો, સદા એ તો લલચાતું રહે

પકડવા એને, હર કોશિશ તો કરવી પડે

શક્તિ ભરી છે એમાં ઘણી, નાથ્યા વિના નવ મળે

નાથીને કરજો શક્તિ ભેગી, સહેલા સહુ કાર્યો બને

જોડશો એને પ્રભુમાં, પ્રભુની શક્તિ તો એમાં ભળે

સાથ દેશે એ તો જ્યારે, માનવ તો ભગવાન બને
View Original Increase Font Decrease Font


મળી છે જેને પાંખો, કદી સ્થિર એ તો નવ રહે

મનને છે મજબૂત પાંખો, સ્થિર કદી એ નવ રહે

પળમાં એ અહીં રહે, પળમાં ક્યાંયે એ ઊડી જાયે

દોડી પાછળ એની, પકડવું એને તો મુશ્કેલ બને

ગતિ છે એની ઘણી, ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જાયે

મથી મથીને મથશો, સમજવું એને મુશ્કેલ બને

લલચાય સદા એ તો, સદા એ તો લલચાતું રહે

પકડવા એને, હર કોશિશ તો કરવી પડે

શક્તિ ભરી છે એમાં ઘણી, નાથ્યા વિના નવ મળે

નાથીને કરજો શક્તિ ભેગી, સહેલા સહુ કાર્યો બને

જોડશો એને પ્રભુમાં, પ્રભુની શક્તિ તો એમાં ભળે

સાથ દેશે એ તો જ્યારે, માનવ તો ભગવાન બને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malī chē jēnē pāṁkhō, kadī sthira ē tō nava rahē

mananē chē majabūta pāṁkhō, sthira kadī ē nava rahē

palamāṁ ē ahīṁ rahē, palamāṁ kyāṁyē ē ūḍī jāyē

dōḍī pāchala ēnī, pakaḍavuṁ ēnē tō muśkēla banē

gati chē ēnī ghaṇī, kyāṁnuṁ kyāṁ pahōṁcī jāyē

mathī mathīnē mathaśō, samajavuṁ ēnē muśkēla banē

lalacāya sadā ē tō, sadā ē tō lalacātuṁ rahē

pakaḍavā ēnē, hara kōśiśa tō karavī paḍē

śakti bharī chē ēmāṁ ghaṇī, nāthyā vinā nava malē

nāthīnē karajō śakti bhēgī, sahēlā sahu kāryō banē

jōḍaśō ēnē prabhumāṁ, prabhunī śakti tō ēmāṁ bhalē

sātha dēśē ē tō jyārē, mānava tō bhagavāna banē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about Mind, the most unstable part of our body, & the most powerful, which needs to be kept in control. And once if it starts supporting you then you can easily move to achieve divinity.

Kakaji says

The one who has got wings never stays still.

So is our mind which has strong wings, and it never stays still.

In a moment it stays here and in a moment it flies away.

Ran behind, but catching it becomes difficult.

It has a lot of speed, it reaches from where to where.

You keep on repeating again and again but it becomes difficult to make it understand.

It is always tempted, it always keeps on tempting

Every effort has to be made, to catch it.

There is a lot of power filled in it, but unless you tie it, it won't understand.

Gather all the strength & power then all your targets shall be successful.

The mind is so strong that if you connect it with the Divine, the power of the Divine gets mixed in it.

Whenever the mind starts supporting , that human shall start becoming God.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 551 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...550551552...Last