Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 563 | Date: 15-Oct-1986
જોતાં રહ્યાં છીએ જગમાં માયા તારી માડી
Jōtāṁ rahyāṁ chīē jagamāṁ māyā tārī māḍī

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 563 | Date: 15-Oct-1986

જોતાં રહ્યાં છીએ જગમાં માયા તારી માડી

  No Audio

jōtāṁ rahyāṁ chīē jagamāṁ māyā tārī māḍī

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1986-10-15 1986-10-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11552 જોતાં રહ્યાં છીએ જગમાં માયા તારી માડી જોતાં રહ્યાં છીએ જગમાં માયા તારી માડી

   વીતી રહી છે તો જિંદગી માડી સારી

જકડી લીધું છે જ્યાં હૈયું, એણે તો ભારી

   હૈયેથી હવે છોડવી એને, લાગે છે અકારી

સાચું ખોટું ખૂબ કરાવી, માયાએ બહુ નાચ નચાવ્યા

   ખૂંપી ગયો એમાં ભારી, તુજથી રહ્યો છે ભાગી

કદી કદી તો રહે મુજને એ તો ખૂબ હસાવી

   બીજી ઘડીએ એ તો રહે મુજને તો ખૂબ રડાવી

કદી કામક્રોધનાં હૈયે તૂફાન રહે ખૂબ જગાવી

   કદી લોભ-લાલચે હૈયાને રહે એ તો લપટાવી

ઋષિમુનિઓ પણ ગયા છે એનાથી હારી

   માયા તારી માડી, રહી છે સદા એ તો ન્યારી

કદી કદી દિનમાં રહે છે એ તો તારા બતાવી

   વહાલાને પણ પળમાં કરી દે વેરી બનાવી

બચાવજે સદા તું મુજને એનાથી માડી

   વિનંતી સદા આ બાળની, લેજે તું સ્વીકારી
View Original Increase Font Decrease Font


જોતાં રહ્યાં છીએ જગમાં માયા તારી માડી

   વીતી રહી છે તો જિંદગી માડી સારી

જકડી લીધું છે જ્યાં હૈયું, એણે તો ભારી

   હૈયેથી હવે છોડવી એને, લાગે છે અકારી

સાચું ખોટું ખૂબ કરાવી, માયાએ બહુ નાચ નચાવ્યા

   ખૂંપી ગયો એમાં ભારી, તુજથી રહ્યો છે ભાગી

કદી કદી તો રહે મુજને એ તો ખૂબ હસાવી

   બીજી ઘડીએ એ તો રહે મુજને તો ખૂબ રડાવી

કદી કામક્રોધનાં હૈયે તૂફાન રહે ખૂબ જગાવી

   કદી લોભ-લાલચે હૈયાને રહે એ તો લપટાવી

ઋષિમુનિઓ પણ ગયા છે એનાથી હારી

   માયા તારી માડી, રહી છે સદા એ તો ન્યારી

કદી કદી દિનમાં રહે છે એ તો તારા બતાવી

   વહાલાને પણ પળમાં કરી દે વેરી બનાવી

બચાવજે સદા તું મુજને એનાથી માડી

   વિનંતી સદા આ બાળની, લેજે તું સ્વીકારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jōtāṁ rahyāṁ chīē jagamāṁ māyā tārī māḍī

   vītī rahī chē tō jiṁdagī māḍī sārī

jakaḍī līdhuṁ chē jyāṁ haiyuṁ, ēṇē tō bhārī

   haiyēthī havē chōḍavī ēnē, lāgē chē akārī

sācuṁ khōṭuṁ khūba karāvī, māyāē bahu nāca nacāvyā

   khūṁpī gayō ēmāṁ bhārī, tujathī rahyō chē bhāgī

kadī kadī tō rahē mujanē ē tō khūba hasāvī

   bījī ghaḍīē ē tō rahē mujanē tō khūba raḍāvī

kadī kāmakrōdhanāṁ haiyē tūphāna rahē khūba jagāvī

   kadī lōbha-lālacē haiyānē rahē ē tō lapaṭāvī

r̥ṣimuniō paṇa gayā chē ēnāthī hārī

   māyā tārī māḍī, rahī chē sadā ē tō nyārī

kadī kadī dinamāṁ rahē chē ē tō tārā batāvī

   vahālānē paṇa palamāṁ karī dē vērī banāvī

bacāvajē sadā tuṁ mujanē ēnāthī māḍī

   vinaṁtī sadā ā bālanī, lējē tuṁ svīkārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is throwing light on the Illusions created by the Divine Mother.

Kakaji explains

I keep on looking for the illusions you have created in this world.

My whole life is passing by O'Mother. It has encroached up my heart very strongly.

And illusions leaving the heart seems to be difficult.

Whether true or false, the Illusions have made to dance a lot.

Being heavy in it, I am running away from you.

Sometimes it makes me laugh a lot, In the second hour it makes me cry a lot.

Sometimes it awokes a lot of anger & lust in my heart.

Sometimes greed clings to the heart, the impact is so powerful that even the sages have been defeated from it.

Your illusions O'Mother are always unique.

Sometimes it shows stars in the day.

At times it makes the lover too an enemy.

Kakaji further prays to the Divine Mother

To save him always from it & pleads to accept this as a child's request.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 563 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...562563564...Last