Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 573 | Date: 17-Oct-1986
ડગલે ને પગલે માડી, હાથ તો તારા વરતાતા
Ḍagalē nē pagalē māḍī, hātha tō tārā varatātā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 573 | Date: 17-Oct-1986

ડગલે ને પગલે માડી, હાથ તો તારા વરતાતા

  No Audio

ḍagalē nē pagalē māḍī, hātha tō tārā varatātā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-10-17 1986-10-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11562 ડગલે ને પગલે માડી, હાથ તો તારા વરતાતા ડગલે ને પગલે માડી, હાથ તો તારા વરતાતા

તોય હૈયે એ તો માડી, કદી રહે ના સમજાતા

મારા અંતરના અભિમાન, રહે સદા એમાં નડતા

હૈયાને પાછું હટાવે, એ તો બધું સ્વીકારતાં

રહ્યા છે ભાવ મારા હૈયામાં, એ સદા પલટાતા

દુઃખો તો જાગે છે માડી, નથી હવે એ સહેવાતાં

માયામાં રહ્યા છીએ અટવાઈ, સદા તો ભરમાતા

બુદ્ધિની બહાર જ્યારે બને, અમે તો બહુ મૂંઝાતા

ન કહી શકીએ એ તો કાંઈ, રહીએ અમે અકળાતા

બુદ્ધિ હટી ગઈ જ્યાં, ધીરે પગલાં તુજ તરફ મંડાતા
View Original Increase Font Decrease Font


ડગલે ને પગલે માડી, હાથ તો તારા વરતાતા

તોય હૈયે એ તો માડી, કદી રહે ના સમજાતા

મારા અંતરના અભિમાન, રહે સદા એમાં નડતા

હૈયાને પાછું હટાવે, એ તો બધું સ્વીકારતાં

રહ્યા છે ભાવ મારા હૈયામાં, એ સદા પલટાતા

દુઃખો તો જાગે છે માડી, નથી હવે એ સહેવાતાં

માયામાં રહ્યા છીએ અટવાઈ, સદા તો ભરમાતા

બુદ્ધિની બહાર જ્યારે બને, અમે તો બહુ મૂંઝાતા

ન કહી શકીએ એ તો કાંઈ, રહીએ અમે અકળાતા

બુદ્ધિ હટી ગઈ જ્યાં, ધીરે પગલાં તુજ તરફ મંડાતા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ḍagalē nē pagalē māḍī, hātha tō tārā varatātā

tōya haiyē ē tō māḍī, kadī rahē nā samajātā

mārā aṁtaranā abhimāna, rahē sadā ēmāṁ naḍatā

haiyānē pāchuṁ haṭāvē, ē tō badhuṁ svīkāratāṁ

rahyā chē bhāva mārā haiyāmāṁ, ē sadā palaṭātā

duḥkhō tō jāgē chē māḍī, nathī havē ē sahēvātāṁ

māyāmāṁ rahyā chīē aṭavāī, sadā tō bharamātā

buddhinī bahāra jyārē banē, amē tō bahu mūṁjhātā

na kahī śakīē ē tō kāṁī, rahīē amē akalātā

buddhi haṭī gaī jyāṁ, dhīrē pagalāṁ tuja tarapha maṁḍātā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is spreading knowledge and wisdom. As the Divines hands are always on their kids but we in our ignorancy r unable to understand it. Our intellect also does create a barrier keeps deluded.

Kaka ji says

Step by step O'Mother, your hand spreads

But still my heart O'Mother does not understands

My internal ego always walks in between.

The heart removes it away, but it keeps on accepting.

Always the emotions of my heart are ever changing.

The sorrows are awakened, but are not bearable .

It gets always stuck in illusions, and keeps deluded.

When things go beyond our intellect we get very much confused.

And if we are unable to say anything then frustration arrives.

When things get out of our control, the human intellect takes a back seat, then slowly we start moving towards the Almighty.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 573 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...571572573...Last