BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 575 | Date: 17-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારા દુઃખદર્દનો જગમાં દેખાય નહિ ક્યારેય આરો

  No Audio

Tara Dukh Dard No Jag Ma Dekhay Nahi Kyare Aaro

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1986-10-17 1986-10-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11564 તારા દુઃખદર્દનો જગમાં દેખાય નહિ ક્યારેય આરો તારા દુઃખદર્દનો જગમાં દેખાય નહિ ક્યારેય આરો
   છોડીને બધું તું જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
તોફાને ચડેલી તારી નાવડીને જગમાં, મળે ન ક્યાંય કિનારો
   છોડીને બધું તું જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
રચ્યાં કંઈક આશાના મહેલો, તૂટતા દેખાય તેના મિનારો
   છોડીને બધું તું જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
લોભ-લાલચે લપેટાઈ, ઊભો ઊભો તું બહુ લૂંટાયો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
આથડી, આથડી ફર્યો જગમાં, તોય રસ્તો ક્યાંય ન દેખાયો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
જ્ઞાનનાં તારા દંભમાં ભર્યો છે નકરો લવારો
છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
અનુભવ નથી થયો તુજને, છે એ બીજો અનુભવનારો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
માંહ્યલો બેસીને જોવે છે બધું, નથી તું કાંઈ એનો જોનારો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
ભાગ્ય સદા એ તો ઘડતો, નથી તું કંઈ તેનો ઘડનારો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
હજી નથી થઈ કોઈ વાર, હવે વાર વધુ ના લગાડો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
Gujarati Bhajan no. 575 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારા દુઃખદર્દનો જગમાં દેખાય નહિ ક્યારેય આરો
   છોડીને બધું તું જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
તોફાને ચડેલી તારી નાવડીને જગમાં, મળે ન ક્યાંય કિનારો
   છોડીને બધું તું જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
રચ્યાં કંઈક આશાના મહેલો, તૂટતા દેખાય તેના મિનારો
   છોડીને બધું તું જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
લોભ-લાલચે લપેટાઈ, ઊભો ઊભો તું બહુ લૂંટાયો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
આથડી, આથડી ફર્યો જગમાં, તોય રસ્તો ક્યાંય ન દેખાયો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
જ્ઞાનનાં તારા દંભમાં ભર્યો છે નકરો લવારો
છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
અનુભવ નથી થયો તુજને, છે એ બીજો અનુભવનારો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
માંહ્યલો બેસીને જોવે છે બધું, નથી તું કાંઈ એનો જોનારો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
ભાગ્ય સદા એ તો ઘડતો, નથી તું કંઈ તેનો ઘડનારો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
હજી નથી થઈ કોઈ વાર, હવે વાર વધુ ના લગાડો
   છોડીને બધું તું આ જગમાં, શોધજે તું `મા’ નો સથવારો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārā duḥkhadardanō jagamāṁ dēkhāya nahi kyārēya ārō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
tōphānē caḍēlī tārī nāvaḍīnē jagamāṁ, malē na kyāṁya kinārō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
racyāṁ kaṁīka āśānā mahēlō, tūṭatā dēkhāya tēnā minārō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
lōbha-lālacē lapēṭāī, ūbhō ūbhō tuṁ bahu lūṁṭāyō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ ā jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
āthaḍī, āthaḍī pharyō jagamāṁ, tōya rastō kyāṁya na dēkhāyō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ ā jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
jñānanāṁ tārā daṁbhamāṁ bharyō chē nakarō lavārō
chōḍīnē badhuṁ tuṁ ā jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
anubhava nathī thayō tujanē, chē ē bījō anubhavanārō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ ā jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
māṁhyalō bēsīnē jōvē chē badhuṁ, nathī tuṁ kāṁī ēnō jōnārō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ ā jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
bhāgya sadā ē tō ghaḍatō, nathī tuṁ kaṁī tēnō ghaḍanārō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ ā jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō
hajī nathī thaī kōī vāra, havē vāra vadhu nā lagāḍō
   chōḍīnē badhuṁ tuṁ ā jagamāṁ, śōdhajē tuṁ `mā' nō sathavārō

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is worshipping the Eternal Mother with love
and is saying to attach ourselves to the Eternal Mother's abode as she is the apex of spirituality and once we achieve it . There is nothing else left to desire.
Kakaji elaborates
The end of your sorrows and pain is not to be seen. As human life is full of twists & turns.
Leave everything in the world, find the abode of the Eternal Mother.
Your stormy boat in the world shall not get the sea shore.
Leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
As a human mind always finds happiness in building palaces of hopes, the towers seems to be crumbling.
Leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
As greed always curbs the mind, being wrapped in greed you have got robbed a lot.
Leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
Wandered helter skelter in the world, but the road was nowhere to be found.
Leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
The knowledge on which a human being boasts, is full of hypocrisy and negativity.
Leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
You have still not experienced, the experience which is totally different.
Leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
She is watching everything from above, you won't be able to see her.
Leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
Whatever the destiny has created shall happen you are nobody to create and make it happen.
So leave everything in the world, find abode of the Eternal Mother.
In the end Kakaji concludes
It's not too late yet, and don't make it too late. As whenever you get the instigation just start to follow it
So leave everything in the world, and start finding the abode of the Eternal Mother as then it shall be the end of all sorrows, and the cycle of Karma (actions) shall take a pause.

First...571572573574575...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall