BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 576 | Date: 17-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

સાંભળ્યું છે જગમાં મેં તો માડી, કાચે ઘડે ભર્યું તેં તો પાણી

  No Audio

Sambhlyu Che Jag Ma Me To Madi, Kache Ghante Bharya Te To Pani

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-10-17 1986-10-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11565 સાંભળ્યું છે જગમાં મેં તો માડી, કાચે ઘડે ભર્યું તેં તો પાણી સાંભળ્યું છે જગમાં મેં તો માડી, કાચે ઘડે ભર્યું તેં તો પાણી
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
ઘટ ઘટના તેં ઘાટ ઘડયા માડી, કાચો રહ્યો છે ઘડો મારો
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
ઘડીને ઘાટ મૂક્યાં ભવસાગરમાં, જોજે એ તો ડૂબી ન જાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
પવન તોફાન સહન કર્યાં નથી માડી, એને તું સંભાળજે સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
સંજોગે સહુ મળશે એને માડી, સમયે છૂટી પડશે સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
વરસાદે ભીનો થાશે, વમળે ઘસડાશે, રક્ષણ કરજો સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
ટાઢ તડકા સહન કરતો, ભવસાગરમાં જોજે ફરતો રહે સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
મોજાઓની થપાટો સહન કરતો, માડી જોજે એ ભાંગી ન જાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
મૂક્યો છે તેં તો તરતો માડી, જોજે એ તારી પાસે પહોંચી જાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
Gujarati Bhajan no. 576 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સાંભળ્યું છે જગમાં મેં તો માડી, કાચે ઘડે ભર્યું તેં તો પાણી
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
ઘટ ઘટના તેં ઘાટ ઘડયા માડી, કાચો રહ્યો છે ઘડો મારો
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
ઘડીને ઘાટ મૂક્યાં ભવસાગરમાં, જોજે એ તો ડૂબી ન જાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
પવન તોફાન સહન કર્યાં નથી માડી, એને તું સંભાળજે સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
સંજોગે સહુ મળશે એને માડી, સમયે છૂટી પડશે સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
વરસાદે ભીનો થાશે, વમળે ઘસડાશે, રક્ષણ કરજો સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
ટાઢ તડકા સહન કરતો, ભવસાગરમાં જોજે ફરતો રહે સદાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
મોજાઓની થપાટો સહન કરતો, માડી જોજે એ ભાંગી ન જાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
મૂક્યો છે તેં તો તરતો માડી, જોજે એ તારી પાસે પહોંચી જાય
   કાચો ઘડો છે તો મારો માડી, જોજે ટકોરે એ તૂટી ન જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sāṁbhalyuṁ chē jagamāṁ mēṁ tō māḍī, kācē ghaḍē bharyuṁ tēṁ tō pāṇī
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
ghaṭa ghaṭanā tēṁ ghāṭa ghaḍayā māḍī, kācō rahyō chē ghaḍō mārō
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
ghaḍīnē ghāṭa mūkyāṁ bhavasāgaramāṁ, jōjē ē tō ḍūbī na jāya
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
pavana tōphāna sahana karyāṁ nathī māḍī, ēnē tuṁ saṁbhālajē sadāya
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
saṁjōgē sahu malaśē ēnē māḍī, samayē chūṭī paḍaśē sadāya
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
varasādē bhīnō thāśē, vamalē ghasaḍāśē, rakṣaṇa karajō sadāya
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
ṭāḍha taḍakā sahana karatō, bhavasāgaramāṁ jōjē pharatō rahē sadāya
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
mōjāōnī thapāṭō sahana karatō, māḍī jōjē ē bhāṁgī na jāya
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya
mūkyō chē tēṁ tō taratō māḍī, jōjē ē tārī pāsē pahōṁcī jāya
   kācō ghaḍō chē tō mārō māḍī, jōjē ṭakōrē ē tūṭī na jāya

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is explaining by giving example of a raw pot which is referred to as a human being and the human being prays to God to take care of him.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji explains
I have heard in the world O'Mother that you have filled water in raw pots. The raw pot referred as humans.
That raw pot is mine O'Mother see that it does not break just by knocking.
I am wandering from places to places here he means from birth to birth, but my pot stays still empty.
My pot is raw O'Mother see that it does not break just by knocking.
You have moulded this pot here Kakaji means God has made us and left it in the illusionary world see that it does not break.
My pot is raw O'Mother see that it does not break just by knocking.
It cannot bear the hardships of storm and wind you have to take care of it forever.
My pot is raw O'Mother see that it does not break just by knocking.
Coincidence it shall get many O'Mother, but the time shall extinguish. Here Kakaji relates to the life span which is limited.
My pot is raw O'Mother see that it does not break
The rain will make wet, and the vortex will slip, protect it forever.
My pot is raw O'Mother see that it does not break
It bears the extreme heat of a chilling sun and keeps roaming in the ocean of emotions.
My pot is raw O'Mother see that it does not break.
Enduring the pounding of waves O'Mother see that it does not break.
My pot is raw O'Mother see that it does not break.
You have left it to float O'Mother see that it reaches you.
My pot is raw O'Mother see that it does not have.
Here Kakaji means to say that as humans we are like a raw pot which can just break by going through the hurdles of life as in this illusionary world there are many struggles and hardships which a human goes through. Though taking births and rebirths still we have not learnt to overcome our difficulties and be stable.

First...576577578579580...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall