Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 577 | Date: 18-Oct-1986
નથી જાતાં એક સરખા દિન જગમાં કંગાળના કે વળી ભૂપતિના
Nathī jātāṁ ēka sarakhā dina jagamāṁ kaṁgālanā kē valī bhūpatinā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 577 | Date: 18-Oct-1986

નથી જાતાં એક સરખા દિન જગમાં કંગાળના કે વળી ભૂપતિના

  No Audio

nathī jātāṁ ēka sarakhā dina jagamāṁ kaṁgālanā kē valī bhūpatinā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-10-18 1986-10-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11566 નથી જાતાં એક સરખા દિન જગમાં કંગાળના કે વળી ભૂપતિના નથી જાતાં એક સરખા દિન જગમાં કંગાળના કે વળી ભૂપતિના

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

ગણજે તું તારા દિન, વિતાવીશ આ જગમાં તું આનંદમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

સંયોગ રહે છે આ જગમાં સદા સહુના તો પલટાતા

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

હસતાં ખીલતાં ફૂલને પણ, વિદાય દેશે તું સ્મશાનમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

હસતાં ચાલતાં કંઈક માનવને, સૂવું પડે છે સદા પથારીમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

સાથ દેતો આવ્યો કંઈકને તું, છોડી આગળ જશે એ અધવચ્ચમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

જતન કરી સાંચવી હશે લક્ષ્મી જગમાં, જશે ખાલી હાથેથી આ જગમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

ના કરતો અભિમાન, લક્ષ્મી, જ્ઞાન કે શક્તિનું તું જરા મનમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

ધાર્યા નથી થયા કામ જગમાં, ભૂપતિ કે વળી લક્ષ્મીપતિના

હસી લે હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

અંધારે ઘેરાયેલા આકાશમાં, પણ પથરાશે કિરણ પ્રકાશના

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં
View Original Increase Font Decrease Font


નથી જાતાં એક સરખા દિન જગમાં કંગાળના કે વળી ભૂપતિના

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

ગણજે તું તારા દિન, વિતાવીશ આ જગમાં તું આનંદમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

સંયોગ રહે છે આ જગમાં સદા સહુના તો પલટાતા

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

હસતાં ખીલતાં ફૂલને પણ, વિદાય દેશે તું સ્મશાનમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

હસતાં ચાલતાં કંઈક માનવને, સૂવું પડે છે સદા પથારીમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

સાથ દેતો આવ્યો કંઈકને તું, છોડી આગળ જશે એ અધવચ્ચમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

જતન કરી સાંચવી હશે લક્ષ્મી જગમાં, જશે ખાલી હાથેથી આ જગમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

ના કરતો અભિમાન, લક્ષ્મી, જ્ઞાન કે શક્તિનું તું જરા મનમાં

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

ધાર્યા નથી થયા કામ જગમાં, ભૂપતિ કે વળી લક્ષ્મીપતિના

હસી લે હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં

અંધારે ઘેરાયેલા આકાશમાં, પણ પથરાશે કિરણ પ્રકાશના

હસી લે, હસી લે, તું માનવ જરા મનમાં, પડશે રડવું ક્યારે આ જગમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī jātāṁ ēka sarakhā dina jagamāṁ kaṁgālanā kē valī bhūpatinā

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

gaṇajē tuṁ tārā dina, vitāvīśa ā jagamāṁ tuṁ ānaṁdamāṁ

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

saṁyōga rahē chē ā jagamāṁ sadā sahunā tō palaṭātā

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

hasatāṁ khīlatāṁ phūlanē paṇa, vidāya dēśē tuṁ smaśānamāṁ

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

hasatāṁ cālatāṁ kaṁīka mānavanē, sūvuṁ paḍē chē sadā pathārīmāṁ

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

sātha dētō āvyō kaṁīkanē tuṁ, chōḍī āgala jaśē ē adhavaccamāṁ

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

jatana karī sāṁcavī haśē lakṣmī jagamāṁ, jaśē khālī hāthēthī ā jagamāṁ

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

nā karatō abhimāna, lakṣmī, jñāna kē śaktinuṁ tuṁ jarā manamāṁ

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

dhāryā nathī thayā kāma jagamāṁ, bhūpati kē valī lakṣmīpatinā

hasī lē hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ

aṁdhārē ghērāyēlā ākāśamāṁ, paṇa patharāśē kiraṇa prakāśanā

hasī lē, hasī lē, tuṁ mānava jarā manamāṁ, paḍaśē raḍavuṁ kyārē ā jagamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this incredible Gujarati Bhajan Kakaji is sharing the vast and deep knowledge of a human life. Such bhajans which are our source of guidance upgrade our knowledge and wisdom and prepare us to live this life in the right manner and understanding. Either rich or poor for all have to go through similar hassles. As life treats all similarly.

Kakaji explores the truth.

Day's in the world do not pass by similarly of anybody either rich or poor. Here Kaka ji means to say that either a rich man or a poor man . Life treats all in an equal way. So hardships prevail for all. Some days pass by happily & some are sorrowful.

So Kakaji says O' Man enjoy and laugh in this life as you never know when shall you have to cry in this world.

Count your day's which are spend happily in this world.

O' Man enjoy and laugh in this life, as you never know when shall you have to cry in this world.

As the coincidences keep on ever changing in this world.

O' Man enjoy and laugh in this life, as you never know when shall you have to cry in this world.

Life seems to be very harsh when a smiling blossoming flower has to be bid goodbye at the graveyard. As life comes to an end to all how much ever good they may be

O'Man enjoy and laugh in this life, as you never know when shall you have to cry in this world.

Quite a many times even a healthy person, who is walking & talking has to sleep in bed as the illness succumbs to it.

O'Man enjoy and laugh in this life, as you never know when shall you have to cry in this world.

You accompanied others in their engagements but others shall leave you & move away in between.

O Man enjoy and laugh in this life, as you never know when shall you have to cry in this world.

You saved money with lots of hardship but money shall be left in the world. When the end hour of life approaches all the money and materialistic things are left in the world. You leave this world empty handed.

O'Man enjoy and laugh in this life, as you never know when shall you have to cry in this world.

Don't be too proud of money, power, knowledge, and status in your mind.

O'Man enjoy and laugh in this life, as you never know when shall you have to cry in this world.

Sometimes the expected work does not happen of the rich millionaire

OMan enjoy and laugh in this life as you never know when shall you have to cry in this world.

The sky surrounded in darkness, the ray's of light scatter in it

O' Man enjoy and laugh in this life as you never know when shall you have to cry in this world.

Kakaji wants us to say that life is not similar, always up's and downs are there in this life do not be egoistic for whatever you have. As things keep on changing. The only thing constant in this Universe is the Almighty.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 577 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...577578579...Last