Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 581 | Date: 20-Oct-1986
કોણ આવે ને કોણ જાયે જગમાં, હિસાબ મુશ્કેલ બની જાય
Kōṇa āvē nē kōṇa jāyē jagamāṁ, hisāba muśkēla banī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 581 | Date: 20-Oct-1986

કોણ આવે ને કોણ જાયે જગમાં, હિસાબ મુશ્કેલ બની જાય

  No Audio

kōṇa āvē nē kōṇa jāyē jagamāṁ, hisāba muśkēla banī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-10-20 1986-10-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11570 કોણ આવે ને કોણ જાયે જગમાં, હિસાબ મુશ્કેલ બની જાય કોણ આવે ને કોણ જાયે જગમાં, હિસાબ મુશ્કેલ બની જાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો, `મા’ ના ચોપડે તો નિત્ય લખાય

સાચા ખોટા કર્મો કરી, જીવ પોતે એ તો વીસરી જાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

સાચું ખોટું ત્યાં તો નવ ચાલે, હિસાબ લખ્યો વંચાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

જીવનમાં ચોપડાં લખતાં લખતાં તો કંઈક ભૂલો થાય

   હિસાબ એકે-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

   `મા’ ના ચોપડે હિસાબ લખાયે, એમાં ભૂલ તો નવ થાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

જગના ચોપડે તો થાતી ભૂલો પણ ભૂંસી શકાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

   `મા’ ના ચોપડે જે લખાયું એમાં લખ-ભૂંસ તો ન થાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

જીવ જાતાં જગમાંથી, ત્યાં તો એનો ચોપડો રહેશે વંચાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

લખાવવું હોય જે ચોપડે, કરજો કર્મ એવા તમે સદાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

લખાવી હિસાબ ખોટો ચોપડે, જોજો આંખે આંસુ ન આવી જાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય
View Original Increase Font Decrease Font


કોણ આવે ને કોણ જાયે જગમાં, હિસાબ મુશ્કેલ બની જાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો, `મા’ ના ચોપડે તો નિત્ય લખાય

સાચા ખોટા કર્મો કરી, જીવ પોતે એ તો વીસરી જાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

સાચું ખોટું ત્યાં તો નવ ચાલે, હિસાબ લખ્યો વંચાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

જીવનમાં ચોપડાં લખતાં લખતાં તો કંઈક ભૂલો થાય

   હિસાબ એકે-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

   `મા’ ના ચોપડે હિસાબ લખાયે, એમાં ભૂલ તો નવ થાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

જગના ચોપડે તો થાતી ભૂલો પણ ભૂંસી શકાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

   `મા’ ના ચોપડે જે લખાયું એમાં લખ-ભૂંસ તો ન થાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

જીવ જાતાં જગમાંથી, ત્યાં તો એનો ચોપડો રહેશે વંચાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

લખાવવું હોય જે ચોપડે, કરજો કર્મ એવા તમે સદાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય

લખાવી હિસાબ ખોટો ચોપડે, જોજો આંખે આંસુ ન આવી જાય

   હિસાબ એક-એક જીવનો તો, `મા’ ના ચોપડે નિત્ય લખાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇa āvē nē kōṇa jāyē jagamāṁ, hisāba muśkēla banī jāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō, `mā' nā cōpaḍē tō nitya lakhāya

sācā khōṭā karmō karī, jīva pōtē ē tō vīsarī jāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō tō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

sācuṁ khōṭuṁ tyāṁ tō nava cālē, hisāba lakhyō vaṁcāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

jīvanamāṁ cōpaḍāṁ lakhatāṁ lakhatāṁ tō kaṁīka bhūlō thāya

   hisāba ēkē-ēka jīvanō tō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

   `mā' nā cōpaḍē hisāba lakhāyē, ēmāṁ bhūla tō nava thāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

jaganā cōpaḍē tō thātī bhūlō paṇa bhūṁsī śakāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō tō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

   `mā' nā cōpaḍē jē lakhāyuṁ ēmāṁ lakha-bhūṁsa tō na thāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō tō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

jīva jātāṁ jagamāṁthī, tyāṁ tō ēnō cōpaḍō rahēśē vaṁcāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō tō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

lakhāvavuṁ hōya jē cōpaḍē, karajō karma ēvā tamē sadāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō tō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya

lakhāvī hisāba khōṭō cōpaḍē, jōjō āṁkhē āṁsu na āvī jāya

   hisāba ēka-ēka jīvanō tō, `mā' nā cōpaḍē nitya lakhāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


This Gujarati Bhajan is

exploring knowledge and truth. This knowledge which he is sharing is priceless and illuminates our thoughts and minds. That nothing is hidden from the eyes of the Divine Mother & she has the accountability of our each & every life.

Kakaji expounds upon

Who comes, who goes in this world, becomes difficult for us to keep.

But each and every life's account is written regularly in Mother's books.

Doing right deeds or wrong deeds , the human being itself forgets it.

But each and every life's account is written regularly in Mother's books

Either true or false does not work over there the written accounts are read.

As each and every life's account is written regularly in Mother's books.

While writing the books of life some mistakes do occur.

But each and every life's account is written regularly in Mother's books.

When the accounts are written in the Eternal Mothers book then there are no mistakes done.

So each and every life's account is written regularly in Mother's books.

Mistakes made in the books of the world can be erased too.

As each and every life's account is written regularly in Mother's books.

Whatever written in Mother's books are never written and erased.

As each and every life's account is written regularly in Mother's books.

As the human being leaves this world, then his accounts are made to be read.

As each and every life's account is written regularly in Mother's books.

Here Kakaji says that if you want the accounts to be maintained then better do such type of Karma's (deeds).

As each and every life's account is written regularly in Mother's books.

And better keep attention that if you have given wrong accounts in the books, see that your eye's are not filled with tears when you read them.

As each and every life's account is recorded regularly in Mother's books.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 581 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...580581582...Last