BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 583 | Date: 24-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઇચ્છા તારા દર્શન કરવા માડી, હૈયે એ તો જ્યાં જાગી

  No Audio

Ichcha Tara Darshan Karva Madi, Haiye Eh To Jya Jagi

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1986-10-24 1986-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11572 ઇચ્છા તારા દર્શન કરવા માડી, હૈયે એ તો જ્યાં જાગી ઇચ્છા તારા દર્શન કરવા માડી, હૈયે એ તો જ્યાં જાગી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
હૈયે આવી વસજે માડી, કરુણાનિધિ કરુણા કરનારી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
સંસારથી દૃષ્ટિ છૂટતી રહી, નયનો દર્શન ઝંખી રહી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
મોહ મમતા રહ્યાં છે છૂટી, દૃષ્ટિ રહી છે તુજમાં ખૂંપી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
ભૂખ તરસ રહ્યાં ભુલાઈ, તારા દર્શનની ભૂખ તો જાગી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
હૈયે પ્રેમસાગર ઊભરાયો માડી, જ્યાં તારા પ્રેમનું પાન કર્યું માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
મનમાં વિચારો ભરાયા તારા, બીજા વિચારો છૂટયા માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
દિવસો કઠણ બન્યા છે માડી, તારા દર્શન વિના માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
રહ્યો સહ્યો સંદેહ તોડજે માડી, ફરી ન જાગે જોજે માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
Gujarati Bhajan no. 583 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઇચ્છા તારા દર્શન કરવા માડી, હૈયે એ તો જ્યાં જાગી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
હૈયે આવી વસજે માડી, કરુણાનિધિ કરુણા કરનારી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
સંસારથી દૃષ્ટિ છૂટતી રહી, નયનો દર્શન ઝંખી રહી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
મોહ મમતા રહ્યાં છે છૂટી, દૃષ્ટિ રહી છે તુજમાં ખૂંપી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
ભૂખ તરસ રહ્યાં ભુલાઈ, તારા દર્શનની ભૂખ તો જાગી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
હૈયે પ્રેમસાગર ઊભરાયો માડી, જ્યાં તારા પ્રેમનું પાન કર્યું માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
મનમાં વિચારો ભરાયા તારા, બીજા વિચારો છૂટયા માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
દિવસો કઠણ બન્યા છે માડી, તારા દર્શન વિના માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
રહ્યો સહ્યો સંદેહ તોડજે માડી, ફરી ન જાગે જોજે માડી
   હાથ તારો દેખાયે માડી, ધન ભાગ્ય અમારા જાગ્યાં છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
icchā tārā darśana karavā māḍī, haiyē ē tō jyāṁ jāgī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
haiyē āvī vasajē māḍī, karuṇānidhi karuṇā karanārī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
saṁsārathī dr̥ṣṭi chūṭatī rahī, nayanō darśana jhaṁkhī rahī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
mōha mamatā rahyāṁ chē chūṭī, dr̥ṣṭi rahī chē tujamāṁ khūṁpī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
bhūkha tarasa rahyāṁ bhulāī, tārā darśananī bhūkha tō jāgī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
haiyē prēmasāgara ūbharāyō māḍī, jyāṁ tārā prēmanuṁ pāna karyuṁ māḍī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
manamāṁ vicārō bharāyā tārā, bījā vicārō chūṭayā māḍī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
divasō kaṭhaṇa banyā chē māḍī, tārā darśana vinā māḍī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē
rahyō sahyō saṁdēha tōḍajē māḍī, pharī na jāgē jōjē māḍī
hātha tārō dēkhāyē māḍī, dhana bhāgya amārā jāgyāṁ chē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is
longing for the vision of the Universal Mother & the fortune awakens of those who are blessed by the Universal Mother.
Kakaji says
My wish to see you and get your vision has arised in the heart, O'Mother.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
Come and reside in my heart, the compassionate one & always shower your compassion.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
The sight of the world is leaving and my eyes are longing for your vision.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
Even emotions, love are releasing but the sight has been in you.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
Hunger & thirst are also forgotten, only hunger of your vision is alive.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
The ocean of love has arisen in my heart O'Mother, where I could taste your love.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
My mind is full of your thoughts, the other thoughts have left.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
The days are becoming difficult to pass by O'Mother without your vision O'Mother.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
Break all the barriers of doubt and see that it does not arise again.
I can see your blessing hands O'Mother. My fortune has awakened.
Here Kakaji says that once you taste the love of the Universal Mother then everything else in the world becomes worthless even you tend to forget your hunger , and days become difficult to pass by.

First...581582583584585...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall