Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 585 | Date: 25-Oct-1986
અરે મનડાં જાવાને `મા’ ને દ્વાર, વાર તું શાને કરે
Arē manaḍāṁ jāvānē `mā' nē dvāra, vāra tuṁ śānē karē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 585 | Date: 25-Oct-1986

અરે મનડાં જાવાને `મા’ ને દ્વાર, વાર તું શાને કરે

  Audio

arē manaḍāṁ jāvānē `mā' nē dvāra, vāra tuṁ śānē karē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1986-10-25 1986-10-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11574 અરે મનડાં જાવાને `મા’ ને દ્વાર, વાર તું શાને કરે અરે મનડાં જાવાને `મા’ ને દ્વાર, વાર તું શાને કરે

આખર તો જાવું એની પાસ, બહાના તું શાને કાઢે

ફરી ફરી થાક્યો નથી તું શું, આખર થાકીને તો ત્યાં જાશે

ફરીને મેળવવું છે જે કંઈ, હવે મેળવી લે તું `મા’ ની પાસે

`મા’ વિના નહિ થઈ શકે ઠરીઠામ, સમજી લે તું આજે

ઘૂમી રહ્યો છે તું દિન ને રાત, શાંતિ ન મળી ક્યાંયે

`મા’ તો છે શાંતિનું ધામ, પહોંચવું પડશે શાંતિ કાજે

છેવટે પહોંચવાનું છે ત્યાં, જાવાને અચકાય છે શાને

જગમાં ફરશે તું જ્યાં ને ત્યાં, મળશે અશાંતિ તો તને

છોડીને બીજું બધું, હવે તું સ્થિર થા `મા’ ના ચરણે
https://www.youtube.com/watch?v=SW6HEva0PjE
View Original Increase Font Decrease Font


અરે મનડાં જાવાને `મા’ ને દ્વાર, વાર તું શાને કરે

આખર તો જાવું એની પાસ, બહાના તું શાને કાઢે

ફરી ફરી થાક્યો નથી તું શું, આખર થાકીને તો ત્યાં જાશે

ફરીને મેળવવું છે જે કંઈ, હવે મેળવી લે તું `મા’ ની પાસે

`મા’ વિના નહિ થઈ શકે ઠરીઠામ, સમજી લે તું આજે

ઘૂમી રહ્યો છે તું દિન ને રાત, શાંતિ ન મળી ક્યાંયે

`મા’ તો છે શાંતિનું ધામ, પહોંચવું પડશે શાંતિ કાજે

છેવટે પહોંચવાનું છે ત્યાં, જાવાને અચકાય છે શાને

જગમાં ફરશે તું જ્યાં ને ત્યાં, મળશે અશાંતિ તો તને

છોડીને બીજું બધું, હવે તું સ્થિર થા `મા’ ના ચરણે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

arē manaḍāṁ jāvānē `mā' nē dvāra, vāra tuṁ śānē karē

ākhara tō jāvuṁ ēnī pāsa, bahānā tuṁ śānē kāḍhē

pharī pharī thākyō nathī tuṁ śuṁ, ākhara thākīnē tō tyāṁ jāśē

pharīnē mēlavavuṁ chē jē kaṁī, havē mēlavī lē tuṁ `mā' nī pāsē

`mā' vinā nahi thaī śakē ṭharīṭhāma, samajī lē tuṁ ājē

ghūmī rahyō chē tuṁ dina nē rāta, śāṁti na malī kyāṁyē

`mā' tō chē śāṁtinuṁ dhāma, pahōṁcavuṁ paḍaśē śāṁti kājē

chēvaṭē pahōṁcavānuṁ chē tyāṁ, jāvānē acakāya chē śānē

jagamāṁ pharaśē tuṁ jyāṁ nē tyāṁ, malaśē aśāṁti tō tanē

chōḍīnē bījuṁ badhuṁ, havē tuṁ sthira thā `mā' nā caraṇē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about Mind. As our mind is the unseen most important part of our body as the settlement of our mind is settlement of our soul.

Kakaji is explaining the mind

Oh! dear mind you have to go at Mother's door then why are you delaying.

At the end you have to reach at Eternal Mother's door, then why are you making excuses.

Aren't you tired of roaming here and there again and again. After all at the end being tired you shall have to reach there.

Whatever you need to get back now, you get it back from the Eternal Mother.

Kakaji clearing all the doubts says very clearly Nothing can happen without the support of the Eternal Mother, understand it very clearly today.

You are wandering day and night, nowhere shall you find peace.

Eternal Mother is the abode of peace. You shall have to reach there to attain peace.

At the end you shall have to reach there, so then why do you hesitate

Wherever you go in the world, You shall find unrest.

So Kakaji advices to leave everything else, and be stable at the Divines feet, which shall balance the mental peace in the world.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 585 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...583584585...Last