Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 590 | Date: 29-Oct-1986
ધર્યા ભક્તો કાજે રૂપ અનેક, તું છે બહુ અવતારી
Dharyā bhaktō kājē rūpa anēka, tuṁ chē bahu avatārī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 590 | Date: 29-Oct-1986

ધર્યા ભક્તો કાજે રૂપ અનેક, તું છે બહુ અવતારી

  No Audio

dharyā bhaktō kājē rūpa anēka, tuṁ chē bahu avatārī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-10-29 1986-10-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11579 ધર્યા ભક્તો કાજે રૂપ અનેક, તું છે બહુ અવતારી ધર્યા ભક્તો કાજે રૂપ અનેક, તું છે બહુ અવતારી

સહાય કરવા ભક્તોને, તું તો માડી સદા દોડનારી

પ્રહલાદ કાજે, હિરણ્યકશ્યપ માર્યો, તું છે નરસિંહરૂપધારી

પાપે ધરતી ગઈ રસાતલ, તારી તે ધરી વરાહરૂપધારી

વેદોને તારવા બની હતી તું મત્સ્ય રૂપધારી

મંથન કાજે, મેરૂને ધરવા, બની હતી તું કચ્છપ રૂપધારી

હણવા રાવણને પહોંચી લંકા, બની હતી તું રામધર્નુધારી

નક્ષત્રિ કરવા પૃથ્વી બની હતી તું રામપરશુધારી

ભક્ત સુધન્વાને તારવા, આવી હતી તું વિષ્ણુરૂપધારી

કંસને હણવા, ભક્તોને તારવા, બની તું કૃષ્ણચક્રધારી

મહિષાસુર મારવા, જગને તારવા, બની તું દુર્ગા ત્રિશુળધારી

ચંડમુંડ માર્યા, શુંભ નિશુંભ હણ્યા, બની તું ખડગધારી
View Original Increase Font Decrease Font


ધર્યા ભક્તો કાજે રૂપ અનેક, તું છે બહુ અવતારી

સહાય કરવા ભક્તોને, તું તો માડી સદા દોડનારી

પ્રહલાદ કાજે, હિરણ્યકશ્યપ માર્યો, તું છે નરસિંહરૂપધારી

પાપે ધરતી ગઈ રસાતલ, તારી તે ધરી વરાહરૂપધારી

વેદોને તારવા બની હતી તું મત્સ્ય રૂપધારી

મંથન કાજે, મેરૂને ધરવા, બની હતી તું કચ્છપ રૂપધારી

હણવા રાવણને પહોંચી લંકા, બની હતી તું રામધર્નુધારી

નક્ષત્રિ કરવા પૃથ્વી બની હતી તું રામપરશુધારી

ભક્ત સુધન્વાને તારવા, આવી હતી તું વિષ્ણુરૂપધારી

કંસને હણવા, ભક્તોને તારવા, બની તું કૃષ્ણચક્રધારી

મહિષાસુર મારવા, જગને તારવા, બની તું દુર્ગા ત્રિશુળધારી

ચંડમુંડ માર્યા, શુંભ નિશુંભ હણ્યા, બની તું ખડગધારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dharyā bhaktō kājē rūpa anēka, tuṁ chē bahu avatārī

sahāya karavā bhaktōnē, tuṁ tō māḍī sadā dōḍanārī

prahalāda kājē, hiraṇyakaśyapa māryō, tuṁ chē narasiṁharūpadhārī

pāpē dharatī gaī rasātala, tārī tē dharī varāharūpadhārī

vēdōnē tāravā banī hatī tuṁ matsya rūpadhārī

maṁthana kājē, mērūnē dharavā, banī hatī tuṁ kacchapa rūpadhārī

haṇavā rāvaṇanē pahōṁcī laṁkā, banī hatī tuṁ rāmadharnudhārī

nakṣatri karavā pr̥thvī banī hatī tuṁ rāmaparaśudhārī

bhakta sudhanvānē tāravā, āvī hatī tuṁ viṣṇurūpadhārī

kaṁsanē haṇavā, bhaktōnē tāravā, banī tuṁ kr̥ṣṇacakradhārī

mahiṣāsura māravā, jaganē tāravā, banī tuṁ durgā triśuladhārī

caṁḍamuṁḍa māryā, śuṁbha niśuṁbha haṇyā, banī tuṁ khaḍagadhārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is describing about the various incarnations (Avtaar) of the Almighty, which was taken for the betterment of humans and the world.

Kakaji describes

You have taken different forms, multi incarnations just because for your devotees.

You the merciful always run to support your devotees O'Mother

For your beloved devotee, Prahlad to save him you hit Hirankashyap( King of demons) by taking the form of Narsinghrup (the form of half man & lion)

As sin increased to an extent that it reached the abyss of the earth so to clear it you took the incarnation of Varahrup ( form of a pig).

To extract and save the Vedas you took the incarnation of Matsyarup ( form of a fish).

For churning and holding the meru (mountain) spine you took the incarnation of Kachhaparup (form of a tortoise).

To kill Ravana (King of demons) you reached Lanka ( now known as Sri Lanka) and became Lord Ram the bow holder.

To do Nakshatri (eliminating Kshatriyas, removal of emperors from the earth ) of the earth you took the form of Lord Ramparshudhari

To save your devotee Sudhanva you came in the form of Lord Vishnu

To kill Kansa ( dangerous demon) and save the devotees you became Lord Krishna the wheel holder.

To kill Mahishasura (deadly demon) you took the form of Goddess Durga ( the symbol of strength & power ) carrying the trident.

Killed various frightening and dangerous demons who had made the life misery full of humans Chand, Mund & Shumbh, Nishumbh you became the sword wielder.

Here Kakaji wants to say though taking different forms, various incarnations the supreme power is only one which always is available for its disciples in different forms.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 590 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...589590591...Last