BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 595 | Date: 31-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે

  No Audio

Aave Dukh Jeevan Ma, Anand Thi Sada Sehato Rehje

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1986-10-31 1986-10-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11584 આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે
   નામ `મા' નું, સદા પ્રેમથી તું લેતો રહેજે
થાયે અપમાન તારા, સદા તું તે ભૂલતો રહેજે
   નામ `મા' નું, સદા તું પ્રેમથી લેતો રહેજે
જાગે જો હૈયામાં વૈર, સદા એને તું સમાવી દેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
લઈ સહાય સદા `મા' ની સંસાર તું તરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
ઝીલી સંસાર તાપ, છાંયડો અન્યને તું દેતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
હટાવી ધિક્કાર હૈયેથી, પ્રેમ સદા તું ભરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કાઢી દંભ જીવનમાં, સત્યની રાહે ચાલતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કરશે માયા અસ્થિર તને, `મા' માં મનને સ્થિર કરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
આવે નાના મોટા દ્વારે તારા, માન સરખું દેતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કાઢી અસંતોષ હૈયેથી, સદા સંતોષ ભરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કરી હૈયાને વિશાળ, કિરણ `મા' ના સદા ઝીલતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
Gujarati Bhajan no. 595 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે
   નામ `મા' નું, સદા પ્રેમથી તું લેતો રહેજે
થાયે અપમાન તારા, સદા તું તે ભૂલતો રહેજે
   નામ `મા' નું, સદા તું પ્રેમથી લેતો રહેજે
જાગે જો હૈયામાં વૈર, સદા એને તું સમાવી દેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
લઈ સહાય સદા `મા' ની સંસાર તું તરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
ઝીલી સંસાર તાપ, છાંયડો અન્યને તું દેતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
હટાવી ધિક્કાર હૈયેથી, પ્રેમ સદા તું ભરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કાઢી દંભ જીવનમાં, સત્યની રાહે ચાલતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કરશે માયા અસ્થિર તને, `મા' માં મનને સ્થિર કરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
આવે નાના મોટા દ્વારે તારા, માન સરખું દેતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કાઢી અસંતોષ હૈયેથી, સદા સંતોષ ભરતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
કરી હૈયાને વિશાળ, કિરણ `મા' ના સદા ઝીલતો રહેજે
   નામ `મા' નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvē duḥkha jīvanamāṁ, ānaṁdathī sadā sahētō rahējē
nāma `mā' nuṁ, sadā prēmathī tuṁ lētō rahējē
thāyē apamāna tārā, sadā tuṁ tē bhūlatō rahējē
nāma `mā' nuṁ, sadā tuṁ prēmathī lētō rahējē
jāgē jō haiyāmāṁ vaira, sadā ēnē tuṁ samāvī dējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
laī sahāya sadā `mā' nī saṁsāra tuṁ taratō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
jhīlī saṁsāra tāpa, chāṁyaḍō anyanē tuṁ dētō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
haṭāvī dhikkāra haiyēthī, prēma sadā tuṁ bharatō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
kāḍhī daṁbha jīvanamāṁ, satyanī rāhē cālatō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
karaśē māyā asthira tanē, `mā' māṁ mananē sthira karatō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
āvē nānā mōṭā dvārē tārā, māna sarakhuṁ dētō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
kāḍhī asaṁtōṣa haiyēthī, sadā saṁtōṣa bharatō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
karī haiyānē viśāla, kiraṇa `mā' nā sadā jhīlatō rahējē
nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about patience and perseverance. He is teaching to keep patience with whatever comes in life and keep on chanting the name of the Eternal. As taking the name of the Eternal shall remove obstacles from your life
Kakaji teaches
Let there be sorrow in life, but you always be happy
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Though you are insulted, always try to forget it.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
If enemity wakes up in your heart always try to absorb it.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
If you take the help of the Eternal Mother, you shall always float in the world.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Bear the heat of the world and give shade to others.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Remove hatred from your heart, & fill love in it.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Get rid of hypocrisy from your life, and walk the path of truth.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Illusions( Maya) shall keep you unstable, so stabilize your self by keeping your mind in the Eternal.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
May people big and small shall come at your door, give equal respect to all.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Get rid of dissatisfaction, & be always settled in satisfaction.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Make your heart large and accept the ray's of the Eternal Mother.
Always chant the name of the Eternal Mother with love.

First...591592593594595...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall