Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 595 | Date: 31-Oct-1986
આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે
Āvē duḥkha jīvanamāṁ, ānaṁdathī sadā sahētō rahējē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 595 | Date: 31-Oct-1986

આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે

  No Audio

āvē duḥkha jīvanamāṁ, ānaṁdathī sadā sahētō rahējē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-10-31 1986-10-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11584 આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે

   નામ `મા’ નું ,સદા પ્રેમથી તું લેતો રહેજે

થાયે અપમાન તારા, સદા તું તે ભૂલતો રહેજે

   નામ `મા’ નું, સદા તું પ્રેમથી લેતો રહેજે

જાગે જો હૈયામાં વૈર, સદા એને તું સમાવી દેજે

   નામ `મા’ નું તું સદા, પ્રેમથી લેતો રહેજે

લઈ સહાય સદા `મા’ ની, સંસાર તું તરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

ઝીલી સંસાર તાપ, છાંયડો અન્યને તું દેતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

હટાવી ધિક્કાર હૈયેથી, પ્રેમ સદા તું ભરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કાઢી દંભ જીવનમાં, સત્યની રાહે ચાલતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કરશે માયા અસ્થિર તને, `મા’ માં મનને સ્થિર કરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

આવે નાના મોટા દ્વારે તારા, માન સરખું દેતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કાઢી અસંતોષ હૈયેથી, સદા સંતોષ ભરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કરી હૈયાને વિશાળ, કિરણ `મા’ ના સદા ઝીલતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
View Original Increase Font Decrease Font


આવે દુઃખ જીવનમાં, આનંદથી સદા સહેતો રહેજે

   નામ `મા’ નું ,સદા પ્રેમથી તું લેતો રહેજે

થાયે અપમાન તારા, સદા તું તે ભૂલતો રહેજે

   નામ `મા’ નું, સદા તું પ્રેમથી લેતો રહેજે

જાગે જો હૈયામાં વૈર, સદા એને તું સમાવી દેજે

   નામ `મા’ નું તું સદા, પ્રેમથી લેતો રહેજે

લઈ સહાય સદા `મા’ ની, સંસાર તું તરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

ઝીલી સંસાર તાપ, છાંયડો અન્યને તું દેતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

હટાવી ધિક્કાર હૈયેથી, પ્રેમ સદા તું ભરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કાઢી દંભ જીવનમાં, સત્યની રાહે ચાલતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કરશે માયા અસ્થિર તને, `મા’ માં મનને સ્થિર કરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

આવે નાના મોટા દ્વારે તારા, માન સરખું દેતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કાઢી અસંતોષ હૈયેથી, સદા સંતોષ ભરતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે

કરી હૈયાને વિશાળ, કિરણ `મા’ ના સદા ઝીલતો રહેજે

   નામ `મા’ નું તું, સદા પ્રેમથી લેતો રહેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvē duḥkha jīvanamāṁ, ānaṁdathī sadā sahētō rahējē

   nāma `mā' nuṁ ,sadā prēmathī tuṁ lētō rahējē

thāyē apamāna tārā, sadā tuṁ tē bhūlatō rahējē

   nāma `mā' nuṁ, sadā tuṁ prēmathī lētō rahējē

jāgē jō haiyāmāṁ vaira, sadā ēnē tuṁ samāvī dējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ sadā, prēmathī lētō rahējē

laī sahāya sadā `mā' nī, saṁsāra tuṁ taratō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

jhīlī saṁsāra tāpa, chāṁyaḍō anyanē tuṁ dētō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

haṭāvī dhikkāra haiyēthī, prēma sadā tuṁ bharatō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

kāḍhī daṁbha jīvanamāṁ, satyanī rāhē cālatō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

karaśē māyā asthira tanē, `mā' māṁ mananē sthira karatō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

āvē nānā mōṭā dvārē tārā, māna sarakhuṁ dētō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

kāḍhī asaṁtōṣa haiyēthī, sadā saṁtōṣa bharatō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē

karī haiyānē viśāla, kiraṇa `mā' nā sadā jhīlatō rahējē

   nāma `mā' nuṁ tuṁ, sadā prēmathī lētō rahējē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about patience and perseverance. He is teaching to keep patience with whatever comes in life and keep on chanting the name of the Eternal. As taking the name of the Eternal shall remove obstacles from your life

Kakaji teaches

Let there be sorrow in life, but you always be happy

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

Though you are insulted, always try to forget it.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

If enemity wakes up in your heart always try to absorb it.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

If you take the help of the Eternal Mother, you shall always float in the world.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

Bear the heat of the world and give shade to others.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

Remove hatred from your heart, & fill love in it.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

Get rid of hypocrisy from your life, and walk the path of truth.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

Illusions( Maya) shall keep you unstable, so stabilize your self by keeping your mind in the Eternal.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

May people big and small shall come at your door, give equal respect to all.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

Get rid of dissatisfaction, & be always settled in satisfaction.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.

Make your heart large and accept the ray's of the Eternal Mother.

Always chant the name of the Eternal Mother with love.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 595 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...595596597...Last