Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 598 | Date: 05-Nov-1986
ચડયા જ્યાં હૈયે મેલના થરો, કિરણોનો સંપર્ક છૂટી ગયો
Caḍayā jyāṁ haiyē mēlanā tharō, kiraṇōnō saṁparka chūṭī gayō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 598 | Date: 05-Nov-1986

ચડયા જ્યાં હૈયે મેલના થરો, કિરણોનો સંપર્ક છૂટી ગયો

  No Audio

caḍayā jyāṁ haiyē mēlanā tharō, kiraṇōnō saṁparka chūṭī gayō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-11-05 1986-11-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11587 ચડયા જ્યાં હૈયે મેલના થરો, કિરણોનો સંપર્ક છૂટી ગયો ચડયા જ્યાં હૈયે મેલના થરો, કિરણોનો સંપર્ક છૂટી ગયો

ઘૂમી ઘૂમી માયામાં ખૂબ, સંપર્ક તારો ચુકાઈ ગયો

ભાવ તો સાફ સદા જ્યાં હું તો કરતો રહ્યો

પડળ અવિદ્યાના એના પર સદા વીંટતો રહ્યો

તારા જ્ઞાનના તેજનો પુંજ હૈયે જ્યાં ઝબકી ગયો

મોહના પડદા હૈયેથી દૂર ધીરે ધીરે કરતો ગયો

થાતાં દૂર મેલના થરો, પ્રકાશ તારો ઝળહળી રહ્યો

કૃપા ઉતરી એ તો તારી હૈયે, હું તો સમજી ગયો

દયા કરજે સદા મુજ પર માડી, ભગાડી અંધકાર દીધો

દર્શન નિત્ય કરતો રહું તારા, પ્રકાશ સદા હૈયે ધર્યો
View Original Increase Font Decrease Font


ચડયા જ્યાં હૈયે મેલના થરો, કિરણોનો સંપર્ક છૂટી ગયો

ઘૂમી ઘૂમી માયામાં ખૂબ, સંપર્ક તારો ચુકાઈ ગયો

ભાવ તો સાફ સદા જ્યાં હું તો કરતો રહ્યો

પડળ અવિદ્યાના એના પર સદા વીંટતો રહ્યો

તારા જ્ઞાનના તેજનો પુંજ હૈયે જ્યાં ઝબકી ગયો

મોહના પડદા હૈયેથી દૂર ધીરે ધીરે કરતો ગયો

થાતાં દૂર મેલના થરો, પ્રકાશ તારો ઝળહળી રહ્યો

કૃપા ઉતરી એ તો તારી હૈયે, હું તો સમજી ગયો

દયા કરજે સદા મુજ પર માડી, ભગાડી અંધકાર દીધો

દર્શન નિત્ય કરતો રહું તારા, પ્રકાશ સદા હૈયે ધર્યો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

caḍayā jyāṁ haiyē mēlanā tharō, kiraṇōnō saṁparka chūṭī gayō

ghūmī ghūmī māyāmāṁ khūba, saṁparka tārō cukāī gayō

bhāva tō sāpha sadā jyāṁ huṁ tō karatō rahyō

paḍala avidyānā ēnā para sadā vīṁṭatō rahyō

tārā jñānanā tējanō puṁja haiyē jyāṁ jhabakī gayō

mōhanā paḍadā haiyēthī dūra dhīrē dhīrē karatō gayō

thātāṁ dūra mēlanā tharō, prakāśa tārō jhalahalī rahyō

kr̥pā utarī ē tō tārī haiyē, huṁ tō samajī gayō

dayā karajē sadā muja para māḍī, bhagāḍī aṁdhakāra dīdhō

darśana nitya karatō rahuṁ tārā, prakāśa sadā haiyē dharyō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati Bhajan Kakaji is talking about the negativity, ill thoughts termed as dirt in the hymn which are wrapped around our hearts.

Kakaji says

When the layers of dirt have climbed on the heart

then it losses connectivity with the ray's.

Roaming in illusions a lot, I missed your contact.

I kept on clearing my emotions,

The curtain of ignorance, was always wrapped around it.

Then the radiance of your knowledge gets stuck to the heart.

As the curtain of affection slowly and steadily moves far away.

And as the dirt was wiped out, the stars of brightness was shone.

Your grace was bestowed on my heart & I understood it.

Keep your grace on me O'Mother, by removing the darkness.

May I always get your vision and the brightness spreads all over in the heart
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 598 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...598599600...Last