BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 600 | Date: 06-Nov-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરી કૃપા માડી આજે, સુકાન તારા હાથે લેજે

  No Audio

Kari Krupa Madi Aaje, Sukaan Tara Haathe Leje

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1986-11-06 1986-11-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11589 કરી કૃપા માડી આજે, સુકાન તારા હાથે લેજે કરી કૃપા માડી આજે, સુકાન તારા હાથે લેજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
નાખી દૃષ્ટિ તારી પ્રેમથી, સંસાર તાપથી બચાવજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
ના દેખાયે પ્રકાશ ક્યાંય, અંધકાર હૈયેથી કાઢજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
મન, વિચાર વમળોમાં સપડાયા, અહં હૈયે તો વ્યાપે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
દીધા કોલ તો પાળજે, માડી સદા સહાયે તો આવજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
વાતો મારી સાંભળજે સદા, પ્રેમથી સદા તો બોલાવજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
રાખજે હસતો સદા જીવનમાં, દુઃખદર્દ મારા કાપજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
દાન દયાના આપજે, ગેરસમજ મારી સદા કાપજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
દર્શન તારા આપજે, મારા મનડાંને સ્થિર કરી નાખજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
ભૂલો મારી માફ કરજે, સદ્દબુદ્ધિ સદા આપજે
ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
Gujarati Bhajan no. 600 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરી કૃપા માડી આજે, સુકાન તારા હાથે લેજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
નાખી દૃષ્ટિ તારી પ્રેમથી, સંસાર તાપથી બચાવજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
ના દેખાયે પ્રકાશ ક્યાંય, અંધકાર હૈયેથી કાઢજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
મન, વિચાર વમળોમાં સપડાયા, અહં હૈયે તો વ્યાપે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
દીધા કોલ તો પાળજે, માડી સદા સહાયે તો આવજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
વાતો મારી સાંભળજે સદા, પ્રેમથી સદા તો બોલાવજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
રાખજે હસતો સદા જીવનમાં, દુઃખદર્દ મારા કાપજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
દાન દયાના આપજે, ગેરસમજ મારી સદા કાપજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
દર્શન તારા આપજે, મારા મનડાંને સ્થિર કરી નાખજે
   ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
ભૂલો મારી માફ કરજે, સદ્દબુદ્ધિ સદા આપજે
ભવસાગરમાં માડી મારી, નાવડીને આજ તો ચલાવજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karī kr̥pā māḍī ājē, sukāna tārā hāthē lējē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
nākhī dr̥ṣṭi tārī prēmathī, saṁsāra tāpathī bacāvajē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
nā dēkhāyē prakāśa kyāṁya, aṁdhakāra haiyēthī kāḍhajē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
mana, vicāra vamalōmāṁ sapaḍāyā, ahaṁ haiyē tō vyāpē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
dīdhā kōla tō pālajē, māḍī sadā sahāyē tō āvajē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
vātō mārī sāṁbhalajē sadā, prēmathī sadā tō bōlāvajē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
rākhajē hasatō sadā jīvanamāṁ, duḥkhadarda mārā kāpajē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
dāna dayānā āpajē, gērasamaja mārī sadā kāpajē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
darśana tārā āpajē, mārā manaḍāṁnē sthira karī nākhajē
   bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē
bhūlō mārī māpha karajē, saddabuddhi sadā āpajē
bhavasāgaramāṁ māḍī mārī, nāvaḍīnē āja tō calāvajē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is requesting the Almighty to take the charge to drive our life. As we are not wise enough to handle our life and as this life is an emotional ocean and due to our ignorance we our
likely to drown in it.
Kakaji is requesting
Put your grace today O'Mother, & take the rudder of my life in your hands.
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
Put your eyes with love and save us from the heat of the world.
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
No light can be seen anywhere remove darkness from the heart
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
The mind & thoughts fall into the whirlpool & ego prevails in the heart.
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
Give you a call O' Mother you are just there to help.
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
You always listen to me, with love you call me.
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
Kakaji pleads to
Keep me always smiling in life cut off all the sorrows and grief from my life.
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
Donate me with mercy, cut off all my misunderstandings
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today.
Give me your vision and keep my mind stable
In this emotional ocean My Mother, drive the canoe today
Forgive me for my mistakes, always give me good thoughts & sense.
In this emotional ocean today O'Mother drive my canoe today.

First...596597598599600...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall