BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 602 | Date: 07-Nov-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

શરણે આવ્યો, શરણું દેજે, હરજે કષ્ટ તો મારી માત

  No Audio

Sharne Aavyo, Sharan Deje, Harje Kashta To Mari Mata

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-11-07 1986-11-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11591 શરણે આવ્યો, શરણું દેજે, હરજે કષ્ટ તો મારી માત શરણે આવ્યો, શરણું દેજે, હરજે કષ્ટ તો મારી માત
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
કૃપા તારી કરજે એવી, ચિતડું સ્થિર કરજે સદા માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
દેવોના તો તેં કાર્યો કીધાં, અસુરોને હણ્યા તેં તો માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
ભક્તો કાજે દોડી જાતી, સંભાળ તો સર્વની લેતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
નિરાકાર છે રૂપ તારું, સાકારે દર્શન તું તો દેતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
નિર્ગુણ છે તો ગુણ તારો, સગુણે સાકાર થાતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
પ્રકાશે તું પ્રત્યક્ષ થાતી, અંધકારે પણ તું વસતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
સુખદુઃખમાં વસતી રહેતી, આશાનિરાશામાં પણ તું છે માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
નરનારી રૂપે જગમાં વસતી, જગ તો છે તારી લીલા માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
શબ્દરૂપે સમજી તુજને, તોય શબ્દથી પર તું છે માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
કહેવું કેટલું, લખું કેટલું, વાણી પણ થંભી જાતી મારી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
સર્વમાં રહેતી તું તો માતા, તુજ વિણ ખાલી ન કાંઈ માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
Gujarati Bhajan no. 602 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શરણે આવ્યો, શરણું દેજે, હરજે કષ્ટ તો મારી માત
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
કૃપા તારી કરજે એવી, ચિતડું સ્થિર કરજે સદા માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
દેવોના તો તેં કાર્યો કીધાં, અસુરોને હણ્યા તેં તો માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
ભક્તો કાજે દોડી જાતી, સંભાળ તો સર્વની લેતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
નિરાકાર છે રૂપ તારું, સાકારે દર્શન તું તો દેતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
નિર્ગુણ છે તો ગુણ તારો, સગુણે સાકાર થાતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
પ્રકાશે તું પ્રત્યક્ષ થાતી, અંધકારે પણ તું વસતી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
સુખદુઃખમાં વસતી રહેતી, આશાનિરાશામાં પણ તું છે માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
નરનારી રૂપે જગમાં વસતી, જગ તો છે તારી લીલા માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
શબ્દરૂપે સમજી તુજને, તોય શબ્દથી પર તું છે માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
કહેવું કેટલું, લખું કેટલું, વાણી પણ થંભી જાતી મારી માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
સર્વમાં રહેતી તું તો માતા, તુજ વિણ ખાલી ન કાંઈ માતા
   નમું હું, નમું હું, નમું તુજને, જગમાતા મારી સિધ્ધમાતા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śaraṇē āvyō, śaraṇuṁ dējē, harajē kaṣṭa tō mārī māta
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
kr̥pā tārī karajē ēvī, citaḍuṁ sthira karajē sadā mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
dēvōnā tō tēṁ kāryō kīdhāṁ, asurōnē haṇyā tēṁ tō mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
bhaktō kājē dōḍī jātī, saṁbhāla tō sarvanī lētī mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
nirākāra chē rūpa tāruṁ, sākārē darśana tuṁ tō dētī mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
nirguṇa chē tō guṇa tārō, saguṇē sākāra thātī mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
prakāśē tuṁ pratyakṣa thātī, aṁdhakārē paṇa tuṁ vasatī mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
sukhaduḥkhamāṁ vasatī rahētī, āśānirāśāmāṁ paṇa tuṁ chē mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
naranārī rūpē jagamāṁ vasatī, jaga tō chē tārī līlā mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
śabdarūpē samajī tujanē, tōya śabdathī para tuṁ chē mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
kahēvuṁ kēṭaluṁ, lakhuṁ kēṭaluṁ, vāṇī paṇa thaṁbhī jātī mārī mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā
sarvamāṁ rahētī tuṁ tō mātā, tuja viṇa khālī na kāṁī mātā
   namuṁ huṁ, namuṁ huṁ, namuṁ tujanē, jagamātā mārī sidhdhamātā

Explanation in English
This bhajan is a song of bliss and devotion.
He is saying...
I have come to your refuge, give me shelter, take away my suffering, O My Divine Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
Please bestow your grace, so that my consciousness remains steady and focused, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
You have helped Gods and have killed the demons, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
Always ready for your devotees and taking care of everyone, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
You are formless, still you give vision of your many forms, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
Virtue less is your virtue, you are realised with all your virtues.
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
With enlightenment, you are visible, in darkness also you are available, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
Always with us in our joy and sorrow, and also in ups and downs, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
Men and women are your manifold, this world is your creation, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
Describing you in words, still you are beyond words, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
How much can I say, what can I write, my words fail to describe you, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
You are present in everyone, no particle in this world is without you, O Mother,
I bow down, I bow down, I bow down to you, Mother of this world, My Siddha Mata( Divine Mother Siddhambika).
Kaka's bhajans are his offering of love for “HIS DIVINE MOTHER SIDDHAMBIKA “, which is emoted in each and every line of this bhajan.

First...601602603604605...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall