Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 608 | Date: 10-Nov-1986
રાત પણ રહી નથી, દિન પણ રહ્યાં નથી
Rāta paṇa rahī nathī, dina paṇa rahyāṁ nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 608 | Date: 10-Nov-1986

રાત પણ રહી નથી, દિન પણ રહ્યાં નથી

  No Audio

rāta paṇa rahī nathī, dina paṇa rahyāṁ nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-11-10 1986-11-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11597 રાત પણ રહી નથી, દિન પણ રહ્યાં નથી રાત પણ રહી નથી, દિન પણ રહ્યાં નથી

પળ તો પલટાતી રહી, પળ કોઈની તો રહી નથી

સદા સુખી કોઈ રહ્યું નથી, દુઃખી પણ સદા રહેશે નહિ

અમાસના અંધકાર પછી, પૂનમનું તેજ તો આવે રહી

ઓટ સાગરમાં આવી રહે, ભરતી તો સદા આવે પછી

સદા બાળપણ રહ્યું નથી, જુવાની સદા તો ટકી નથી

આવીને તો જગમાં સદા, કદી કોઈ તો રહ્યાં નથી

મુસીબતો જીવનમાં આવતી રહી, સ્થિર મનડું બને કદી

થાવા સ્થિર જગમાં, સહુ સદા તો મથતા રહે

સ્થિર થાજે તું જગમાં, શાશ્વતને તો સદા ભજી
View Original Increase Font Decrease Font


રાત પણ રહી નથી, દિન પણ રહ્યાં નથી

પળ તો પલટાતી રહી, પળ કોઈની તો રહી નથી

સદા સુખી કોઈ રહ્યું નથી, દુઃખી પણ સદા રહેશે નહિ

અમાસના અંધકાર પછી, પૂનમનું તેજ તો આવે રહી

ઓટ સાગરમાં આવી રહે, ભરતી તો સદા આવે પછી

સદા બાળપણ રહ્યું નથી, જુવાની સદા તો ટકી નથી

આવીને તો જગમાં સદા, કદી કોઈ તો રહ્યાં નથી

મુસીબતો જીવનમાં આવતી રહી, સ્થિર મનડું બને કદી

થાવા સ્થિર જગમાં, સહુ સદા તો મથતા રહે

સ્થિર થાજે તું જગમાં, શાશ્વતને તો સદા ભજી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rāta paṇa rahī nathī, dina paṇa rahyāṁ nathī

pala tō palaṭātī rahī, pala kōīnī tō rahī nathī

sadā sukhī kōī rahyuṁ nathī, duḥkhī paṇa sadā rahēśē nahi

amāsanā aṁdhakāra pachī, pūnamanuṁ tēja tō āvē rahī

ōṭa sāgaramāṁ āvī rahē, bharatī tō sadā āvē pachī

sadā bālapaṇa rahyuṁ nathī, juvānī sadā tō ṭakī nathī

āvīnē tō jagamāṁ sadā, kadī kōī tō rahyāṁ nathī

musībatō jīvanamāṁ āvatī rahī, sthira manaḍuṁ banē kadī

thāvā sthira jagamāṁ, sahu sadā tō mathatā rahē

sthira thājē tuṁ jagamāṁ, śāśvatanē tō sadā bhajī
English Explanation Increase Font Decrease Font


This bhajan aptly tell you that change is the only constant thing in life.

Kaka is giving many examples to elaborate on this phenomenon -

Neither night stays forever, nor day.

Time also keeps on changing. No one stays happy forever or unhappy for ever. After low tide in the ocean, comes high tide. One's childhood also doesn't stay forever, and youth also doesn't last. So, one should prey to eternal to give them understanding and calmness in this ever changing world.

Kaka is also explaining that you do not need serene situations and circumstances to remain peaceful and steady. One cannot depend on outside to create peaceful environment. Peace is generated within you no matter what the circumstances are. Adverse circumstances will not shake you and favourable circumstances will not heal you. You will remain as tall as ever under the wind or the breeze. Because of grace of God upon you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 608 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...607608609...Last