BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 612 | Date: 13-Nov-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી, નથી એક સરખી આંગળી જ્યાં તારી

  No Audio

Ferav Najar Tuj Par, Tu Jara Tari, Nathi Ek Sarakhi Aangli Jya Tari

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-11-13 1986-11-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11601 ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી, નથી એક સરખી આંગળી જ્યાં તારી ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી, નથી એક સરખી આંગળી જ્યાં તારી
મળશે નહીં જગમાં તો તુજને, એક સરખાં જ્યાં બે નરનારી
કાર્ય પગનું તો પગ કરશે, ના કરી શકે હાથ તારા ભાઈ
મુખનું કાર્ય તો મુખ જ કરે, નીરખવા આંખ મળી છે સારી
શરીર વચ્ચે રહી હૈયું તો ધડકે, દેખાય નહીં એ તો કાંઈ
અંગ બીજા જો ભૂલ કરે, દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ
પ્રભુના અંગ તો છીએ આપણે, સોંપ્યું છે કામ સર્વને કાંઈને કાંઈ
ભૂલો એમાં આપણાથી થાતી, દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ
કરશું કામ બરાબર જો આપણે, રહેશે પ્રભુ સદા હરખાઈ
કરજો સદા શુદ્ધ આચરણ, રહી છે એમાં તો સદા ભલાઈ
Gujarati Bhajan no. 612 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી, નથી એક સરખી આંગળી જ્યાં તારી
મળશે નહીં જગમાં તો તુજને, એક સરખાં જ્યાં બે નરનારી
કાર્ય પગનું તો પગ કરશે, ના કરી શકે હાથ તારા ભાઈ
મુખનું કાર્ય તો મુખ જ કરે, નીરખવા આંખ મળી છે સારી
શરીર વચ્ચે રહી હૈયું તો ધડકે, દેખાય નહીં એ તો કાંઈ
અંગ બીજા જો ભૂલ કરે, દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ
પ્રભુના અંગ તો છીએ આપણે, સોંપ્યું છે કામ સર્વને કાંઈને કાંઈ
ભૂલો એમાં આપણાથી થાતી, દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ
કરશું કામ બરાબર જો આપણે, રહેશે પ્રભુ સદા હરખાઈ
કરજો સદા શુદ્ધ આચરણ, રહી છે એમાં તો સદા ભલાઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
phērava najara tuja para, tuṁ jarā tārī, nathī ēka sarakhī āṁgalī jyāṁ tārī
malaśē nahīṁ jagamāṁ tō tujanē, ēka sarakhāṁ jyāṁ bē naranārī
kārya paganuṁ tō paga karaśē, nā karī śakē hātha tārā bhāī
mukhanuṁ kārya tō mukha ja karē, nīrakhavā āṁkha malī chē sārī
śarīra vaccē rahī haiyuṁ tō dhaḍakē, dēkhāya nahīṁ ē tō kāṁī
aṁga bījā jō bhūla karē, duḥkha anubhavē ē tō bhāī
prabhunā aṁga tō chīē āpaṇē, sōṁpyuṁ chē kāma sarvanē kāṁīnē kāṁī
bhūlō ēmāṁ āpaṇāthī thātī, duḥkha anubhavē ē tō bhāī
karaśuṁ kāma barābara jō āpaṇē, rahēśē prabhu sadā harakhāī
karajō sadā śuddha ācaraṇa, rahī chē ēmāṁ tō sadā bhalāī

Explanation in English
In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia(Kaka) is explaining the coexistence of all the individual components of the universal energy by giving the analogy of a human body.
He is saying...
Our body is made of so many different organs, and functions of every organ is specific, but connected.
The work of legs can not be done by hands, and work of mouth can only be done by the mouth itself.
To look around, we have got eyes. And, we have heart in the middle of all the organs, which is beating every second giving energy and life to the whole body. If one organ malfunctions then whole body suffers and it hurts.
With this analogy, Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining...
We are all independent individuals and part of this universal energy, God. We are all diverse and given specific purpose to fulfil, but again, universally connected. If we conduct ourselves irresponsibly, universal consciousness gets imbalanced.
In this cosmic arrangement, everything is interlinked and serves a purpose independently as well as jointly.
Every part of this universe is created by the Supreme(God) with a specific purpose- The Sun, The Moon, The Earth, The Planets, The Stars and so on.
Even on earth, every thing is created with a purpose-Mountains, Sea, Water, Air, forests, land, humans, animals and so on.
All of it is interconnected and come from same source, The Divine. Our small act is also part of the whole arrangement of God, therefore, proper conduct on our part is absolutely necessary to avoid any chaos.

First...611612613614615...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall