Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 612 | Date: 13-Nov-1986
ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી
Phērava najara tuja para, tuṁ jarā tārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 612 | Date: 13-Nov-1986

ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી

  No Audio

phērava najara tuja para, tuṁ jarā tārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-11-13 1986-11-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11601 ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી

   નથી એક સરખી આંગળી જ્યાં તારી

મળશે નહીં જગમાં તો તુજને

   એક સરખાં જ્યાં બે નરનારી

કાર્ય પગનું તો પગ કરશે

   ના કરી શકે હાથ તારા ભાઈ

મુખનું કાર્ય તો મુખ જ કરે

   નીરખવા આંખ મળી છે સારી

શરીર વચ્ચે રહી હૈયું તો ધડકે

   દેખાય નહીં એ તો કાંઈ

અંગ બીજા જો ભૂલ કરે

   દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ

પ્રભુના અંગ તો છીએ આપણે

   સોંપ્યું છે કામ સર્વને કાંઈ ને કાંઈ

ભૂલો એમાં આપણાથી થાતી

   દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ

કરશું કામ બરાબર જો આપણે

   રહેશે પ્રભુ સદા હરખાઈ

કરજો સદા શુદ્ધ આચરણ

   રહી છે એમાં તો સદા ભલાઈ
View Original Increase Font Decrease Font


ફેરવ નજર તુજ પર, તું જરા તારી

   નથી એક સરખી આંગળી જ્યાં તારી

મળશે નહીં જગમાં તો તુજને

   એક સરખાં જ્યાં બે નરનારી

કાર્ય પગનું તો પગ કરશે

   ના કરી શકે હાથ તારા ભાઈ

મુખનું કાર્ય તો મુખ જ કરે

   નીરખવા આંખ મળી છે સારી

શરીર વચ્ચે રહી હૈયું તો ધડકે

   દેખાય નહીં એ તો કાંઈ

અંગ બીજા જો ભૂલ કરે

   દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ

પ્રભુના અંગ તો છીએ આપણે

   સોંપ્યું છે કામ સર્વને કાંઈ ને કાંઈ

ભૂલો એમાં આપણાથી થાતી

   દુઃખ અનુભવે એ તો ભાઈ

કરશું કામ બરાબર જો આપણે

   રહેશે પ્રભુ સદા હરખાઈ

કરજો સદા શુદ્ધ આચરણ

   રહી છે એમાં તો સદા ભલાઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

phērava najara tuja para, tuṁ jarā tārī

   nathī ēka sarakhī āṁgalī jyāṁ tārī

malaśē nahīṁ jagamāṁ tō tujanē

   ēka sarakhāṁ jyāṁ bē naranārī

kārya paganuṁ tō paga karaśē

   nā karī śakē hātha tārā bhāī

mukhanuṁ kārya tō mukha ja karē

   nīrakhavā āṁkha malī chē sārī

śarīra vaccē rahī haiyuṁ tō dhaḍakē

   dēkhāya nahīṁ ē tō kāṁī

aṁga bījā jō bhūla karē

   duḥkha anubhavē ē tō bhāī

prabhunā aṁga tō chīē āpaṇē

   sōṁpyuṁ chē kāma sarvanē kāṁī nē kāṁī

bhūlō ēmāṁ āpaṇāthī thātī

   duḥkha anubhavē ē tō bhāī

karaśuṁ kāma barābara jō āpaṇē

   rahēśē prabhu sadā harakhāī

karajō sadā śuddha ācaraṇa

   rahī chē ēmāṁ tō sadā bhalāī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia(Kaka) is explaining the coexistence of all the individual components of the universal energy by giving the analogy of a human body.

He is saying...

Our body is made of so many different organs, and functions of every organ is specific, but connected.

The work of legs can not be done by hands, and work of mouth can only be done by the mouth itself.

To look around, we have got eyes. And, we have heart in the middle of all the organs, which is beating every second giving energy and life to the whole body. If one organ malfunctions then whole body suffers and it hurts.

With this analogy, Kaka is explaining...

We are all independent individuals and part of this universal energy, God. We are all diverse and given specific purpose to fulfil, but again, universally connected. If we conduct ourselves irresponsibly, universal consciousness gets imbalanced.

In this cosmic arrangement, everything is interlinked and serves a purpose independently as well as jointly.

Every part of this universe is created by the Supreme(God) with a specific purpose- The Sun, The Moon, The Earth, The Planets, The Stars and so on.

Even on earth, every thing is created with a purpose-Mountains, Sea, Water, Air, forests, land, humans, animals and so on.

All of it is interconnected and come from same source, The Divine. Our small act is also part of the whole arrangement of God, therefore, proper conduct on our part is absolutely necessary to avoid any chaos.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 612 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...610611612...Last