Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 614 | Date: 14-Nov-1986
તું તો સઘળે વ્યાપી માડી, લક્ષ્ય મારું વિંધાતું નથી
Tuṁ tō saghalē vyāpī māḍī, lakṣya māruṁ viṁdhātuṁ nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 614 | Date: 14-Nov-1986

તું તો સઘળે વ્યાપી માડી, લક્ષ્ય મારું વિંધાતું નથી

  No Audio

tuṁ tō saghalē vyāpī māḍī, lakṣya māruṁ viṁdhātuṁ nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-11-14 1986-11-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11603 તું તો સઘળે વ્યાપી માડી, લક્ષ્ય મારું વિંધાતું નથી તું તો સઘળે વ્યાપી માડી, લક્ષ્ય મારું વિંધાતું નથી

તું તો અણુ, અણુમાં વ્યાપી માડી, પાસે તારી પહોંચાતું નથી

તું તો સદા દેખે અમને માડી, તું તો તોય દેખાતી નથી

તું તો સદા સાંભળે અમને માડી, તોય એ કહેવાતું નથી

તું તો સહાય કરે અમને માડી, હાથ તારા દેખાતા નથી

તું તો પહોંચે સઘળે માડી, પગ તારા તો દેખાતા નથી

તું તો આરોગે સઘળે માડી, મુખ તારું દેખાતું નથી

તું તો લીલા કરતી માડી, લીલા તારી સમજાતી નથી

તું તો હૂંફ દેતી અમને માડી, હાજરી તારી દેખાતી નથી

તું તો સદા દયા કરતી માડી, દયા તારી સમજાતી નથી
View Original Increase Font Decrease Font


તું તો સઘળે વ્યાપી માડી, લક્ષ્ય મારું વિંધાતું નથી

તું તો અણુ, અણુમાં વ્યાપી માડી, પાસે તારી પહોંચાતું નથી

તું તો સદા દેખે અમને માડી, તું તો તોય દેખાતી નથી

તું તો સદા સાંભળે અમને માડી, તોય એ કહેવાતું નથી

તું તો સહાય કરે અમને માડી, હાથ તારા દેખાતા નથી

તું તો પહોંચે સઘળે માડી, પગ તારા તો દેખાતા નથી

તું તો આરોગે સઘળે માડી, મુખ તારું દેખાતું નથી

તું તો લીલા કરતી માડી, લીલા તારી સમજાતી નથી

તું તો હૂંફ દેતી અમને માડી, હાજરી તારી દેખાતી નથી

તું તો સદા દયા કરતી માડી, દયા તારી સમજાતી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuṁ tō saghalē vyāpī māḍī, lakṣya māruṁ viṁdhātuṁ nathī

tuṁ tō aṇu, aṇumāṁ vyāpī māḍī, pāsē tārī pahōṁcātuṁ nathī

tuṁ tō sadā dēkhē amanē māḍī, tuṁ tō tōya dēkhātī nathī

tuṁ tō sadā sāṁbhalē amanē māḍī, tōya ē kahēvātuṁ nathī

tuṁ tō sahāya karē amanē māḍī, hātha tārā dēkhātā nathī

tuṁ tō pahōṁcē saghalē māḍī, paga tārā tō dēkhātā nathī

tuṁ tō ārōgē saghalē māḍī, mukha tāruṁ dēkhātuṁ nathī

tuṁ tō līlā karatī māḍī, līlā tārī samajātī nathī

tuṁ tō hūṁpha dētī amanē māḍī, hājarī tārī dēkhātī nathī

tuṁ tō sadā dayā karatī māḍī, dayā tārī samajātī nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

O Mother, you are everywhere, still can not focus on you or target you for me to connect.

O Mother, you are in every atom of this creation, still can not reach you.

O Mother, you always look after us, still can not be seen.

O Mother, you hear us always, still can not hear you.

O Mother, you help us always, still can not see your hands.

O Mother, you reach everywhere, still can not see your legs.

O Mother, you eat our offerings, still can not see your mouth.

O Mother, you play in your creation, still can not see your game.

O Mother, you give protection, Still can not see your presence.

O Mother, you are always kind to everyone, still can not understand your kindness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 614 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...613614615...Last