Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 622 | Date: 19-Nov-1986
જગમાં આવ્યો તું જ્યારે, જ્યાં હતા ન દોસ્ત કે દુશ્મન ત્યાં
Jagamāṁ āvyō tuṁ jyārē, jyāṁ hatā na dōsta kē duśmana tyāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 622 | Date: 19-Nov-1986

જગમાં આવ્યો તું જ્યારે, જ્યાં હતા ન દોસ્ત કે દુશ્મન ત્યાં

  No Audio

jagamāṁ āvyō tuṁ jyārē, jyāṁ hatā na dōsta kē duśmana tyāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-11-19 1986-11-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11611 જગમાં આવ્યો તું જ્યારે, જ્યાં હતા ન દોસ્ત કે દુશ્મન ત્યાં જગમાં આવ્યો તું જ્યારે, જ્યાં હતા ન દોસ્ત કે દુશ્મન ત્યાં

રહેતા રહેતા બનતા ગયાં, દોસ્ત ને દુશ્મન ત્યાં ને ત્યાં

મારું મારું કરી, જગના ફેરાં બંધાયા, છૂટયું ન મારું મારું હૈયે જ્યાં

મારું મારું જો કરતા રહ્યાં, જગના ફેરા તો લખાતા રહ્યાં

કાપવા આવ્યો બંધન જ્યાં, કરતો રહ્યો મજબૂત એને ત્યાં

દુઃખમાં ડૂબી ત્રાસ્યો જ્યાં, સમજ ન આવી તોય ત્યાં

કર્મની બેડી કર્મથી તૂટશે જ્યાં, ભાગશે કર્મથી તું તો ક્યાં

શ્વાસે-શ્વાસે લખાયા કર્મો જ્યાં, વિના શ્વાસ તું રહેશે ક્યાં

સમજી કર્મો કરતો રહેશે જ્યાં, ઢીલી પડશે પકડ કર્મની ત્યાં

કરી કર્મ, ના રાખશે આશા જ્યાં, છૂટશે કર્મ ધીરે ધીરે ત્યાં

ઉપાય છે સહેલો જગમાં આ, જોજે અજમાવી તું ત્યાં

ઉતરશે કૃપા `મા’ ની જ્યાં, મજબૂર બનશે એ તો ત્યાં
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં આવ્યો તું જ્યારે, જ્યાં હતા ન દોસ્ત કે દુશ્મન ત્યાં

રહેતા રહેતા બનતા ગયાં, દોસ્ત ને દુશ્મન ત્યાં ને ત્યાં

મારું મારું કરી, જગના ફેરાં બંધાયા, છૂટયું ન મારું મારું હૈયે જ્યાં

મારું મારું જો કરતા રહ્યાં, જગના ફેરા તો લખાતા રહ્યાં

કાપવા આવ્યો બંધન જ્યાં, કરતો રહ્યો મજબૂત એને ત્યાં

દુઃખમાં ડૂબી ત્રાસ્યો જ્યાં, સમજ ન આવી તોય ત્યાં

કર્મની બેડી કર્મથી તૂટશે જ્યાં, ભાગશે કર્મથી તું તો ક્યાં

શ્વાસે-શ્વાસે લખાયા કર્મો જ્યાં, વિના શ્વાસ તું રહેશે ક્યાં

સમજી કર્મો કરતો રહેશે જ્યાં, ઢીલી પડશે પકડ કર્મની ત્યાં

કરી કર્મ, ના રાખશે આશા જ્યાં, છૂટશે કર્મ ધીરે ધીરે ત્યાં

ઉપાય છે સહેલો જગમાં આ, જોજે અજમાવી તું ત્યાં

ઉતરશે કૃપા `મા’ ની જ્યાં, મજબૂર બનશે એ તો ત્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ āvyō tuṁ jyārē, jyāṁ hatā na dōsta kē duśmana tyāṁ

rahētā rahētā banatā gayāṁ, dōsta nē duśmana tyāṁ nē tyāṁ

māruṁ māruṁ karī, jaganā phērāṁ baṁdhāyā, chūṭayuṁ na māruṁ māruṁ haiyē jyāṁ

māruṁ māruṁ jō karatā rahyāṁ, jaganā phērā tō lakhātā rahyāṁ

kāpavā āvyō baṁdhana jyāṁ, karatō rahyō majabūta ēnē tyāṁ

duḥkhamāṁ ḍūbī trāsyō jyāṁ, samaja na āvī tōya tyāṁ

karmanī bēḍī karmathī tūṭaśē jyāṁ, bhāgaśē karmathī tuṁ tō kyāṁ

śvāsē-śvāsē lakhāyā karmō jyāṁ, vinā śvāsa tuṁ rahēśē kyāṁ

samajī karmō karatō rahēśē jyāṁ, ḍhīlī paḍaśē pakaḍa karmanī tyāṁ

karī karma, nā rākhaśē āśā jyāṁ, chūṭaśē karma dhīrē dhīrē tyāṁ

upāya chē sahēlō jagamāṁ ā, jōjē ajamāvī tuṁ tyāṁ

utaraśē kr̥pā `mā' nī jyāṁ, majabūra banaśē ē tō tyāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Devendra Ghia(Kaka) is showing very simply a solution to end this cycle of karma

(actions and consequences).

He says-

When you were born, you had neither friends nor enemies. Living your life , you created many friends and many enemies.

You are not leaving your attachments, thinking that they are all yours. And thus you are confirming more births in future.

You have taken this birth to end your bondages, instead you continue making them stronger.

You have created so much unhappiness for yourself, but you have still not learn your lesson.

You need to break the chain of karmas (actions) , you cannot be away from it.

Every breath you take, you are involved in some karma( action), and also can't live without breathing.

So then why not perform positive actions with understanding, which will reduce the burden of previous karmas.

And again, after doing the action, you should not have any expectations. Slowly, your burden of previous karma( deeds) will be lessened and removed.

Solution to come out of cycle of karma (cause and effect)is very simple. And, see how Divine Mother is forced to shower grace upon you.

Kaka is saying that birth is unavoidable, karmas (actions) are unavoidable. But attachments are avoidable. Bad actions are avoidable and expectations are avoidable. Coming out of cycle of karma is very possible and connection with Divine Mother is the end result of it all.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 622 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...622623624...Last