Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 623 | Date: 21-Nov-1986
જગની નિયંતા તુજને જાણી, રક્ષણહાર મેં તો માની છે
Jaganī niyaṁtā tujanē jāṇī, rakṣaṇahāra mēṁ tō mānī chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 623 | Date: 21-Nov-1986

જગની નિયંતા તુજને જાણી, રક્ષણહાર મેં તો માની છે

  No Audio

jaganī niyaṁtā tujanē jāṇī, rakṣaṇahāra mēṁ tō mānī chē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-11-21 1986-11-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11612 જગની નિયંતા તુજને જાણી, રક્ષણહાર મેં તો માની છે જગની નિયંતા તુજને જાણી, રક્ષણહાર મેં તો માની છે

ધરી આશ મેં એક તારી, આશ બીજી બધી ત્યાગી છે

સુખદુઃખમાં છે તું તો સાથી, આશ સાથની બીજી નકામી છે

જગમાં પ્રેમ તો છે એક તારો સાચો, વાત બીજા પ્રેમની ખોટી છે

જગમાં તું તો એક છે સાચી, સાચી તુજને મેં તો માની છે

હરપળ તું તો યાદ આવે, યાદ બીજી બધી નકામી છે

કૃપા વરસે છે તો જગમાં તારી, બીજી કૃપાની જરૂર શી છે

પડે દૃષ્ટિ જેના પર તારી, બીજી દૃષ્ટિની જરૂર શી છે

શક્તિ જગમાં વિલસી રહી છે તારી, શક્તિશાળી તુજને માની છે

દયાની દેવી જગમાં તું છે માડી, દયા તારી મેં તો માગી છે
View Original Increase Font Decrease Font


જગની નિયંતા તુજને જાણી, રક્ષણહાર મેં તો માની છે

ધરી આશ મેં એક તારી, આશ બીજી બધી ત્યાગી છે

સુખદુઃખમાં છે તું તો સાથી, આશ સાથની બીજી નકામી છે

જગમાં પ્રેમ તો છે એક તારો સાચો, વાત બીજા પ્રેમની ખોટી છે

જગમાં તું તો એક છે સાચી, સાચી તુજને મેં તો માની છે

હરપળ તું તો યાદ આવે, યાદ બીજી બધી નકામી છે

કૃપા વરસે છે તો જગમાં તારી, બીજી કૃપાની જરૂર શી છે

પડે દૃષ્ટિ જેના પર તારી, બીજી દૃષ્ટિની જરૂર શી છે

શક્તિ જગમાં વિલસી રહી છે તારી, શક્તિશાળી તુજને માની છે

દયાની દેવી જગમાં તું છે માડી, દયા તારી મેં તો માગી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jaganī niyaṁtā tujanē jāṇī, rakṣaṇahāra mēṁ tō mānī chē

dharī āśa mēṁ ēka tārī, āśa bījī badhī tyāgī chē

sukhaduḥkhamāṁ chē tuṁ tō sāthī, āśa sāthanī bījī nakāmī chē

jagamāṁ prēma tō chē ēka tārō sācō, vāta bījā prēmanī khōṭī chē

jagamāṁ tuṁ tō ēka chē sācī, sācī tujanē mēṁ tō mānī chē

harapala tuṁ tō yāda āvē, yāda bījī badhī nakāmī chē

kr̥pā varasē chē tō jagamāṁ tārī, bījī kr̥pānī jarūra śī chē

paḍē dr̥ṣṭi jēnā para tārī, bījī dr̥ṣṭinī jarūra śī chē

śakti jagamāṁ vilasī rahī chē tārī, śaktiśālī tujanē mānī chē

dayānī dēvī jagamāṁ tuṁ chē māḍī, dayā tārī mēṁ tō māgī chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his usual style, he is conversing here with Mother.

He is communicating...

You are the controller of this world, that I know, you are the protector that I believe.

You are the one that I am longing for, I have removed all the other desires.

You are my companion in my joy and sorrow, to hope for any other companion is useless.

Only your love is true love in this world, love of others is not real.

You are the only truth in this world, your truth is my belief.

You the one I remember every second, remembering anything else is useless.

Showers of your grace is pouring in this world, then where is the need for any other grace!

You are always caring for all, where is the need for any other care!

Strength of yours is spreading in the world, you are the energy of this world that I believe.

You are the Goddess of compassion, O Mother, I am asking for your kindness.

Kaka's devotion to Divine Mother and his communication with Her is so natural. He is saying that when Divine Mother herself is taking care of you, loving you, protecting you, being with you, then where is the need for any other blessings. We are all blessed eternally by Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 623 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...622623624...Last