Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 624 | Date: 22-Nov-1986
તાંતણા અહંના જીવનમાં વણાયા, મોહના તાંતણા ગૂંથાયા
Tāṁtaṇā ahaṁnā jīvanamāṁ vaṇāyā, mōhanā tāṁtaṇā gūṁthāyā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 624 | Date: 22-Nov-1986

તાંતણા અહંના જીવનમાં વણાયા, મોહના તાંતણા ગૂંથાયા

  No Audio

tāṁtaṇā ahaṁnā jīvanamāṁ vaṇāyā, mōhanā tāṁtaṇā gūṁthāyā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-11-22 1986-11-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11613 તાંતણા અહંના જીવનમાં વણાયા, મોહના તાંતણા ગૂંથાયા તાંતણા અહંના જીવનમાં વણાયા, મોહના તાંતણા ગૂંથાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

ભાવના આગમન લંબાયા, પ્રેમના તાંતણા તો સુકાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

રસ્તા સૂઝ્યા ખોટા જીવનમાં, રસ્તા સાચા તો ભુલાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

પોતાના તો પારકા બન્યા, પારકા સહાયે દોડી આવ્યા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

ખોટી શાનમાં તો રહેંસાયા, મૂલ્યો જીવનના વિસરાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

હડસેલા કંઈકના ખાધા, જીવનમાં હાથ કંઈક ફેલાવ્યા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

લાલચે બહુ લપટાવ્યા, અભિમાને તો પૂરા ડુબાડયાં

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

ચિંતાના વાદળ ઘેરાયા, સુખના દિન તો ભુલાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

શાંતિના ભોગ લેવાયા, રાજ ચંચળતાના સ્થપાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

દૂર દૂર પ્રભુના તેજ દેખાયા, પગલાં એ તરફ મંડાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, ઉકેલના મંડાણ જીવનમાં મંડાયા
View Original Increase Font Decrease Font


તાંતણા અહંના જીવનમાં વણાયા, મોહના તાંતણા ગૂંથાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

ભાવના આગમન લંબાયા, પ્રેમના તાંતણા તો સુકાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

રસ્તા સૂઝ્યા ખોટા જીવનમાં, રસ્તા સાચા તો ભુલાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

પોતાના તો પારકા બન્યા, પારકા સહાયે દોડી આવ્યા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

ખોટી શાનમાં તો રહેંસાયા, મૂલ્યો જીવનના વિસરાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

હડસેલા કંઈકના ખાધા, જીવનમાં હાથ કંઈક ફેલાવ્યા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

લાલચે બહુ લપટાવ્યા, અભિમાને તો પૂરા ડુબાડયાં

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

ચિંતાના વાદળ ઘેરાયા, સુખના દિન તો ભુલાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

શાંતિના ભોગ લેવાયા, રાજ ચંચળતાના સ્થપાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, મંડાણ તો જીવનમાં મંડાયા

દૂર દૂર પ્રભુના તેજ દેખાયા, પગલાં એ તરફ મંડાયા

   ગૂંચવણોની ગૂંચના, ઉકેલના મંડાણ જીવનમાં મંડાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tāṁtaṇā ahaṁnā jīvanamāṁ vaṇāyā, mōhanā tāṁtaṇā gūṁthāyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

bhāvanā āgamana laṁbāyā, prēmanā tāṁtaṇā tō sukāyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

rastā sūjhyā khōṭā jīvanamāṁ, rastā sācā tō bhulāyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

pōtānā tō pārakā banyā, pārakā sahāyē dōḍī āvyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

khōṭī śānamāṁ tō rahēṁsāyā, mūlyō jīvananā visarāyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

haḍasēlā kaṁīkanā khādhā, jīvanamāṁ hātha kaṁīka phēlāvyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

lālacē bahu lapaṭāvyā, abhimānē tō pūrā ḍubāḍayāṁ

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

ciṁtānā vādala ghērāyā, sukhanā dina tō bhulāyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

śāṁtinā bhōga lēvāyā, rāja caṁcalatānā sthapāyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, maṁḍāṇa tō jīvanamāṁ maṁḍāyā

dūra dūra prabhunā tēja dēkhāyā, pagalāṁ ē tarapha maṁḍāyā

   gūṁcavaṇōnī gūṁcanā, ukēlanā maṁḍāṇa jīvanamāṁ maṁḍāyā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka is reflecting on complications of our life, which are infused by our own traits. Filtration of our deficiency needs to be undertaken.

He is saying...

When the threads of arrogance are woven in life, and threads of temptation are knitted,

The knots of complications have begun in our life.

When feelings are no where to be seen, and love has dried up,

When wrong paths are thought of and correct paths are forgotten,

The knots of complications have begun in life.

When your own became distant, and others came running to associate,

When lived in false demeanour, and values and principles are forgotten,

The knots of complications have begun in life.

When ignored and kicked by many, and begged for help,

When got wrapped in greed, and drowned in pride,

The knots of complications have begun in life.

When surrounded by clouds of worries and forgotten the days of happiness,

When peace is sacrificed, and fickleness has taken over the reins of life,

The knots of complications have begun in life.

Far far away, The Radiance of God is seen, steps towards Divine are taken,

The knots of complications have begun to unfold in life.

Kaka is explaining that it doesn't take any time to complicate matters in life. Arrogance, temptations, selfish love and feelings, wrong direction, wrong judgement are some of the attributes that are present in all of us in different degrees, and are the foundation on which the tower of complications is built. Our complications are not God given, they are created by only us. Kaka is urging us to look in the direction of Divine, shredding all individual centric thinking.

Complete surrender to God is the only way to spiritual illumination.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 624 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...622623624...Last