Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 629 | Date: 28-Nov-1986
થવાનું હશે જો એજ થાયે, ફાયદો શું છે એને જાણીને
Thavānuṁ haśē jō ēja thāyē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 629 | Date: 28-Nov-1986

થવાનું હશે જો એજ થાયે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

  No Audio

thavānuṁ haśē jō ēja thāyē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-11-28 1986-11-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11618 થવાનું હશે જો એજ થાયે, ફાયદો શું છે એને જાણીને થવાનું હશે જો એજ થાયે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

રોકી ના શકીએ જો એને, ફાયદો શું છે એને જાણીને

રસ્તો પૂછીને, પથ પર ન ચાલીએ, ફાયદો શું છે એને જાણીને

લાગે ના વળગે, માથું એમાં મારે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

કરવું ના કંઈ, જાણવા દોડવું બધે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

હિસાબ તો પાકો કરે, અમલ ના કરે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

જાવાનું જ્યાં તે ન જાણે, બીજું પૂછયા કરે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

પીધા પછી, ના પૂછ જળ શુદ્ધ છે કે નહિ, ફાયદો શું છે એને જાણીને

થાક લાગતા વિસામો જો મળી રહે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

અંધકારે ડૂબેલાને પ્રકાશ મળે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

હરખાય જો નયનો અન્યના જોઈને, તો ફાયદો શું છે એને જાણીને
Increase Font Decrease Font

થવાનું હશે જો એજ થાયે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

રોકી ના શકીએ જો એને, ફાયદો શું છે એને જાણીને

રસ્તો પૂછીને, પથ પર ન ચાલીએ, ફાયદો શું છે એને જાણીને

લાગે ના વળગે, માથું એમાં મારે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

કરવું ના કંઈ, જાણવા દોડવું બધે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

હિસાબ તો પાકો કરે, અમલ ના કરે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

જાવાનું જ્યાં તે ન જાણે, બીજું પૂછયા કરે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

પીધા પછી, ના પૂછ જળ શુદ્ધ છે કે નહિ, ફાયદો શું છે એને જાણીને

થાક લાગતા વિસામો જો મળી રહે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

અંધકારે ડૂબેલાને પ્રકાશ મળે, ફાયદો શું છે એને જાણીને

હરખાય જો નયનો અન્યના જોઈને, તો ફાયદો શું છે એને જાણીને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
thavānuṁ haśē jō ēja thāyē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

rōkī nā śakīē jō ēnē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

rastō pūchīnē, patha para na cālīē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

lāgē nā valagē, māthuṁ ēmāṁ mārē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

karavuṁ nā kaṁī, jāṇavā dōḍavuṁ badhē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

hisāba tō pākō karē, amala nā karē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

jāvānuṁ jyāṁ tē na jāṇē, bījuṁ pūchayā karē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

pīdhā pachī, nā pūcha jala śuddha chē kē nahi, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

thāka lāgatā visāmō jō malī rahē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

aṁdhakārē ḍūbēlānē prakāśa malē, phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē

harakhāya jō nayanō anyanā jōīnē, tō phāyadō śuṁ chē ēnē jāṇīnē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, Pujya Kaka, is illuminating us as to how many things that we indulge in life has no meaning at all. It is of no benefit or fulfilment to us and should make conscious efforts to divert our focus .
He is saying...
What is going to happen is going to happen, and cannot control it anyway, then what is the point of knowing about it.
After asking for direction, if you do not follow the path, then what is the point of knowing about it.
Indulging in useless, unrelated matters, what is the point of knowing about it.
Want to have proper accounts , but don't want to implement it, then what is the point of knowing about it.
Don't want to know where you are supposed to go, and want to know about everything else, then what is the point of knowing about it.
After drinking, don't ask whether the water is pure or not. As soon as you get tired, you end up resting, then what is the point of knowing about it.
After you sink in darkness, you find light. You get happy seeing other's foresight, what is the point of knowing about it.
Kaka is pointing out that most of the time we do things that are not needed and we don't do things that are needed. Sheer waste of time energy and efforts. We need to recognise our aimless focus. Our inquisitive mind needs to rest and focus should shift to within.
Gujarati Bhajan no. 629 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...628629630...Last