BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 635 | Date: 01-Dec-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે

  Audio

Shwase Shwase Vishwas Guthashe Tara Jyare

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-12-01 1986-12-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11624 શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
હૈયું ભીંજાશે કરુણાથી તો તારું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
કૂડકપટ હૈયેથી તું હટાવશે તો તારા જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
વાણી ને વર્તનની સુસંગતા વ્યાપશે તારામાં જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
કામ ક્રોધને હૈયેથી દેશે દેશવટો તું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
પાપોના પશ્ચાત્તાપના આંસુ વહેશે નયનોમાં તો જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
મોહના પડળ દૂર થશે હૈયેથી તો તારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
લોભ, મદ, દંભ હૈયાને સ્પર્શ કરી નહિ શકે જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
અણુ અણુ હૈયાનો તારો ડૂબશે ધીરજમાં જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
શ્વાસેશ્વાસ તારા, રટવા લાગશે પ્રભુનું નામ જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
પગલાં સંતોના વિનાસંકોચે પૂજશે તું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
https://www.youtube.com/watch?v=fkCsSR_a7GE
Gujarati Bhajan no. 635 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
હૈયું ભીંજાશે કરુણાથી તો તારું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
કૂડકપટ હૈયેથી તું હટાવશે તો તારા જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
વાણી ને વર્તનની સુસંગતા વ્યાપશે તારામાં જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
કામ ક્રોધને હૈયેથી દેશે દેશવટો તું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
પાપોના પશ્ચાત્તાપના આંસુ વહેશે નયનોમાં તો જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
મોહના પડળ દૂર થશે હૈયેથી તો તારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
લોભ, મદ, દંભ હૈયાને સ્પર્શ કરી નહિ શકે જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
અણુ અણુ હૈયાનો તારો ડૂબશે ધીરજમાં જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
શ્વાસેશ્વાસ તારા, રટવા લાગશે પ્રભુનું નામ જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
પગલાં સંતોના વિનાસંકોચે પૂજશે તું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śvāsē-śvāsē viśvāsa gūṁthāśē tārā jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
haiyuṁ bhīṁjāśē karuṇāthī tō tāruṁ jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
kūḍakapaṭa haiyēthī tuṁ haṭāvaśē tō tārā jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
vāṇī nē vartananī susaṁgatā vyāpaśē tārāmāṁ jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
kāma krōdhanē haiyēthī dēśē dēśavaṭō tuṁ jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
pāpōnā paścāttāpanā āṁsu vahēśē nayanōmāṁ tō jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
mōhanā paḍala dūra thaśē haiyēthī tō tārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
lōbha, mada, daṁbha haiyānē sparśa karī nahi śakē jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
aṇu aṇu haiyānō tārō ḍūbaśē dhīrajamāṁ jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
śvāsēśvāsa tārā, raṭavā lāgaśē prabhunuṁ nāma jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
pagalāṁ saṁtōnā vināsaṁkōcē pūjaśē tuṁ jyārē
   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

Explanation in English
In this beautiful Gujarati bhajan on life approach Shri Devendra Ghia, also our Guruji, fondly called by us as Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is throwing light on how we should become worthy of God's love. What efforts we need to put to even come one step ahead in the direction of Divine.
He is saying...
When every breath of yours is inter locked with faith in Divine,
Then you can hope to see God in your heart.
When heart of yours will drench with compassion,
Then you can hope to see God in your heart.
When bad intentions are thrown out of your heart,
When speech and conduct of yours will sync, and remain controlled,
When lust and anger of yours will expel
When in repentance of your sins, eyes will fill with tears,
Then you can hope to see God in your heart.
When temptations in your heart will disappear,
When greed and hypocrisy will not touch your heart,
When every cell of yours will evolve in patience,
Then you can hope to see God in your heart.
When every breath of yours will chant God's name,
When you will worship saints without hesitation and in complete adoration,
Then you can hope to see God in your heart.
When one is free of vices like anger, lust, hypocrisy, temptations and have sense of regret for the wrongs, compassion, patience, control over speech and behaviour, admiration for higher souls, and devotion then and may be then we might be worthy of God's grace to a little extent.

શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારેશ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
હૈયું ભીંજાશે કરુણાથી તો તારું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
કૂડકપટ હૈયેથી તું હટાવશે તો તારા જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
વાણી ને વર્તનની સુસંગતા વ્યાપશે તારામાં જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
કામ ક્રોધને હૈયેથી દેશે દેશવટો તું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
પાપોના પશ્ચાત્તાપના આંસુ વહેશે નયનોમાં તો જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
મોહના પડળ દૂર થશે હૈયેથી તો તારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
લોભ, મદ, દંભ હૈયાને સ્પર્શ કરી નહિ શકે જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
અણુ અણુ હૈયાનો તારો ડૂબશે ધીરજમાં જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
શ્વાસેશ્વાસ તારા, રટવા લાગશે પ્રભુનું નામ જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
પગલાં સંતોના વિનાસંકોચે પૂજશે તું જ્યારે
   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
1986-12-01https://i.ytimg.com/vi/fkCsSR_a7GE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=fkCsSR_a7GE
First...631632633634635...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall