Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 635 | Date: 01-Dec-1986
શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે
Śvāsē-śvāsē viśvāsa gūṁthāśē tārā jyārē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 635 | Date: 01-Dec-1986

શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે

  Audio

śvāsē-śvāsē viśvāsa gūṁthāśē tārā jyārē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-12-01 1986-12-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11624 શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

હૈયું ભીંજાશે કરુણાથી તો તારું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

કૂડકપટ હૈયેથી તું હટાવશે તો તારા જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

વાણી ને વર્તનની સુસંગતા વ્યાપશે તારામાં જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

કામ ક્રોધને હૈયેથી દેશે દેશવટો તું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

પાપોના પશ્ચાત્તાપના આંસુ વહેશે નયનોમાં તો જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

મોહના પડળ દૂર થશે હૈયેથી તો તારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

લોભ, મદ, દંભ હૈયાને સ્પર્શ કરી નહિ શકે જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

અણુ અણુ હૈયાનો તારો ડૂબશે ધીરજમાં જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

શ્વાસેશ્વાસ તારા, રટવા લાગશે પ્રભુનું નામ જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

પગલાં સંતોના વિનાસંકોચે પૂજશે તું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
https://www.youtube.com/watch?v=fkCsSR_a7GE
View Original Increase Font Decrease Font


શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

હૈયું ભીંજાશે કરુણાથી તો તારું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

કૂડકપટ હૈયેથી તું હટાવશે તો તારા જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

વાણી ને વર્તનની સુસંગતા વ્યાપશે તારામાં જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

કામ ક્રોધને હૈયેથી દેશે દેશવટો તું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

પાપોના પશ્ચાત્તાપના આંસુ વહેશે નયનોમાં તો જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

મોહના પડળ દૂર થશે હૈયેથી તો તારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

લોભ, મદ, દંભ હૈયાને સ્પર્શ કરી નહિ શકે જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

અણુ અણુ હૈયાનો તારો ડૂબશે ધીરજમાં જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

શ્વાસેશ્વાસ તારા, રટવા લાગશે પ્રભુનું નામ જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

પગલાં સંતોના વિનાસંકોચે પૂજશે તું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śvāsē-śvāsē viśvāsa gūṁthāśē tārā jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

haiyuṁ bhīṁjāśē karuṇāthī tō tāruṁ jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

kūḍakapaṭa haiyēthī tuṁ haṭāvaśē tō tārā jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

vāṇī nē vartananī susaṁgatā vyāpaśē tārāmāṁ jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

kāma krōdhanē haiyēthī dēśē dēśavaṭō tuṁ jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

pāpōnā paścāttāpanā āṁsu vahēśē nayanōmāṁ tō jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

mōhanā paḍala dūra thaśē haiyēthī tō tārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

lōbha, mada, daṁbha haiyānē sparśa karī nahi śakē jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

aṇu aṇu haiyānō tārō ḍūbaśē dhīrajamāṁ jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

śvāsēśvāsa tārā, raṭavā lāgaśē prabhunuṁ nāma jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē

pagalāṁ saṁtōnā vināsaṁkōcē pūjaśē tuṁ jyārē

   āśa rākhajē tuṁ haridarśananī haiyāmāṁ tō tārē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan on life approach Shri Devendra Ghia, also our Guruji, fondly called by us as Pujya Kaka is throwing light on how we should become worthy of God's love. What efforts we need to put to even come one step ahead in the direction of Divine.

He is saying...

When every breath of yours is inter locked with faith in Divine,

Then you can hope to see God in your heart.

When heart of yours will drench with compassion,

Then you can hope to see God in your heart.

When bad intentions are thrown out of your heart,

When speech and conduct of yours will sync, and remain controlled,

When lust and anger of yours will expel

When in repentance of your sins, eyes will fill with tears,

Then you can hope to see God in your heart.

When temptations in your heart will disappear,

When greed and hypocrisy will not touch your heart,

When every cell of yours will evolve in patience,

Then you can hope to see God in your heart.

When every breath of yours will chant God's name,

When you will worship saints without hesitation and in complete adoration,

Then you can hope to see God in your heart.

When one is free of vices like anger, lust, hypocrisy, temptations and have sense of regret for the wrongs, compassion, patience, control over speech and behaviour, admiration for higher souls, and devotion then and may be then we might be worthy of God's grace to a little extent.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 635 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

શ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારેશ્વાસે-શ્વાસે વિશ્વાસ ગૂંથાશે તારા જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

હૈયું ભીંજાશે કરુણાથી તો તારું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

કૂડકપટ હૈયેથી તું હટાવશે તો તારા જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

વાણી ને વર્તનની સુસંગતા વ્યાપશે તારામાં જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

કામ ક્રોધને હૈયેથી દેશે દેશવટો તું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

પાપોના પશ્ચાત્તાપના આંસુ વહેશે નયનોમાં તો જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

મોહના પડળ દૂર થશે હૈયેથી તો તારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

લોભ, મદ, દંભ હૈયાને સ્પર્શ કરી નહિ શકે જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

અણુ અણુ હૈયાનો તારો ડૂબશે ધીરજમાં જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

શ્વાસેશ્વાસ તારા, રટવા લાગશે પ્રભુનું નામ જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે

પગલાં સંતોના વિનાસંકોચે પૂજશે તું જ્યારે

   આશ રાખજે તું હરિદર્શનની હૈયામાં તો તારે
1986-12-01https://i.ytimg.com/vi/fkCsSR_a7GE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=fkCsSR_a7GE


First...634635636...Last