Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 636 | Date: 03-Dec-1986
સફર શરૂ થઈ છે અનંતયાત્રાની તો તારી
Saphara śarū thaī chē anaṁtayātrānī tō tārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 636 | Date: 03-Dec-1986

સફર શરૂ થઈ છે અનંતયાત્રાની તો તારી

  No Audio

saphara śarū thaī chē anaṁtayātrānī tō tārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-12-03 1986-12-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11625 સફર શરૂ થઈ છે અનંતયાત્રાની તો તારી સફર શરૂ થઈ છે અનંતયાત્રાની તો તારી

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

વેશ તારા કંઈક જાશે પલટાતા (2)

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

સ્થળ સદા તારા તો રહેશે બદલાતા (2)

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

પરિચય અન્યના તો રહેશે જ થાતા, કંઈક સદા રહેશે તો ભુલાતા

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

વચ્ચે વચ્ચે, રાહ ભલે રહેશે તું બદલતો

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

ખાડા ને ટેકરા રહેશે વચ્ચે તો આવતા

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

સાથી તો તારા રહેશે સદા બદલાતા

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

વચ્ચે ભલે તું થાકીશ, સફર તારી રહેશે તો ચાલુ

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

અનંતમાં ભળતાં, સફરનો અંત તો આવશે

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે
View Original Increase Font Decrease Font


સફર શરૂ થઈ છે અનંતયાત્રાની તો તારી

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

વેશ તારા કંઈક જાશે પલટાતા (2)

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

સ્થળ સદા તારા તો રહેશે બદલાતા (2)

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

પરિચય અન્યના તો રહેશે જ થાતા, કંઈક સદા રહેશે તો ભુલાતા

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

વચ્ચે વચ્ચે, રાહ ભલે રહેશે તું બદલતો

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

ખાડા ને ટેકરા રહેશે વચ્ચે તો આવતા

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

સાથી તો તારા રહેશે સદા બદલાતા

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

વચ્ચે ભલે તું થાકીશ, સફર તારી રહેશે તો ચાલુ

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે

અનંતમાં ભળતાં, સફરનો અંત તો આવશે

   સફર તારી તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saphara śarū thaī chē anaṁtayātrānī tō tārī

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

vēśa tārā kaṁīka jāśē palaṭātā (2)

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

sthala sadā tārā tō rahēśē badalātā (2)

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

paricaya anyanā tō rahēśē ja thātā, kaṁīka sadā rahēśē tō bhulātā

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

vaccē vaccē, rāha bhalē rahēśē tuṁ badalatō

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

khāḍā nē ṭēkarā rahēśē vaccē tō āvatā

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

sāthī tō tārā rahēśē sadā badalātā

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

vaccē bhalē tuṁ thākīśa, saphara tārī rahēśē tō cālu

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē

anaṁtamāṁ bhalatāṁ, sapharanō aṁta tō āvaśē

   saphara tārī tō cālu nē cālu ja rahēśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kaka, our Guruji, also called Shri Devendra Ghia, is expressing about cycle of life and death. He is talking about not only our journey through this life, but also endless journeys through many lives.

He is saying...

Your journey has started(you have taken birth), which will end with your death.

But, journey of yours, will go on and on.

You will take different forms,

Journey of yours will go on and on.

Places for you will change,

Journey of yours will go on and on.

Introduction of others will keep on happening, some will stay forever, some will be forgotten,

Journey of yours will go on and on.

In between, though you will change your path,

Journey of yours will go on and on.

Pits(lows) and mounds(highs) will come your way,

Journey of yours will go on and on.

Companions will keep on changing,

Journey of yours will go on and on.

In between, you will get tired, but travel will continue,

Journey of yours will go on and on.

Merging with infinity, your travel will end,

Journey of yours will go on and on.

Kaka is so simply narrating the hard facts of cycle of life and death. We The Souls, have travelled through so many many lives, through so many different forms, different places, different people, and we just continue with this endless charade. We are tired, but our travel is not going to end till the time we merge with Almighty.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 636 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...634635636...Last