Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 637 | Date: 03-Dec-1986
કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય
Karyā haśē karmō kēvāṁ mēṁ tō māḍī, ē tō nā samajāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 637 | Date: 03-Dec-1986

કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય

  No Audio

karyā haśē karmō kēvāṁ mēṁ tō māḍī, ē tō nā samajāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-12-03 1986-12-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11626 કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

યત્નો મારા માડી, સદા અધૂરાં ને અધૂરાં રહી જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

મનમાં જાગે ખૂબ આશા, આળસ એને તો ગળી જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

આવ્યો હું તો જગમાં માડી, કર્મોનું પોટલું લઈને જ્યાં

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

પુણ્યનું પોટલું વધતું નથી, પાપનું પોટલું તો વધતું જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

મનડું તો ના રહે સ્થિર, એ તો ફરતું રહે સદાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

નિત્ય શુભ સંકલ્પ કરતો, પળમાં એ તો તૂટતા જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

નિરાશા તો રહી છે હૈયે વળગી, ધીરજ તો ખૂટતી જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

દિન ને રાત વાટ હું જોતો રહેતો, અંત ન આવે એનો ક્યાંય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર ઠેલાય

ન માગ્યું પણ તું તો દેતી, આજે માગું છું તારી પાસ

   કૃપા કરી મુજ પર માડી, દર્શન દેજે તું આજ ને આજ
View Original Increase Font Decrease Font


કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

યત્નો મારા માડી, સદા અધૂરાં ને અધૂરાં રહી જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

મનમાં જાગે ખૂબ આશા, આળસ એને તો ગળી જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

આવ્યો હું તો જગમાં માડી, કર્મોનું પોટલું લઈને જ્યાં

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

પુણ્યનું પોટલું વધતું નથી, પાપનું પોટલું તો વધતું જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

મનડું તો ના રહે સ્થિર, એ તો ફરતું રહે સદાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

નિત્ય શુભ સંકલ્પ કરતો, પળમાં એ તો તૂટતા જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

નિરાશા તો રહી છે હૈયે વળગી, ધીરજ તો ખૂટતી જાય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય

દિન ને રાત વાટ હું જોતો રહેતો, અંત ન આવે એનો ક્યાંય

   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર ઠેલાય

ન માગ્યું પણ તું તો દેતી, આજે માગું છું તારી પાસ

   કૃપા કરી મુજ પર માડી, દર્શન દેજે તું આજ ને આજ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karyā haśē karmō kēvāṁ mēṁ tō māḍī, ē tō nā samajāya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

yatnō mārā māḍī, sadā adhūrāṁ nē adhūrāṁ rahī jāya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

manamāṁ jāgē khūba āśā, ālasa ēnē tō galī jāya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

āvyō huṁ tō jagamāṁ māḍī, karmōnuṁ pōṭaluṁ laīnē jyāṁ

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

puṇyanuṁ pōṭaluṁ vadhatuṁ nathī, pāpanuṁ pōṭaluṁ tō vadhatuṁ jāya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

manaḍuṁ tō nā rahē sthira, ē tō pharatuṁ rahē sadāya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

nitya śubha saṁkalpa karatō, palamāṁ ē tō tūṭatā jāya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

nirāśā tō rahī chē haiyē valagī, dhīraja tō khūṭatī jāya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya

dina nē rāta vāṭa huṁ jōtō rahētō, aṁta na āvē ēnō kyāṁya

   darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra ṭhēlāya

na māgyuṁ paṇa tuṁ tō dētī, ājē māguṁ chuṁ tārī pāsa

   kr̥pā karī muja para māḍī, darśana dējē tuṁ āja nē āja
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of yearning, resignation and waiting for a glimpse of Divine Mother, Our Guruji, Pujya Kaka is talking to Mother in usual style.

He is saying...

What kind of karmas I must have done , O Mother,

That the vision of yours is drifting away and away.

All my efforts are always incomplete, O Mother,

Then vision of yours is drifting away and away.

Very hopeful in my heart, but laziness gulps it down,

Baggage of Karmas( actions) have followed me in this world,

And bundle of good deeds is not growing, while, bundle of sins is enlarging.

Mind is never stable, always wandering,

Resolve to do good all the time,

but fail in no time.

Disappointment is filled in the heart, and patience is fading,

Waiting day and night, wait never ends,

Then vision of yours is drifting away and away.

You give, even when not asked, I am asking you today to shower the grace upon me and allow me to see you today and today.

This bhajan expresses Kaka's extreme desire to see Divine Mother, and his extreme anguish about his faults and shortcomings. He is in constant warfare with himself. All he wants is a vision of Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 637 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...637638639...Last