BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 637 | Date: 03-Dec-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય

  No Audio

Karya Hashe Karmo Keva Me To Madi, Eh To Na Samjaye

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1986-12-03 1986-12-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11626 કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
યત્નો મારા માડી, સદા અધૂરાં ને અધૂરાં રહી જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
મનમાં જાગે ખૂબ આશા, આળસ એને તો ગળી જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
આવ્યો હું તો જગમાં માડી, કર્મોનું પોટલું લઈને જ્યાં,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
પુણ્યનું પોટલું વધતું નથી, પાપનું પોટલું તો વધતું જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
મનડું તો ના રહે સ્થિર, એ તો ફરતું રહે સદાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
નિત્ય શુભ સંકલ્પ કરતો, પળમાં એ તો તૂટતા જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
નિરાશા તો રહી છે હૈયે વળગી, ધીરજ તો ખૂટતી જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
દિન ને રાત વાટ હું જોતો રહેતો, અંત ન આવે એનો ક્યાંય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર ઠેલાય
ન માગ્યું પણ તું તો દેતી, આજે માગું છું તારી પાસ,
   કૃપા કરી મુજ પર માડી, દર્શન દેજે તું આજ ને આજ
Gujarati Bhajan no. 637 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કર્યા હશે કર્મો કેવાં મેં તો માડી, એ તો ના સમજાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
યત્નો મારા માડી, સદા અધૂરાં ને અધૂરાં રહી જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
મનમાં જાગે ખૂબ આશા, આળસ એને તો ગળી જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
આવ્યો હું તો જગમાં માડી, કર્મોનું પોટલું લઈને જ્યાં,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
પુણ્યનું પોટલું વધતું નથી, પાપનું પોટલું તો વધતું જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
મનડું તો ના રહે સ્થિર, એ તો ફરતું રહે સદાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
નિત્ય શુભ સંકલ્પ કરતો, પળમાં એ તો તૂટતા જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
નિરાશા તો રહી છે હૈયે વળગી, ધીરજ તો ખૂટતી જાય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર તો ઠેલાય
દિન ને રાત વાટ હું જોતો રહેતો, અંત ન આવે એનો ક્યાંય,
   દર્શન તારા તો માડી, એ તો દૂર ના દૂર ઠેલાય
ન માગ્યું પણ તું તો દેતી, આજે માગું છું તારી પાસ,
   કૃપા કરી મુજ પર માડી, દર્શન દેજે તું આજ ને આજ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karyā haśē karmō kēvāṁ mēṁ tō māḍī, ē tō nā samajāya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
yatnō mārā māḍī, sadā adhūrāṁ nē adhūrāṁ rahī jāya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
manamāṁ jāgē khūba āśā, ālasa ēnē tō galī jāya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
āvyō huṁ tō jagamāṁ māḍī, karmōnuṁ pōṭaluṁ laīnē jyāṁ,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
puṇyanuṁ pōṭaluṁ vadhatuṁ nathī, pāpanuṁ pōṭaluṁ tō vadhatuṁ jāya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
manaḍuṁ tō nā rahē sthira, ē tō pharatuṁ rahē sadāya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
nitya śubha saṁkalpa karatō, palamāṁ ē tō tūṭatā jāya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
nirāśā tō rahī chē haiyē valagī, dhīraja tō khūṭatī jāya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra tō ṭhēlāya
dina nē rāta vāṭa huṁ jōtō rahētō, aṁta na āvē ēnō kyāṁya,
darśana tārā tō māḍī, ē tō dūra nā dūra ṭhēlāya
na māgyuṁ paṇa tuṁ tō dētī, ājē māguṁ chuṁ tārī pāsa,
kr̥pā karī muja para māḍī, darśana dējē tuṁ āja nē āja

Explanation in English
In this bhajan of yearning, resignation and waiting for a glimpse of Divine Mother, Our Guruji, Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is talking to Mother in usual style.
He is saying...
What kind of karmas I must have done , O Mother,
That the vision of yours is drifting away and away.
All my efforts are always incomplete, O Mother,
Then vision of yours is drifting away and away.
Very hopeful in my heart, but laziness gulps it down,
Baggage of Karmas( actions) have followed me in this world,
And bundle of good deeds is not growing, while, bundle of sins is enlarging.
Mind is never stable, always wandering,
Resolve to do good all the time,
but fail in no time.
Disappointment is filled in the heart, and patience is fading,
Waiting day and night, wait never ends,
Then vision of yours is drifting away and away.
You give, even when not asked, I am asking you today to shower the grace upon me and allow me to see you today and today.
This bhajan expresses Kaka's extreme desire to see Divine Mother, and his extreme anguish about his faults and shortcomings. He is in constant warfare with himself. All he wants is a vision of Divine Mother.

First...636637638639640...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall