Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 640 | Date: 04-Dec-1986
થઈ ગયા કંઈક ભક્તો જગમાં, પ્રભુને તો રીઝવી ગયા
Thaī gayā kaṁīka bhaktō jagamāṁ, prabhunē tō rījhavī gayā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 640 | Date: 04-Dec-1986

થઈ ગયા કંઈક ભક્તો જગમાં, પ્રભુને તો રીઝવી ગયા

  No Audio

thaī gayā kaṁīka bhaktō jagamāṁ, prabhunē tō rījhavī gayā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-12-04 1986-12-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11629 થઈ ગયા કંઈક ભક્તો જગમાં, પ્રભુને તો રીઝવી ગયા થઈ ગયા કંઈક ભક્તો જગમાં, પ્રભુને તો રીઝવી ગયા

ભર્યા ભાવ હૈયે એવા, પ્રભુને પણ એ પીગળાવી ગયા

વાટે ને હાટે, ના મળે ભક્તો, પ્રભુના પ્યારાં જે થઈ ગયા

નીકળ્યા શબ્દો એના એવા, પ્રભુના શબ્દો એ થઈ ગયા

ધરતાં તા ધ્યાન પ્રભુનું, પ્રભુ ધ્યાન એના ધરતાં થઈ ગયા

કર્મો આડા ન આવ્યા એને, કર્મોથી પર એ તો થઈ ગયાં

ભગવાન તો દીઠાં નથી, ભગવાન જેમ એ પૂજાઈ ગયા

હટયો ભેદ, ભક્ત ભગવાનનો, ભક્ત ભગવાન બની ગયા

ભાવ ભર્યા પ્રભુના એવા, પ્રેમમાં એવાં એ તો ડૂબી ગયા

સહાય કરવા એને, નિરાકારને સાકાર થવા મજબૂર કરી ગયા
Increase Font Decrease Font

થઈ ગયા કંઈક ભક્તો જગમાં, પ્રભુને તો રીઝવી ગયા

ભર્યા ભાવ હૈયે એવા, પ્રભુને પણ એ પીગળાવી ગયા

વાટે ને હાટે, ના મળે ભક્તો, પ્રભુના પ્યારાં જે થઈ ગયા

નીકળ્યા શબ્દો એના એવા, પ્રભુના શબ્દો એ થઈ ગયા

ધરતાં તા ધ્યાન પ્રભુનું, પ્રભુ ધ્યાન એના ધરતાં થઈ ગયા

કર્મો આડા ન આવ્યા એને, કર્મોથી પર એ તો થઈ ગયાં

ભગવાન તો દીઠાં નથી, ભગવાન જેમ એ પૂજાઈ ગયા

હટયો ભેદ, ભક્ત ભગવાનનો, ભક્ત ભગવાન બની ગયા

ભાવ ભર્યા પ્રભુના એવા, પ્રેમમાં એવાં એ તો ડૂબી ગયા

સહાય કરવા એને, નિરાકારને સાકાર થવા મજબૂર કરી ગયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
thaī gayā kaṁīka bhaktō jagamāṁ, prabhunē tō rījhavī gayā

bharyā bhāva haiyē ēvā, prabhunē paṇa ē pīgalāvī gayā

vāṭē nē hāṭē, nā malē bhaktō, prabhunā pyārāṁ jē thaī gayā

nīkalyā śabdō ēnā ēvā, prabhunā śabdō ē thaī gayā

dharatāṁ tā dhyāna prabhunuṁ, prabhu dhyāna ēnā dharatāṁ thaī gayā

karmō āḍā na āvyā ēnē, karmōthī para ē tō thaī gayāṁ

bhagavāna tō dīṭhāṁ nathī, bhagavāna jēma ē pūjāī gayā

haṭayō bhēda, bhakta bhagavānanō, bhakta bhagavāna banī gayā

bhāva bharyā prabhunā ēvā, prēmamāṁ ēvāṁ ē tō ḍūbī gayā

sahāya karavā ēnē, nirākāranē sākāra thavā majabūra karī gayā
Increase Font Decrease Font

English Explanation
He is saying...
Many devotees in this world have actually invoked God.
Their devotion was so strong and powerful that God had to melt his stand.
These higher souls(saints) can only be found sometimes. They eventually merge with God.
They spoke God's language. And instead of, them meditating in God, God started meditating in them, that powerful was their devotion. Even their karmas( actions) got wiped off. They became above the law of cause and effect.
They became one with God. Different status of devotee and God was nullified.
They got so immersed in the love of God that Formless Divine had to take a form and come to their rescue.
Kaka, is shedding light on lives of Saints like Meerabai, Narsihn Mehta.
Their devotion and love for God was so powerful and pure that they were oblivious to the traditions of this world and God himself had to come to their rescue in many situations of their worldly life.
Gujarati Bhajan no. 640 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...640641642...Last