Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 641 | Date: 05-Dec-1986
આડું અવળું જોતો ના, સીધેસીધો તું ચાલ્યો જા
Āḍuṁ avaluṁ jōtō nā, sīdhēsīdhō tuṁ cālyō jā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 641 | Date: 05-Dec-1986

આડું અવળું જોતો ના, સીધેસીધો તું ચાલ્યો જા

  No Audio

āḍuṁ avaluṁ jōtō nā, sīdhēsīdhō tuṁ cālyō jā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-12-05 1986-12-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11630 આડું અવળું જોતો ના, સીધેસીધો તું ચાલ્યો જા આડું અવળું જોતો ના, સીધેસીધો તું ચાલ્યો જા

લક્ષ્ય તારું ચૂક્તો ના, ધીરજથી આગળ વધતો જા

વૃત્તિ તારી છે તો ફરતી, કાબૂમાં એને રાખતો જા

પગલાં માંડયા છે જ્યાં તે તો, ડગલાં આગળ ભરતો જા

લાલચે તું લપટાતો ના, દૃષ્ટિ સ્થિર તું રાખતો જા

ચાલતા પડશે તું જ્યાં, થઈ ઊભો ફરી ચાલતો જા

મંઝિલ તો સ્પષ્ટ છે તારી, મંઝિલ પર તું પહોંચતો જા

કારણને દૂર તો કરતો જા, આળસ કદી તું કરતો ના

દિનરાત પ્રભુને તો રટતો જા, રટતાં રટતાં કાર્યો કરતો જા

ચિંતા કદી કરતો ના, ચિંતા પ્રભુને તો સોંપતો જા
View Original Increase Font Decrease Font


આડું અવળું જોતો ના, સીધેસીધો તું ચાલ્યો જા

લક્ષ્ય તારું ચૂક્તો ના, ધીરજથી આગળ વધતો જા

વૃત્તિ તારી છે તો ફરતી, કાબૂમાં એને રાખતો જા

પગલાં માંડયા છે જ્યાં તે તો, ડગલાં આગળ ભરતો જા

લાલચે તું લપટાતો ના, દૃષ્ટિ સ્થિર તું રાખતો જા

ચાલતા પડશે તું જ્યાં, થઈ ઊભો ફરી ચાલતો જા

મંઝિલ તો સ્પષ્ટ છે તારી, મંઝિલ પર તું પહોંચતો જા

કારણને દૂર તો કરતો જા, આળસ કદી તું કરતો ના

દિનરાત પ્રભુને તો રટતો જા, રટતાં રટતાં કાર્યો કરતો જા

ચિંતા કદી કરતો ના, ચિંતા પ્રભુને તો સોંપતો જા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āḍuṁ avaluṁ jōtō nā, sīdhēsīdhō tuṁ cālyō jā

lakṣya tāruṁ cūktō nā, dhīrajathī āgala vadhatō jā

vr̥tti tārī chē tō pharatī, kābūmāṁ ēnē rākhatō jā

pagalāṁ māṁḍayā chē jyāṁ tē tō, ḍagalāṁ āgala bharatō jā

lālacē tuṁ lapaṭātō nā, dr̥ṣṭi sthira tuṁ rākhatō jā

cālatā paḍaśē tuṁ jyāṁ, thaī ūbhō pharī cālatō jā

maṁjhila tō spaṣṭa chē tārī, maṁjhila para tuṁ pahōṁcatō jā

kāraṇanē dūra tō karatō jā, ālasa kadī tuṁ karatō nā

dinarāta prabhunē tō raṭatō jā, raṭatāṁ raṭatāṁ kāryō karatō jā

ciṁtā kadī karatō nā, ciṁtā prabhunē tō sōṁpatō jā
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

Don't look here and there, just continue walking straight towards your goal.

Walk ahead with lot of patience without forgetting your goal.

Your desires, attitude keep on wavering, overcome them, when you have started on this path, continue walking.

Don't get carried away with greed, and keep your focus steady.

While walking, when you fall, please get up and start walking again.

Destination is very clear, reach up to your destination.

Remove all your excuses, and don't be lazy ever.

Day and night pray to God, and while praying, continue doing your work.

Don't worry ever, leave your worries to God.

This bhajan, explains the situation that all of us are in. All are oscillating in our focus all the time. No doubt, path to liberation is very hard and it takes lot of patience and convictions to follow. Kaka here is addressing and giving support, strength, and direction to remain focused. Kaka's grace is endless and forever. Thank you Kaka, thank you!!!!
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 641 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...640641642...Last