BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 644 | Date: 08-Dec-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

તેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડી

  Audio

Te To Kidha Muj Par Kaik Upkar Madi

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-12-08 1986-12-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11633 તેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડી તેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો સદા રહી છે મારો આધાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા દયાનો અવતાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો વરસાવે જગ પર કૃપા અપાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા મારા હૈયાનો હાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા મારી રક્ષણહાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો છે સૃષ્ટિની સર્જનહાર, માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે જગની પાલનહાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો દૂર કરે છે હૈયાનો અંધકાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો સહાય કરવા ન કરે વાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા પાપને બાળનાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા ઘટ ઘટમાં વસનાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
https://www.youtube.com/watch?v=d_TcUc7q75Y
Gujarati Bhajan no. 644 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો સદા રહી છે મારો આધાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા દયાનો અવતાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો વરસાવે જગ પર કૃપા અપાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા મારા હૈયાનો હાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા મારી રક્ષણહાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો છે સૃષ્ટિની સર્જનહાર, માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે જગની પાલનહાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો દૂર કરે છે હૈયાનો અંધકાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો સહાય કરવા ન કરે વાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા પાપને બાળનાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા ઘટ ઘટમાં વસનાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tēṁ tō kīdhā muja para kaṁīka upakāra māḍī,
jagata bhalē mānē na mānē
tuṁ tō sadā rahī chē mārō ādhāra māḍī,
jagata bhalē samajē nā samajē
tuṁ tō chē sadā dayānō avatāra māḍī,
jagata bhalē jāṇē na jāṇē
tuṁ tō varasāvē jaga para kr̥pā apāra māḍī,
jagata bhalē mānē na mānē
tuṁ tō chē sadā mārā haiyānō hāra māḍī,
jagata bhalē samajē nā samajē
tuṁ tō chē sadā mārī rakṣaṇahāra māḍī,
jagata bhalē jāṇē na jāṇē
tuṁ tō chē sr̥ṣṭinī sarjanahāra, māḍī,
jagata bhalē mānē na mānē
tuṁ tō chē jaganī pālanahāra māḍī,
jagata bhalē samajē nā samajē
tuṁ tō dūra karē chē haiyānō aṁdhakāra māḍī,
jagata bhalē jāṇē na jāṇē
tuṁ tō sahāya karavā na karē vāra māḍī,
jagata bhalē mānē na mānē
tuṁ tō chē sadā pāpanē bālanāra māḍī,
jagata bhalē samajē nā samajē
tuṁ tō chē sadā ghaṭa ghaṭamāṁ vasanāra māḍī,
jagata bhalē jāṇē na jāṇē

Explanation in English:
Here Kaka (Satguru Devendra Ghia) says,
You have done so much for me, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You have always been my support, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are the incarnation of compassion, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You have always bestowed grace upon the world, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are always the garland (centre) of my heart, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are always my protector, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are the creator of this universe, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are the nurturer of the world, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You remove the darkness(ignorance) of hearts, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are never delayed in your help, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are always burning our sins, O Mother,
Whether the world believes it or not.
You are omnipresent, O Mother ,
Whether the world believes it or not.

તેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડીતેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો સદા રહી છે મારો આધાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા દયાનો અવતાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો વરસાવે જગ પર કૃપા અપાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા મારા હૈયાનો હાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા મારી રક્ષણહાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો છે સૃષ્ટિની સર્જનહાર, માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે જગની પાલનહાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો દૂર કરે છે હૈયાનો અંધકાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો સહાય કરવા ન કરે વાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા પાપને બાળનાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા ઘટ ઘટમાં વસનાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
1986-12-08https://i.ytimg.com/vi/d_TcUc7q75Y/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=d_TcUc7q75Y
તેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડીતેં તો કીધા મુજ પર કંઈક ઉપકાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો સદા રહી છે મારો આધાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા દયાનો અવતાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો વરસાવે જગ પર કૃપા અપાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા મારા હૈયાનો હાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા મારી રક્ષણહાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો છે સૃષ્ટિની સર્જનહાર, માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે જગની પાલનહાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો દૂર કરે છે હૈયાનો અંધકાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
તું તો સહાય કરવા ન કરે વાર માડી,
   જગત ભલે માને ન માને
તું તો છે સદા પાપને બાળનાર માડી,
   જગત ભલે સમજે ના સમજે
તું તો છે સદા ઘટ ઘટમાં વસનાર માડી,
   જગત ભલે જાણે ન જાણે
1986-12-08https://i.ytimg.com/vi/GFJVBKF96LA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=GFJVBKF96LA
First...641642643644645...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall