BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 645 | Date: 08-Dec-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ક્યારેક સુખમાં, ક્યારેક દુઃખમાં ડુબાડે, તું તો મુજને માત

  No Audio

Kyare Sukh Ma, Kyare Dukh Ma Dubade, Tu To Mujne Maat

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)


1986-12-08 1986-12-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11634 ક્યારેક સુખમાં, ક્યારેક દુઃખમાં ડુબાડે, તું તો મુજને માત ક્યારેક સુખમાં, ક્યારેક દુઃખમાં ડુબાડે, તું તો મુજને માત
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
પાપી આ બાળના હૈયે, પુણ્યના વિચાર ક્યારે જાગી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
દાનવ, માનવ સહુ આ સંસારમાં, તુજને તો લાગે પાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી માયાના બંધને બાંધે, બંધન ક્યારેક ઢીલા કરતી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી લાગે તું તો પાસે, કદી તો દૂરની દૂર વરતાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી પ્રેમથી ભરેલી, કદી ક્રોધથી આંખ લાલ તો દેખાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી તું આવે પાસે, કદી ક્યાંની ક્યાં તો ચાલી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી દેખાય ના તું તોય સાંભળે, વહારે તું તો દોડી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
જનમોજનમનો નાતો તારો, કદી અજાણી લાગી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
શ્વાસે-શ્વાસે, શ્વાસ મારા, શ્વાસ તું તો ભરતી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
ક્યારે તું હૈયે ભડકાવે આગ, ક્યારે તું તો ઠંડી બની જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
જગ તો છે નાશવંત તારું, તોય શાશ્વત તું તો એમાં સમાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
Gujarati Bhajan no. 645 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ક્યારેક સુખમાં, ક્યારેક દુઃખમાં ડુબાડે, તું તો મુજને માત
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
પાપી આ બાળના હૈયે, પુણ્યના વિચાર ક્યારે જાગી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
દાનવ, માનવ સહુ આ સંસારમાં, તુજને તો લાગે પાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી માયાના બંધને બાંધે, બંધન ક્યારેક ઢીલા કરતી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી લાગે તું તો પાસે, કદી તો દૂરની દૂર વરતાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી પ્રેમથી ભરેલી, કદી ક્રોધથી આંખ લાલ તો દેખાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી તું આવે પાસે, કદી ક્યાંની ક્યાં તો ચાલી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
કદી દેખાય ના તું તોય સાંભળે, વહારે તું તો દોડી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
જનમોજનમનો નાતો તારો, કદી અજાણી લાગી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
શ્વાસે-શ્વાસે, શ્વાસ મારા, શ્વાસ તું તો ભરતી જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
ક્યારે તું હૈયે ભડકાવે આગ, ક્યારે તું તો ઠંડી બની જાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
જગ તો છે નાશવંત તારું, તોય શાશ્વત તું તો એમાં સમાય
   રમત તારી તો આ માડી, મુજને કદી તો ના સમજાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kyārēka sukhamāṁ, kyārēka duḥkhamāṁ ḍubāḍē, tuṁ tō mujanē māta
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
pāpī ā bālanā haiyē, puṇyanā vicāra kyārē jāgī jāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
dānava, mānava sahu ā saṁsāramāṁ, tujanē tō lāgē pāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
kadī māyānā baṁdhanē bāṁdhē, baṁdhana kyārēka ḍhīlā karatī jāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
kadī lāgē tuṁ tō pāsē, kadī tō dūranī dūra varatāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
kadī prēmathī bharēlī, kadī krōdhathī āṁkha lāla tō dēkhāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
kadī tuṁ āvē pāsē, kadī kyāṁnī kyāṁ tō cālī jāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
kadī dēkhāya nā tuṁ tōya sāṁbhalē, vahārē tuṁ tō dōḍī jāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
janamōjanamanō nātō tārō, kadī ajāṇī lāgī jāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
śvāsē-śvāsē, śvāsa mārā, śvāsa tuṁ tō bharatī jāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
kyārē tuṁ haiyē bhaḍakāvē āga, kyārē tuṁ tō ṭhaṁḍī banī jāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya
jaga tō chē nāśavaṁta tāruṁ, tōya śāśvata tuṁ tō ēmāṁ samāya
   ramata tārī tō ā māḍī, mujanē kadī tō nā samajāya

Explanation in English
In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, also our Guruji, fondly called Kaka (Satguru Devendra Ghia) is introspecting about Almighty 's unique play. He is talking to Divine Mother in his customary conversations,
He is asking...
O Mother, sometimes, you take me in happiness, and sometimes in grief,
I do not understand your play,
I can never understand.
I am your child and I am a sinner, you make me think about virtuous deeds,
I do not understand your play,
I can never understand.
All humans, who are like demons, bow down to you,
I can not understand your play,
I can never understand.
Sometimes, you bind me in illusion and sometimes, you draw me out of it,
I can not understand your play,
I can never understand.
Sometimes, I feel you near me, sometimes, I feel you are far away from me,
I can not understand your play,
I can never understand.
Sometimes, you are full of love, sometimes, your eyes are red with anger,
I can not understand your play,
I can never understand.
Sometimes, you come closer to me,
sometimes, you go far far away,
I can not understand your play,
I can never understand.
Sometimes, you are not seen, still listening, and come running to me,
I can not understand your play,
I can never understand.
I am connected with you through many lives, yet sometimes, you feel like a stranger,
I can not understand your play,
I can never understand.
Every breath that I take, you are the one filling it,
I can not understand your play,
I can never understand.
Sometimes, you ignite fire in my heart, sometimes, you chill,
I can not understand your play,
I can never understand.
This world of yours is mortal, and you are eternal and omnipresent,
I can not understand your play ,
I can never understand.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is so innocently querying about Divine Mother's intentions about creating this mortal world, these demon like humans, and giving them life, sometimes good thoughts in their hearts, sometimes awakening them,
and sometimes???
What is the purpose of this mortal world!!! And what is reason of Mother's play of hide and seek!!!!
There is a bad and good attributes in all human beings. When you invoke your good attributes, Divine Mother is with you and when you invoke bad attributes, Divine Mother is hiding from you.
All our experiences find their origin in Divine Mother. To experience fulfilment our energy must be invested in worship.

First...641642643644645...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall