Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 646 | Date: 10-Dec-1986
દ્વારે આવી, હૈયું તારી પાસે તો ખાલી કરીએ
Dvārē āvī, haiyuṁ tārī pāsē tō khālī karīē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 646 | Date: 10-Dec-1986

દ્વારે આવી, હૈયું તારી પાસે તો ખાલી કરીએ

  No Audio

dvārē āvī, haiyuṁ tārī pāsē tō khālī karīē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-12-10 1986-12-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11635 દ્વારે આવી, હૈયું તારી પાસે તો ખાલી કરીએ દ્વારે આવી, હૈયું તારી પાસે તો ખાલી કરીએ

કૃપા ઉતરે તારી એવી માડી, હલકા ફૂલ બનીયે

સદા તારી પાસે આવી માડી, દુઃખ અમે તો રડીએ

હસતા, હસતા તારે દ્વારેથી માડી, વિદાય અમે થઈએ

ગૂંચવાયે જ્યારે જીવન અમારું, તારી પાસે રજૂ કરીએ

ક્ષણમાત્રમાં તો ગૂંચ ઉકેલે, ગૂંચવણથી મુક્ત થઈએ

અવગુણોથી છે હૈયું ભરેલું, અવગુણમાં તો રમીએ

ક્ષણમાત્રની દૃષ્ટિ પડતાં તારી, હૈયું ગુણોથી ભરીએ

દ્વારે આવી તારે માડી, દર્શન તારાં તો કરીએ

ભાથું જીવનતણું, હૈયે અમે તો ખૂબ ભરીયે
View Original Increase Font Decrease Font


દ્વારે આવી, હૈયું તારી પાસે તો ખાલી કરીએ

કૃપા ઉતરે તારી એવી માડી, હલકા ફૂલ બનીયે

સદા તારી પાસે આવી માડી, દુઃખ અમે તો રડીએ

હસતા, હસતા તારે દ્વારેથી માડી, વિદાય અમે થઈએ

ગૂંચવાયે જ્યારે જીવન અમારું, તારી પાસે રજૂ કરીએ

ક્ષણમાત્રમાં તો ગૂંચ ઉકેલે, ગૂંચવણથી મુક્ત થઈએ

અવગુણોથી છે હૈયું ભરેલું, અવગુણમાં તો રમીએ

ક્ષણમાત્રની દૃષ્ટિ પડતાં તારી, હૈયું ગુણોથી ભરીએ

દ્વારે આવી તારે માડી, દર્શન તારાં તો કરીએ

ભાથું જીવનતણું, હૈયે અમે તો ખૂબ ભરીયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dvārē āvī, haiyuṁ tārī pāsē tō khālī karīē

kr̥pā utarē tārī ēvī māḍī, halakā phūla banīyē

sadā tārī pāsē āvī māḍī, duḥkha amē tō raḍīē

hasatā, hasatā tārē dvārēthī māḍī, vidāya amē thaīē

gūṁcavāyē jyārē jīvana amāruṁ, tārī pāsē rajū karīē

kṣaṇamātramāṁ tō gūṁca ukēlē, gūṁcavaṇathī mukta thaīē

avaguṇōthī chē haiyuṁ bharēluṁ, avaguṇamāṁ tō ramīē

kṣaṇamātranī dr̥ṣṭi paḍatāṁ tārī, haiyuṁ guṇōthī bharīē

dvārē āvī tārē māḍī, darśana tārāṁ tō karīē

bhāthuṁ jīvanataṇuṁ, haiyē amē tō khūba bharīyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, also called Pujya Kaka, our Guruji is very simply explaining that when we come across unfavourable life situations, we naturally turn to Divine and in refuge of Divine Mother, we become worry free, complication free and sorrow free and get uplifted.

He is saying ...

We come to your door, and unload the weight from our heart,

You shower such a grace that we become light as a flower.

Always we come to you, O Mother, and cry about our grief (created by us only), and eventuality we leave from your door all smiling and happy.

When complications occur in our life, we come to you, O Mother, and explain our dilemmas, shortly all complications disappear and we experience freedom from it.

Our heart is filled with many faults, and we keep creating complications due to such characteristics, but with a short glance from you, our heart grows with many virtues.

We come to your doorstep and a get a vision of you, and collect blessings from you to uplift our life.

Kaka is explaining that all of us make many mistakes and get into burdensome situations created by only us, then we go running to Divine to unload our grief. But Divine Mother's grace is without any obligation, and she is so magnanimous that's she still showers her blessings upon us and shows us the path to upliftment.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 646 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...646647648...Last