Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 648 | Date: 12-Dec-1986
પ્રેમનાં બિંદુ હટયા જ્યાં હૈયેથી તો તારા
Prēmanāṁ biṁdu haṭayā jyāṁ haiyēthī tō tārā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 648 | Date: 12-Dec-1986

પ્રેમનાં બિંદુ હટયા જ્યાં હૈયેથી તો તારા

  No Audio

prēmanāṁ biṁdu haṭayā jyāṁ haiyēthī tō tārā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-12-12 1986-12-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11637 પ્રેમનાં બિંદુ હટયા જ્યાં હૈયેથી તો તારા પ્રેમનાં બિંદુ હટયા જ્યાં હૈયેથી તો તારા

   જીવન અમૃતના જળ તો તેં ગુમાવ્યા

દયાના દર્શન દુર્લભ બન્યા, હૈયે જ્યાં તારા

   કૃપાના બિંદુ `મા’ ના તેં તો ગુમાવ્યા

વેરના તાંતણા હૈયામાં બંધાયા જ્યાં તારા

   તારા પોતાનાને પણ તેં તો તારાથી હટાવ્યા

કામના પડળ આંખ પર તારી જ્યાં વીંટાયા

   દૃષ્ટિના નિર્મળ તેજ તેં તો ગુમાવ્યા

લોભ-મોહથી હૈયા તારા જ્યાં ભરાયા

   હૈયાની શાંતિના સ્નાન તેં તો ગુમાવ્યા

ક્ષણો અમૂલ્ય જીવનની કંઈક આળસમાં વિતાવી

   સમય જાતાં ક્ષણના મૂલ્યો હૈયામાં સમજાયા

દયા ધરમના મૂલ્યો, હૈયેથી જ્યાં ભુલાયા

   મુસીબતોની પરંપરા જીવનમાં તો સરજાઈ

કારણ વગર ના બને જીવનમાં, કર્મોના મૂલ્ય સમજાયા

   યોગ્ય કર્મો કરતા, જીવનના રાહ તો પલટાયા
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રેમનાં બિંદુ હટયા જ્યાં હૈયેથી તો તારા

   જીવન અમૃતના જળ તો તેં ગુમાવ્યા

દયાના દર્શન દુર્લભ બન્યા, હૈયે જ્યાં તારા

   કૃપાના બિંદુ `મા’ ના તેં તો ગુમાવ્યા

વેરના તાંતણા હૈયામાં બંધાયા જ્યાં તારા

   તારા પોતાનાને પણ તેં તો તારાથી હટાવ્યા

કામના પડળ આંખ પર તારી જ્યાં વીંટાયા

   દૃષ્ટિના નિર્મળ તેજ તેં તો ગુમાવ્યા

લોભ-મોહથી હૈયા તારા જ્યાં ભરાયા

   હૈયાની શાંતિના સ્નાન તેં તો ગુમાવ્યા

ક્ષણો અમૂલ્ય જીવનની કંઈક આળસમાં વિતાવી

   સમય જાતાં ક્ષણના મૂલ્યો હૈયામાં સમજાયા

દયા ધરમના મૂલ્યો, હૈયેથી જ્યાં ભુલાયા

   મુસીબતોની પરંપરા જીવનમાં તો સરજાઈ

કારણ વગર ના બને જીવનમાં, કર્મોના મૂલ્ય સમજાયા

   યોગ્ય કર્મો કરતા, જીવનના રાહ તો પલટાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

prēmanāṁ biṁdu haṭayā jyāṁ haiyēthī tō tārā

   jīvana amr̥tanā jala tō tēṁ gumāvyā

dayānā darśana durlabha banyā, haiyē jyāṁ tārā

   kr̥pānā biṁdu `mā' nā tēṁ tō gumāvyā

vēranā tāṁtaṇā haiyāmāṁ baṁdhāyā jyāṁ tārā

   tārā pōtānānē paṇa tēṁ tō tārāthī haṭāvyā

kāmanā paḍala āṁkha para tārī jyāṁ vīṁṭāyā

   dr̥ṣṭinā nirmala tēja tēṁ tō gumāvyā

lōbha-mōhathī haiyā tārā jyāṁ bharāyā

   haiyānī śāṁtinā snāna tēṁ tō gumāvyā

kṣaṇō amūlya jīvananī kaṁīka ālasamāṁ vitāvī

   samaya jātāṁ kṣaṇanā mūlyō haiyāmāṁ samajāyā

dayā dharamanā mūlyō, haiyēthī jyāṁ bhulāyā

   musībatōnī paraṁparā jīvanamāṁ tō sarajāī

kāraṇa vagara nā banē jīvanamāṁ, karmōnā mūlya samajāyā

   yōgya karmō karatā, jīvananā rāha tō palaṭāyā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

When love disappears from your heart, the sweetness in your life is lost.

When kindness disappears from your heart, the grace of Divine Mother is lost.

When threads of revenge weaves in your heart, relationship with your own is lost.

When lust appears in your eyes, innocence from your vision is lost.when greed and temptation fills in your heart, peace from heart is lost.

When time is passed in laziness, the value of time is understood only after time is passed.

When value of kindness and charity is forgotten from heart, the traditional troubles enters in your life.

When nothing happens in life without reason, then the value of karma (Law of cause and effect) is understood.

When right karmas (actions) are done, the direction of life is flipped from wrong to right.

Kaka is explaining that upliftment of life is in our hands. With our sincere efforts and Divine grace, we can proceed towards spiritual path. The transition stage where you disconnect from your shortcomings and tune in your actions with universal will, then the spiritual life is awakened and growth is anticipated.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 648 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...646647648...Last