BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 651 | Date: 16-Dec-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે

  No Audio

Avyo Tu Mudi Lai Bhavsagar Ma, Khoti Vedfi Na Nakhaje

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-12-16 1986-12-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11640 આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
દયાધરમની કરજે ભેગી મૂડી, કામ તને તો લાગશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
અપમાન કરી અન્યના, માનવતાને ના લજાવજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
મુશ્કેલીથી મળ્યો છે માનવદેહ, કામ તને તો લાગશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
ધાર્યા અણધાર્યા પ્રસંગો, જીવનમાં તો ખૂબ આવશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
મનથી પણ કરી ખોટા કર્મો, બંધન નવા ના બાંધજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
અજ્ઞાન તિમિર હૈયેથી આજ દૂર તો કરી નાખજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
આનંદમાં રહી સદા આનંદ સદા તો લૂંટાવજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
લીધાં હશે નામ સાચાં પ્રભુના સાથે એ તો આવશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
પ્રભુના ભાવમાં ભાન તારું સદા તો ભુલાવજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
Gujarati Bhajan no. 651 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
દયાધરમની કરજે ભેગી મૂડી, કામ તને તો લાગશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
અપમાન કરી અન્યના, માનવતાને ના લજાવજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
મુશ્કેલીથી મળ્યો છે માનવદેહ, કામ તને તો લાગશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
ધાર્યા અણધાર્યા પ્રસંગો, જીવનમાં તો ખૂબ આવશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
મનથી પણ કરી ખોટા કર્મો, બંધન નવા ના બાંધજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
અજ્ઞાન તિમિર હૈયેથી આજ દૂર તો કરી નાખજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
આનંદમાં રહી સદા આનંદ સદા તો લૂંટાવજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
લીધાં હશે નામ સાચાં પ્રભુના સાથે એ તો આવશે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
પ્રભુના ભાવમાં ભાન તારું સદા તો ભુલાવજે
   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyō tuṁ mūḍī laī bhavasāgaramāṁ, khōṭī vēḍaphī na nākhajē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
dayādharamanī karajē bhēgī mūḍī, kāma tanē tō lāgaśē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
apamāna karī anyanā, mānavatānē nā lajāvajē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
muśkēlīthī malyō chē mānavadēha, kāma tanē tō lāgaśē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
dhāryā aṇadhāryā prasaṁgō, jīvanamāṁ tō khūba āvaśē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
manathī paṇa karī khōṭā karmō, baṁdhana navā nā bāṁdhajē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
ajñāna timira haiyēthī āja dūra tō karī nākhajē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
ānaṁdamāṁ rahī sadā ānaṁda sadā tō lūṁṭāvajē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
līdhāṁ haśē nāma sācāṁ prabhunā sāthē ē tō āvaśē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
prabhunā bhāvamāṁ bhāna tāruṁ sadā tō bhulāvajē
satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan , Shri Devendra Ghia , our Guruji, Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is narrating the importance of having a plus balance of Good Karmas( actions) in the Balance Sheet of your life.
He is saying...
You have come in this world with a capital, do not waste it. A capital of your good Karmas(deeds) will make you cross and go on the other side(God's abode).
Please collect fund of good deeds, be kind and gracious. By insulting others, don't be shameless.
You have got your human birth with great difficulties, this life will be useful to you only. You will experience many expected and unexpected events in your life,
A capital of good karmas(deeds) will make you cross and go on the other side.
Don't do bad deeds even in your thoughts, and don't bind yourself in new deeds, remove ignorance and darkness from your heart, stay joyous and spread joy everywhere,
A capital of good karmas( deeds) will make you cross and go on the other side.
Remaining in devotion and chanting God's name, that is all that will come with you.
Always remain in touch with Divine consciousness, forgetting your ordinary consciousness.
A capital of good karmas(deeds) will make you cross and go on the other side (God's abode).
Being good human, doing good deeds are all your own treasures hiding within you. One can not dig this treasure from anywhere else. It is your invaluable treasure along with focus on Divine. Grace of God is sure to shower upon you.

First...651652653654655...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall