Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 651 | Date: 16-Dec-1986
આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે
Āvyō tuṁ mūḍī laī bhavasāgaramāṁ, khōṭī vēḍaphī na nākhajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 651 | Date: 16-Dec-1986

આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે

  No Audio

āvyō tuṁ mūḍī laī bhavasāgaramāṁ, khōṭī vēḍaphī na nākhajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-12-16 1986-12-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11640 આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

દયાધરમની કરજે ભેગી મૂડી, કામ તને તો લાગશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

અપમાન કરી અન્યના, માનવતાને ના લજાવજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

મુશ્કેલીથી મળ્યો છે માનવદેહ, કામ તને તો લાગશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

ધાર્યા અણધાર્યા પ્રસંગો, જીવનમાં તો ખૂબ આવશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

મનથી પણ કરી ખોટા કર્મો, બંધન નવા ના બાંધજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

અજ્ઞાન તિમિર હૈયેથી આજ દૂર તો કરી નાખજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

આનંદમાં રહી સદા, આનંદ સદા તો લૂંટાવજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

લીધાં હશે નામ સાચાં પ્રભુના, સાથે એ તો આવશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

પ્રભુના ભાવમાં ભાન તારું સદા તો ભુલાવજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યો તું મૂડી લઈ ભવસાગરમાં, ખોટી વેડફી ન નાખજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

દયાધરમની કરજે ભેગી મૂડી, કામ તને તો લાગશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

અપમાન કરી અન્યના, માનવતાને ના લજાવજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

મુશ્કેલીથી મળ્યો છે માનવદેહ, કામ તને તો લાગશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

ધાર્યા અણધાર્યા પ્રસંગો, જીવનમાં તો ખૂબ આવશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

મનથી પણ કરી ખોટા કર્મો, બંધન નવા ના બાંધજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

અજ્ઞાન તિમિર હૈયેથી આજ દૂર તો કરી નાખજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

આનંદમાં રહી સદા, આનંદ સદા તો લૂંટાવજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

લીધાં હશે નામ સાચાં પ્રભુના, સાથે એ તો આવશે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે

પ્રભુના ભાવમાં ભાન તારું સદા તો ભુલાવજે

   સત્કર્મોની મૂડી તારી, તને સામે પાર તો પહોંચાડશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyō tuṁ mūḍī laī bhavasāgaramāṁ, khōṭī vēḍaphī na nākhajē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

dayādharamanī karajē bhēgī mūḍī, kāma tanē tō lāgaśē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

apamāna karī anyanā, mānavatānē nā lajāvajē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

muśkēlīthī malyō chē mānavadēha, kāma tanē tō lāgaśē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

dhāryā aṇadhāryā prasaṁgō, jīvanamāṁ tō khūba āvaśē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

manathī paṇa karī khōṭā karmō, baṁdhana navā nā bāṁdhajē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

ajñāna timira haiyēthī āja dūra tō karī nākhajē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

ānaṁdamāṁ rahī sadā, ānaṁda sadā tō lūṁṭāvajē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

līdhāṁ haśē nāma sācāṁ prabhunā, sāthē ē tō āvaśē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē

prabhunā bhāvamāṁ bhāna tāruṁ sadā tō bhulāvajē

   satkarmōnī mūḍī tārī, tanē sāmē pāra tō pahōṁcāḍaśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan , Shri Devendra Ghia , our Guruji, Pujya Kaka is narrating the importance of having a plus balance of Good Karmas( actions) in the Balance Sheet of your life.

He is saying...

You have come in this world with a capital, do not waste it. A capital of your good Karmas(deeds) will make you cross and go on the other side(God's abode).

Please collect fund of good deeds, be kind and gracious. By insulting others, don't be shameless.

You have got your human birth with great difficulties, this life will be useful to you only. You will experience many expected and unexpected events in your life,

A capital of good karmas(deeds) will make you cross and go on the other side.

Don't do bad deeds even in your thoughts, and don't bind yourself in new deeds, remove ignorance and darkness from your heart, stay joyous and spread joy everywhere,

A capital of good karmas( deeds) will make you cross and go on the other side.

Remaining in devotion and chanting God's name, that is all that will come with you.

Always remain in touch with Divine consciousness, forgetting your ordinary consciousness.

A capital of good karmas(deeds) will make you cross and go on the other side (God's abode).

Being good human, doing good deeds are all your own treasures hiding within you. One can not dig this treasure from anywhere else. It is your invaluable treasure along with focus on Divine. Grace of God is sure to shower upon you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 651 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...649650651...Last